Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Onlar Rabb'inin katından, aşırı gidenler için olan taşlardır.

مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ
Musevvemeten inde rabbike lil musrifin.
#kelimeanlamkök
1musevvemetenişaretlenmiş (taşlar)سوم
2indekatındaعند
3rabbikeRabbininربب
4lilmusrifinehaddi aşanlar içinسرف

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
"Rabbinin katından aşırı gidenler için belirlenmiş taşlardan."

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
(32, 33, 34) Onlar "Şüphesiz ki biz suçlu bir topluma, üzerlerine çamurdan taş yağdırmak için gönderildik. (Bu taşlar), aşırı gidenler için Rabbinin katında işaretlenmiş(tir)!" demişlerdi.
*

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
"Efendin tarafından taşkınlar için işaretlenmiş olarak."

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Onlar Rabb'inin katından, aşırı gidenler için olan taşlardır.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
"Rabbin (Sahibin) katında damgalanmış, aşırı davrananlara özel taşlar..."

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
"Ölçüyü aşanlar için, Efendinin katında hazırlandı!"

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
kendini harcayanlara, senin Rabbinin katında hedefi belirlenmiş (taşlar).

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
"Rabbin katında, sınır tanımazlar için işaretlenmiş taşlar."

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
"(Ki bu taşların her biri,) Rabbinin katında ölçüyü taşıranlar için (herkese ayrı ayrı) işaretlenmiştir."

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
(her biri) sınırı aşmış olanlar için Rabbinin nezdinde damgalanmışlardır."

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
bu şekilde kendi kişiliklerini harcamış olanlar(a ceza) için Rabbinin katında belirlenmiş olan (darbeler)".

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
(32-34) Onlar şöyle dediler: "Biz suçlu bir kavme (Lut'un kavmine), üzerlerine çamurdan, pişirilmiş ve Rabbinin katında haddi aşanlar için belirlenmiş taşlar yağdırmak için gönderildik."

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Rabbının nezdinde damgalanmışlar müsrifler için

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
"Rabbinin katında, haddi aşanlar için işaretlenmiş (taşlar)."

Gültekin Onan
"(Ki bu taşların her biri,) rabbinin katında ölçüyü taşıranlar için (herkese ayrı ayrı) işaretlenmiştir."

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
"ki (bunların her biri) aşırı hareket edenlere haas olmak üzere Rabbin nezdinde nişanlanmış (dır)".

İbni Kesir
Ki; aşırı gidenler için Rabbının katında nişanlanmış.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Rabbinin katında haddi aşanlar için damgalanmış...

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
(32-34) "Biz" dediler, "Suçlu bir güruhun, haddini aşanların tepelerine, çamurdan pişirilip de Rabbinin nezdinde damgalanmış taşları indirmek için görevlendirildik."

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
"Rabbinin indinde, (hakikate ermeleri için verilmiş kuvveleri) israf edenler için işaretlenmiş (taşlar)!"

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
'Rabbin tarafından taşkınlar için işaretlenmiş olarak.'

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Onlar Rabb'inin katından, aşırı gidenler için olan taşlardır.

Rashad Khalifa The Final Testament
"Marked by your Lord for the transgressors."

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
"Prepared by your Lord for the transgressors."

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
"Prepared by your Lord for the transgressors."