52. Tur suresi 21. ayet

/ 49
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

İman eden, soyları da iman ederek kendilerine tabi olan kimselerin, soylarını da kendilerine kattık*. Ve onların yaptıklarından bir şey eksiltmedik. Herkes kazandığına karşılık bir rehindir.

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ
Vellezine amenu vettebeathum zurriyyetuhum bi imanin elhakna bihim zurriyyetehum ve ma eletnahum min amelihim min şey'in, kullumriin bi ma kesebe rehinun.
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
İnananlar ve soyları da imanlı olarak kendilerine uyanları, soyları ile buluştururuz. Onların yaptıklarından hiçbir şeyi eksiltmeyiz. Herkes kazandığına karşılık rehindir.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Soyları tarafından izlenen inananlara soylarını da katarız ve onların yaptıklarından hiç bir şeyi eksiltmeyiz. Herkes kazanmış olduğu şeylerin bir ipoteğidir.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
İman eden, soyları da iman ederek kendilerine tabi olan kimselerin, soylarını da kendilerine kattık*. Ve onların yaptıklarından bir şey eksiltmedik. Herkes kazandığına karşılık bir rehindir.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Nesillerinden, inanıp güvenmiş (imanlı) olarak kendilerini takip etmiş olanları da o müminlere katarız. Onların yaptıklarından bir şey de eksiltmeyiz*. Çünkü herkesi, kendi kazandığı bağlar*.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Hem inananları hem de soyları onlar gibi inanmış olanların soylarını onlara katarız ve yaptıklarından hiçbir şey eksiltmeyiz. Herkes, kendi kazandığının hesabını verir.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Kendileri iman eden, ve soyları da bu muhteşem imanı izleyenlere gelince: Biz onları soylarıyla buluşturacağız ve kendi yaptıklarının (karşılığından) da hiçbir şey eksiltmeyeceğiz; (ne ki) herkesin (akıbeti) kendi kazandıklarına bağlıdır.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
İman edip zürriyetleri de imanda kendilerine uyanların, soy soplarını da kendilerine katmışızdır. Ve kendi amellerinden kendilerinin hiçbir şeyini eksiltmemişizdir. Her kişi, kazandığı karşılığında bir rehindir.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
İman edenler ve soyları da kendilerini imanda izleyenler (var ya); biz onların soylarını da kendilerine katıp ekledik. Onların amellerinden hiçbir şeyi eksiltmedik. Her kişi, kendi kazandığına karşılık bir rehindir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
İman edip zürriyetleri de iman ile arkalarından gelmiş olanlar, işte Biz, onların nesillerini de kendilerine katmışızdır. Bununla beraber kendilerine amellerinden hiçbir şey de eksiltmemişizdir. Herkes kazancına bağlıdır.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Kendileri iman eden ve soyları bu imanı sürdürecek olanlara gelince, Biz onları soyları ile bütünleştirecek ve işlerini heder ettirmeyeceğiz (ama, sonuçta) herkes kendi kazandığının hesabını verecek.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
İman eden ve nesilleri de iman konusunda kendilerinin yoluna uyanlar var ya, biz onların nesillerini kendilerine kattık. Bununla beraber onların amellerinden hiçbir şey eksiltmeyiz. Herkes kazandığı karşılığında rehindir.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Ve İyman edenleri ki zürriyyetleri de iyman ile arkalarından gelmiş, zürriyyetlerini kendilerine ilhak etmişizdir, bununla beraber kendilerine amellerinden hiçbir şey eksiltmemişizdir, herkes kazancına bağlıdır.
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Kendileri inanmış, zürriyetleri de imanda kendilerine uymuş olan kimselerin zürriyetlerini de kendilerine katmışızdır; kendi ameller(inin sevab)ından da hiçbir şey eksiltmemişizdir. Herkes kendi kazandığına bağlıdır.
Gültekin Onan
İnananlar ve soyları kendilerini inançta izleyenler; biz onların soylarını da kendilerine katıp ekledik. Onların amellerinden hiçbir şeyi eksiltmedik. Her kişi, kendi kazandığına karşılık bir rehindir.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
İman edib de zürriyyetleri de iman ile kendilerine ta'bi olanlar (yok mu?) biz onların nesillerini de kendilerine katdık. Kendilerinin amelinden bir şey de eksiltmedik. Herkes kazancı mukaabilinde bir rehindir.
İbni Kesir
İman edip de soyları da imanda kendilerine tabi olanlar; onlara, soylarını da kattık. Onların işlediklerinden hiç bir şey eksiltmedik. Herkes kazandığı ile bağlıdır.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
İman edenleri, soylarından da iman ederek onlara tabi olanları bir araya getirdik. Çalışmalarından hiçbir şey eksiltmedik. Her kişi, kazancına bağlı bir rehinedir.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Kendileri iman edip zürriyetleri de iman ile kendilerinin izinden gidenlerin nesillerini de kendilerine kavuştururuz. Onların emeklerinden hiçbir şeyin mükafatını eksiltmeyiz. Onlardan her biri kazandığı güzel neticeleri ile daimdir.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
İman edenler ve imanlı olarak kendilerine tabi olan zürriyetleri var ya; onlara kendilerinden gelenleri de ekledik! Onların kazançlarından hiçbir şeyi de eksiltmedik. . . Her kişi yaptığının getirisine bağlıdır!
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
For those who believed, and their children also followed them in belief, we will have their children join them. We never fail to reward them for any work. Every person is paid for what he did.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
And those who believed, and their progeny also followed them in belief; We will have their progeny join them. We never fail to reward them for any work. Every person is paid for what he did.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
Those who acknowledged, and their progeny also followed them in acknowledgement; We will have their progeny join them. We never fail to reward them for any work. Every person is paid for what he did.
# Kelime Anlam Kök
1 vellezine: ve kimseler
2 amenu: inanan(lar) امن
3 vettebeathum: ve kendilerine uyanlar تبع
4 zurriyyetuhum: zürriyetleri de ذرر
5 biimanin: imanda امن
6 elhakna: kattık لحق
7 bihim: kendilerine
8 zurriyyetehum: zürriyetlerini ذرر
9 ve ma: ve
10 eletnahum: eksiltmedik الت
11 min: -nden
12 amelihim: kendi amelleri- عمل
13 min: hiçbir
14 şey'in: şey شيا
15 kullu: her كلل
16 mriin: kişi مرا
17 bima: şeye
18 kesebe: kendi kazandığı كسب
19 rahinun: bağlıdır رهن