Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Rabb'inin dosdoğru yolu işte budur. Gerçekten öğüt alan bir halk için ayetleri ayrıntılı olarak açıkladık.

وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ
Ve haza sıratu rabbike mustekim, kad fassalnal ayati li kavmin yezzekkerun.
#kelimeanlamkök
1ve hazaişte budur
2siratuyoluصرط
3rabbikeRabbininربب
4mustekimendoğruقوم
5kadmuhakkak
6fessalnabiz geniş geniş açıkladık.فصل
7l-ayatiayetleriايي
8likavminkavimler içinقوم
9yezzekkeruneöğüt alanذكر

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Bu, Rabbinin doğru yoludur. Biz, öğüt alacak bir kavim için ayetleri ayrıntılı olarak açıkladık.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Rabbinin doğru yolu işte budur. Biz (gerçeği) hatırlayacak bir toplum için ayetleri elbette ayrıntılı olarak açıkladık.
*

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Bu, Efendinin dosdoğru yoludur. Öğüt alan bir toplum için ayetleri detayıyla açıklamış bulunuyoruz.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Rabb'inin dosdoğru yolu işte budur. Gerçekten öğüt alan bir halk için ayetleri ayrıntılı olarak açıkladık.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Bu, Rabbinin dosdoğru yoludur. Biz ayetlerimizi, bilgisini kullanan bir topluluk için ayrıntılı olarak açıklamışızdır.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Efendinin dosdoğru yolu, işte böyledir. Öğüt alacak bir toplum için, ayrıntılı olarak ayetleri açıklıyoruz.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Ve bu Rabbinin dosdoğru yoludur. Doğrusu Biz mesajlarımızı, ders alacak insanlara açık ve net olarak anlatıyoruz.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Rabbinin yolu işte budur; dosdoğru, kıvamında... Biz öğüt alan bir topluluğa ayetleri ayrıntılı bir biçimde açıkladık.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Bu, Rabbinin dosdoğru yoludur. Öğüt alıp düşünmesini bilen bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıkladık.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Bu islamiyet, doğrudan doğruya Rabbinin yoludur. Gerçekten aklını başına alacak bir kavme ayetleri ayrıntılarıyla açıkladık.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
İşte bu şaşmaz (çizgi), Rabbinin yoludur. Gerçekten bu mesajlarımızı, onlardan ders al(mak iste)yen insanlara açık şekilde anlatıyoruz!

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Bu, Rabbinin dosdoğru yoludur. Şüphesiz düşünüp öğüt alacak bir toplum için ayetleri ayrı ayrı açıkladık.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
bu islam ise doğrudan doğru rabbının yolu, cidden aklını başına alacak bir kavm için ayetleri tafsıl eyledik

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
İşte Rabbinin doğru yolu budur. Biz, öğüt alanlar için ayetleri geniş geniş açıkladık.

Gültekin Onan
Bu, rabbinin dosdoğru yoludur. Öğüt alıp düşünmesini bilen bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıkladık.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Bu (İslam ve Kur'an) Rabbinin dosdoğru yoludur. Biz ayetleri aklını başına alıb düşünecek bir cem'iyyet için apaçık gösterdik.

İbni Kesir
Ve işte budur, Rabbının dosdoğru yolu. Gerçekten Biz, ayetleri; aklını başına alıp düşünen bir kavim için uzun uzadıya açıkladık.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
İşte bu, Rabbinin dosdoğru yoludur. Ayetleri, öğüt alan bir toplum için ayrıntılı olarak açıklamışızdır.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Bu İslam yolu Rabbinin dosdoğru yoludur. Düşünüp idrakini kullanan kimseler için ayetlerimizi iyice açıklamış bulunuyoruz.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
İşte bu, Rabbinin sırat-ı müstakimidir... Düşünüp değerlendirebilecek bir toplum için delilleri gerçekten detaylı açıkladık.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Bu, Rabbinin dosdoğru yoludur. Öğüt alan bir toplum için ayetleri detayıyla açıklamış bulunuyoruz

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Rabb'inin dosdoğru yolu işte budur. Gerçekten öğüt alan bir toplum için ayetleri ayrıntılı olarak açıkladık.

Rashad Khalifa The Final Testament
This is the straight path to your Lord. We have explained the revelations for people who take heed.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
And this is the straight path of your Lord. We have fully detailed the revelations to a people who remember.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
This is your Lord's straight path. We have sufficiently detailed the signs to a people who take heed.

2022 © Açık Kuran