Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Onlar için Rabb'leri yanında bir selam yurdu vardır. O, yaptıklarından dolayı onların velisidir.

لَهُمْ دَارُ السَّلاَمِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ
Lehum darus selami inde rabbihim ve huve veliyyuhum bima kanu ya'melun.
#kelimeanlamkök
1lehumonlarındır
2daruyurduدور
3s-selamiesenlikسلم
4indekatındaعند
5rabbihimRableriربب
6ve huveve O
7veliyyuhumonların dostudurولي
8bimadolayı
9kanuolduklarındanكون
10yea'meluneyapıyor(lar)عمل

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Rabbleri katında onlara esenlik yurdu vardır. Yapmakta oldukları işler sebebiyle Allah onların dostudur.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Rableri katında onlara barış yurdu (cennet) vardır. Yapmış oldukları (güzel) işler sebebiyle O, onların dostudur.
*

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Onlar, Efendi'lerinin yanında barış yurdunu hak etmişlerdir. Yaptıklarından ötürü onların sahibi O'dur.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Onlar için Rabb'leri yanında bir selam
*
yurdu vardır. O, yaptıklarından dolayı onların velisidir.
*

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Onlar için Rablerinin katında esenlik ve güvenlik (selamet) yurdu vardır. Yapmakta oldukları şey sebebiyle Rableri onların dostudur (velisidir).

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Efendilerinin katında, barış ve esenlik ülkesi onlarındır. O, yapmakta olduklarından dolayı onların dostudur.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Rableri katında barış ve saadet yurdu onların olacak; ve O, yapıp ettiklerinden dolayı onların velayetini üstlenecek.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Rableri katındaki huzur ve esenlik yurdu onlarındır. İşler oldukları ameller yüzünden O, onların Veli'si oluvermiştir.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Onlar için Rableri katında barış yurdu vardır ve O, yapmakta oldukları dolayısıyla onların velisidir.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Rablerinin katında "Selam yurdu" onlarındır. Bütün yapacakları işlerde kendilerinin velisi de O'dur.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Rableri katında barış ve esenlik yurdu onların olacak; ve yapmakta olduklarından dolayı Allah onlara yakın bulunacak.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Rableri katında selam yurdu (cennet) onlarındır. Allah, yapmakta oldukları şeylerden dolayı onların dostudur.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
rablarının ındinde selam yurdu "darü's-selam" onlarındır, bütün yapacak oldukları işlerde kendilerinin velisi de odur

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Rableri katında esenlik yurdu onlarındır. Yaptıkları (güzel) işlerden dolayı O, onların dostudur.

Gültekin Onan
Onlar için rableri katında barış yurdu vardır ve O, yapmakta oldukları dolayısıyla onların velisidir.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Rableri katındaki selam yurdu onlarındır ve O, yapmakda devam etdikleri (hayırlı işlerden) dolayı kendilerinin yarıdır.

İbni Kesir
Rabbları katında selamet yurdu onlara aittir. İşlediklerinden ötürü Allah, onların dostudur.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Onlar için, Rableri katında selamet yurdu vardır. Yaptıklarından dolayı Allah, onların velisidir.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Rab'leri nezdindeki selam ülkesi olan cennet onlarındır. Yaptıkları güzel işler sebebiyle Allah, kendilerinin yardımcısıdır.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Rableri indindeki Dar'üs Selam (Es Selam isminin manasının yaşam boyutu) onlar içindir! Yapmakta oldukları dolayısıyla "HU" onların Veliyy'idir.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Onlar, Rablerinin yanında barış yurdunu hakketmişlerdir. Yaptıklarından ötürü onların sahibi O'dur.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Onlar için Rabb'leri yanında bir selam
*
yurdu vardır. O, yaptıklarından dolayı onların velisidir.
*

Rashad Khalifa The Final Testament
They have deserved the abode of peace at their Lord; He is their Lord and Master, as a reward for their works.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
They will have the abode of peace with their Lord; He is their supporter because of what they used to do.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
They will have the abode of peace with their Lord; He is their supporter because of what they used to do.

2022 © Açık Kuran