Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

O, sizi çamurdan yarattı. Sonra "ecel"i tayin etti. Ve adı belirlenmiş ecel O'nun yanındadır. Sonra da sizler hala kuşkulanıyorsunuz.

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلاً وَأَجَلٌ مُّسمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ
Huvellezi halakakum min tinin summe kada ecela, ve ecelun musemmen ındehu summe entum temterun.
#kelimeanlamkök
1huveO
2lleziki
3halekakumsizi yaratıpخلق
4min-dan
5tininçamur-طين
6summesonra
7kadakoymuşturقضي
8ecelenbir süreاجل
9ve ecelunve bir süreاجل
10musemmenbelirliسمو
11indehukendi katındanعند
12summeböyle iken
13entumsiz hala
14temterunekuşkulanıyorsunuzمري

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Sizi balçıktan yaratan ve sonra sizin için bir ömür tayin edenO'dur.Bir de O'nun katında belirli bir ömür/ecel vardır.Fakat siz hala şüphe edip duruyorsunuz.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Sizi bir çamurdan yaratan,
*
sonra da bir süre belirleyen O'dur. (Bir de) O'nun katında belirlenmiş bir süre vardır. (Buna rağmen siz hâlâ) şüphe ediyorsunuz.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
O ki sizi balçıktan yarattı ve sonra yaşam süresi belirledi. Belirlenmiş süre O'nun katındadır. Siz ise hala kuşku duyuyorsunuz.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
O, sizi çamurdan yarattı. Sonra "ecel"i
*
tayin etti. Ve adı belirlenmiş ecel O'nun yanındadır.
*
Sonra da sizler hala kuşkulanıyorsunuz.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Sizi balçıktan yaratan O'dur. Sonra bir ecel
*
belirlemiştir. Belirlenmiş başka bir ecel
*
de O'nun katındadır. Siz yine de tereddüt geçirirsiniz.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
O, sizi balçıktan yaratmıştır. Sonra, bir yaşam süresi belirlemiştir. Ve belirlenmiş süre, O'nun katındadır. Yine de kuşku duyuyorsunuz.
*

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
O'dur sizi balçıktan yaratan, sonra bir ömür tayin eden; yalnızca O'nun bildiği bir ömür. Fakat hala tereddüt içinde bocalıyorsunuz.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Sizi bir balçıktan yaratmış olan O'dur. Sonra hüküm verip bir süre belirlemiştir. Belirlenmiş başka bir süre de onun katındadır. Bütün bunlardan sonra siz hala kuşkulanıp duruyorsunuz.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Sizi çamurdan yaratan, sonra bir ecel belirleyen O'dur. Adı konulmuş ecel, O'nun katındadır. Sonra siz (yine) kuşkuya kapılıyorsunuz.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
O, öyle bir yaratıcıdır ki, sizi çamurdan yarattı, sonra bir eceli bitirdi. Bir ecel de O'nun katında adlandırılmıştır. Sonra da siz daha şüphe mi ediyorsunuz?

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Odur sizi balçıktan yaratan ve sonra (sizin için) bir ömür tayin eden, (yalnızca) Onun bildiği bir ömür. Ama hala şüphe edip duruyorsunuz,

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
O öyle bir Rab'dır ki, sizi çamurdan yaratmış, sonra (her birinize) bir ecel tayin etmiştir. (Kıyametin kopması için) belirlenmiş bir ecel de O'nun katındadır. Siz ise hala şüphe ediyorsunuz.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
O, o halıktır ki sizi bir çamurdan yarattı, sonra bir eceli bitirdi bir ecel de nezdinde müsemma, sonra da siz daha şübhe ediyorsunuz

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
O, sizi çamurdan yaratıp, sonra (da hayatınıza) bir süre koymuştur. (Kafirlerin cezalandırılması için) Belirli bir süre de kendi katındadır. Böyle iken, siz hala kuşkulanıyorsunuz.

Gültekin Onan
Sizi çamurdan yaratan, sonra bir ecel belirleyen O'dur. Adı konulmuş ecel O'nun katındadır. Sonra siz (yine) kuşkuya kapılıyorsunuz.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
O, sizi bir çamırdan yaratan, sonra ölüm zamanını hükm-ü takdir edendir. Bir de Onun katında ma'lum (başka) bir ecel vardır. (Ey kafirler, bunu bilib durdukdan) sonra da haala (ba's hakkında) şübhe edersiniz ha!

İbni Kesir
O'dur; sizi, bir çamurdan yaratan. Sonra da size bir ecel tayin eden. Bir de O'nun katında belli bir ecel vardır. Siz hala şüphe edip durursunuz.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Sizi çamurdan yaratan, sonra da bir ecel tayin eden O'dur. O'nun yanında ecel belirlidir. Ama siz şüphe ediyorsunuz.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
O, sizi bir çamurdan yaratan, sonra size bir ecel, bir ömür süresi tayin edendir. Bir de O'nun nezdinde muayyen bir ecel vardır. Sonra, bir de kalkmış şüphe ediyorsunuz!

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
"HU" ki, sizi tıynden (su ve toprak elementleri) yarattı; sonra bir ecel (bedenle yaşam süreci) hükmetti... Belirlenmiş yaşam süreci O'nun indindedir... (Bütün bunlardan) sonra hala şüphe ediyorsunuz.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
O ki sizi balçıktan yarattı ve sonra yaşam süresi belirledi. Belirlenmiş süre O'nun katındadır. Siz ise hala kuşku duyuyorsunuz

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
O, sizi balçıktan yarattı. Sonra "ecel"i
*
tayin etti. Ve adı belirlenmiş ecel O'nun yanındadır.
*
Sonra da sizler hala kuşkulanıyorsunuz.

Rashad Khalifa The Final Testament
He is the One who created you from mud, then predetermined your life span, a life span that is known only to Him. Yet, you continue to doubt.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
He is the One who has created you from clay, then He decreed a period of time for you; a time only known by Him. Yet you still deny.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
He is the One who created you from clay, then decreed a fixed time period for you; a time defined by Him. Yet you are still skeptical.

2022 © Açık Kuran