Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a özgüdür. Yine de Kafirler ilahlarını Rabb'leriyle denk tutuyorlar.

الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِم يَعْدِلُونَ
Elhamdu lillahillezi halakas semavati vel arda ve cealez zulumati ven nur, summellezine keferu bi rabbihim ya'dilun.
#kelimeanlamkök
1el-hamduhamdolsunحمد
2lillahio Allah'a
3lleziki
4halekayarattıخلق
5s-semavatigökleriسمو
6vel'erdeve yeriارض
7ve cealeve var ettiجعل
8z-zulumatikaranlıklarıظلم
9ve nnurave aydınlığıنور
10summeyine de
11ellezinekimseler
12keferuinkar eden(ler)كفر
13birabbihimRablerineربب
14yea'diluneeşler tutuyorlarعدل

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Her türlü övgü, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a aittir. Bunca delilden sonra hakikati inkar edenler, başka güçleri Rabbleri ile denk tutarlar.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Hamd (övgü), gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah içindir. (Bunca delilden) sonra kâfir olanlar (hâlâ putları) Rableri ile denk tutuyorlar.
*

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Övgü, gökleri ve yeri yaratan, karanlığı ve ışığı var eden ALLAH'a yaraşır. Buna rağmen, inkarcılar Efendi'lerini başkalarıyla denk tutuyor.

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Hamd
*
, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a özgüdür. Yine de Kafirler
*
ilahlarını Rabb'leriyle denk tutuyorlar.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Her şeyi güzel yapmak, gökleri ve yeri yaratmış, karanlıkları ve aydınlığı (nuru) oluşturmuş olan Allah'a mahsustur. Ama Rablerini
*
görmezlikten gelenler (kafirlik edenler), başkasını O'na denk sayıyorlar.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Gökleri ve yeryüzünü yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a övgüler olsun! Nankörlük edenler, yine de Efendilerini, başkalarıyla denk tutuyorlar.

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Bütün hamd gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur. Buna rağmen tevhid hakikatini inkar edenler, başkalarını Rablerine denk tutarlar.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Hamt Allah'adır! O ki gökleri ve yeri yaratmış, karanlıklara ve nura vücut vermiştir. Sonra, gerçeği örtenler bunları Rablerine denk tutuyorlar.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı (nuru) kılan Allah'adır. (Bundan) Sonra bile, inkar edenler, Rablerine (bir takım varlıkları ve güçleri) denk tutuyorlar.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur. Yine de hakkı tanımayanlar bunları kendilerini yaratana denk tutuyorlar.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
Her türlü övgü, gökleri ve yeri yaratan, derin karanlığı ve (parlak) aydınlığı var eden Allaha özgüdür: Ama hakikati inkara şartlanmış olanlar, başka güçleri Rableri ile eş tutarlar!

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur. Böyle iken inkar edenler başka şeyleri Rablerine denk tutuyorlar.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Hamd o Allahın hakkıdır ki Gökleri ve yeri yarattı zulmetleri ve nuru yaptı, sonra da Hakkı tanımayanlar bunları kendilerini yaratana denk tutuyorlar

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Hamdolsun o Allah'a ki, gökleri ve yeri yarattı, karanlıkları ve aydınlığı var etti. Yine de inkarcılar, Rablerine eşler tutuyorlar.

Gültekin Onan
Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve nuru kılan Tanrı'yadır. (Bundan) Sonra bile, küfredenler, rablerine (bir takım varlıkları ve güçleri) denk tutuyorlar.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Hamd olsun — O gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden — Allaha. Kafir olanlar (bunca ayet ve delillerin zuhurundan) sonra (bunları veya bunlardan bir kısmını) haala Rableriyle denk tutuyorlar.

İbni Kesir
Hamd; gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı vareden Allah'a mahsustur. Sonra da kafirler bunları rabblarına denk tutuyorlar.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur. Yine de kafirler Rab'lerine (başkalarını) denk tutuyorlar.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'ın hakkıdır. Bir de kafirler kalkmışlar, birtakım putları Rab'lerine eşit sayıyorlar!

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Hamd; semalar ve arz'ı yaratan, karanlıkları (bilgisizlikler) ve Nur'u (ilmi) oluşturan Allah'a aittir... Öte yandan, hakikati inkarda ısrar edenler, (varsandıkları dışsal tanrılarını) Rablerine (hakikatlerindeki El Esma mertebesine) denk tutarlar (bunun sonucunda da şirk ortaya çıkar)!

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Övgü, gökleri ve yeri yaratan, karanlığı ve ışığı vareden ALLAH'a yaraşır. Buna rağmen, inkarcılar Rab'lerini başkalarıyla denk tutuyor.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Hamd
*
, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a özgüdür. Gerçeği yalanlayan nankörler ilahlarını Rabb'leriyle denk tutuyorlar.

Rashad Khalifa The Final Testament
Praise be to GOD, who created the heavens and the earth, and made the darkness and the light. Yet, those who disbelieve in their Lord continue to deviate.

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
Praise be to God who has created the heavens and the earth, and Who made the darkness and the light; yet those who have rejected their Lord continue to deviate.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
Praise be to God who created the heavens and the earth, and Who made darkness and light. Yet those who have been unappreciative continue to equate with their Lord.