Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Âyetlerimizi yalanlayan kimseler, karanlıklar içinde kalmış, sağırlar ve dilsizlerdir. Allah hak edeni saptırır hak edeni de dosdoğru yola iletir.

وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِاٰيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِۜ مَنْ يَشَأِ اللّٰهُ يُضْلِلْهُۜ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلٰى صِرَاطٍ مُسْتَق۪يمٍ
Vellezine kezzebu bi ayatina summun ve bukmun fiz zulumat, men yeşaillahu yudlilhu, ve men yeşe' yec'alhu ala sıratın mustakim.
#kelimeanlamkök
1vellezinekimseler
2kezzebuyalanlayan(lar)كذب
3biayatinabizim ayetlerimiziايي
4summunsağırdırlarصمم
5ve bukmunve dilsizdirlerبكم
6fiiçinde
7z-zulumatikaranlıklarظلم
8menkimseyi
9yeşeidilediğiشيا
10llahuAllah
11yudlilhuşaşırtırضلل
12ve menve kimseyi de
13yeşe'dilediğiشيا
14yec'alhukoyarجعل
15alaüzerine
16siratinyolصرط
17mustekimindoğruقوم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Bizim ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklara gömülmüş sağır ve dilsizlerdir. Allah, sapmayı dileyeni saptırır; doğru yola girmeyi dileyeni de doğru yola yöneltir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Ayetlerimizi yalanlayanlar karanlıklar içinde kalmış sağır ve dilsizlerdir.* Allah dilediğini (layık olanı) saptırır; dilediğini (layık olanı) da doğru yola ulaştırır.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ayetlerimizi yalanlayanlar karanlıklar içinde bulunan birer sağır ve dilsizdirler. ALLAH kimi dilerse saptırır, kimi de dilerse doğru yola iletir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Âyetlerimizi yalanlayan kimseler, karanlıklar* içinde kalmış, sağırlar ve dilsizlerdir. Allah hak edeni saptırır* hak edeni* de dosdoğru yola iletir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Ayetlerimiz karşısında yalan yanlış şeylere sarılanlar, karanlığa gömülmüş sağırlar ve dilsizlerdir. Kim sapıklığı tercih ederse Allah onu sapık sayar. Kim de doğru yolu tercih ederse onu da doğru bir yola koyar.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklar içindeki sağırlar ve dilsizlerdir. Çünkü Allah, dilediğini saptırır, dilediğini de dosdoğru yola eriştirir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Mesajlarımızı yalanlayanlar, karanlığa mahkum olmuş sağırlar ve dilsizlerdir. Allah kimi dilerse onu saptırır; ve kimi de dilerse onu dosdoğru bir yola yönlendirir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Bizim ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklara gömülmüş sağır ve dilsizlerdir. Allah, dilediği/dileyen kişiyi şaşırtır, dilediğini/dileyeni de dosdoğru yol üzerine koyar.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Bizim ayetlerimizi yalan sayanlar karanlıklar içinde sağırdırlar, dilsizdirler. Allah, kimi dilerse onu şaşırtıp saptırır, kimi dilerse de onu dosdoğru yol üzerinde kılar.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Ayetlerimize yalan diyenler karanlıklar içinde bir sürü sağırlar ve dilsizlerdir. Kim dilerse Allah onu şaşırtır, dilediği kimseyi de doğru bir yol üzerinde bulundurur.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Mesajlarımızı yalanlayanlar, zifiri karanlığa gömülmüş sağırlar ve dilsizlerdir. Allah kimi dilerse onu saptırır; ve dilediğini de dosdoğru yola yöneltir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklar içerisindeki birtakım sağırlar ve dilsizlerdir. Allah, kimi dilerse onu şaşırtır. Kimi de dilerse onu dosdoğru yol üzere kılar.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ayetlerimize yalan diyenler, bir takım sağırlar ve dilsizlerdir, zulmetler içindedirler, kimi dilerse Allah şaşırtır, kimi de dilerse bir tarikı müstekim üzerinde bulundurur

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bizim ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklar içinde kalmış sağır ve dilsizlerdir. Allah dilediği kimseyi şaşırtır, dilediği kimseyi de doğru yola koyar.

 • Gültekin Onan

  Bizim ayetlerimizi yalan sayanlar karanlıklar içinde sağırdırlar, dilsizdirler. Tanrı kimi dilerse onu şaşırtıp saptırır, kimi dilerse onu dosdoğru yol üzerinde kılar.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Ayetlerimizi yalanlayanlar karanlıklarda (kalmış) sağırlar, dilsizlerdir. Allah kimi dilerse onu şaşırtır, kimi de dilerse onu doğru yol üstünde tutar.

 • İbni Kesir

  Ayetlerimizi yalanlayanlar ise; karanlıklarda kalmış sağırlar, dilsizlerdir. Allah; kimi dilerse, onu şaşırtır. Kimi de dilerse; onu dosdoğru yol üstünde tutar.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklar içinde kalmış sağır ve dilsizlerdir; Allah dilediğini sapıklıkta bırakır, dilediğini de dosdoğru yola yöneltir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Ayetlerimizi yalan sayanlar, karanlıklar içinde olan birtakım sağırlar ve dilsizlerdir. Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola koyar.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  İşaretlerimizdekileri yalanlayanlar, karanlıklar içinde kalmış sağırlar (hakikatlerini algılayamayanlar) ve dilsizlerdirler (Hakk'ı itiraf etmeyenler). Allah dilediğini saptırır, dilediğini de sırat-ı müstakimde tutar!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ayetlerimizi yalan diyenler karanlıklar içinde bulunan birer sağır ve dilsizdirler. ALLAH kimi dilerse saptırır, kimi de dilerse doğru yola koyar.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Âyetlerimizi yalanlayan kimseler, karanlıklar* içinde kalmış, sağırlar ve dilsizlerdir. Allah dileyeni saptırır*, dileyeni de dosdoğru yola iletir.*

 • Progressive Muslims

  And those who deny Our signs, they are deaf and dumb, in darkness. Whoever God wishes He misguides, and whoever He wishes He makes him on a straight path.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And those who deny Our proofs are deaf and dumb, in darkness. Whom God wills, He leads him astray; and whom He wills, He sets him on a straight path.

 • Aisha Bewley

  Those who deny Our Signs are deaf and dumb in utter darkness. Allah misguides whoever He wills, and puts whoever He wills on a straight path.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Those who reject our proofs are deaf and dumb, in total darkness. Whomever GOD wills, He sends astray, and whomever He wills, He leads in a straight path.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And those who deny Our revelations, they are deaf and dumb, in darkness. Whoever God wishes He misguides, and whoever He wishes He puts him on a straight path.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Those who deny Our signs, they are deaf and dumb, in darkness. Whoever God wishes He misguides, and whoever He wishes He makes him on a straight path.