Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Yeryüzünde hareket eden hiçbir dabbeh ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki, sizin gibi ümmetler olmasın. Biz, Kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonunda hepsi de Rabb'lerinin huzurunda toplanacaklardır.

وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ
Ve ma min dabbetin fil ardı ve la tairin yatiru bi cenahayhi illa umemun emsalukum, ma farratna fil kitabi min şey'in summe ila rabbihim yuhşerun.
#kelimeanlamkök
1ve mayoktur ki
2minhiçbir
3dabbetinyürüyen hayvanدبب
4fi-nde
5l-erdiyeryüzü-ارض
6ve lave hiçbir
7tairinkuşطير
8yetiruuçanطير
9bicenahayhiiki kanadiyleجنح
10illaolmasınlar
11umemunbirer ümmetامم
12emsalukumsizin gibiمثل
13ma
14ferratnabiz eksik bırakmamışızdırفرط
15fi
16l-kitabiKitaptaكتب
17minhiçbir
18şey'inşeyiشيا
19summesonra
20ila-(nin huzuru)na
21rabbihimRableri-ربب
22yuhşerunetoplanacaklardırحشر

Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali
Yerde yürüyen ne kadar hayvan, kanatlarıyla uçan ne kadar kuş varsa, bütün bunlar sizin gibi birer topluluktur. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Onlar sonunda Rabbleri önünde toplanırlar.

Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir
Yerde yürüyen canlılar ve (gökte) iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa hepsi ancak sizin gibi topluluklardır. Biz o kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonra sadece Rablerinin huzurunda toplanacaklardır.

Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi
Kanatlarıyla uçan kuşlar dahil yeryüzündeki tüm yaratıklar sizin gibi birer toplum. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonra onlar Efendi'lerinin huzuruna toplanacak.
*

Erhan Aktaş Kerim Kur'an
Yeryüzünde hareket eden hiçbir dabbeh
*
ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki, sizin gibi ümmetler
*
olmasın. Biz, Kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık.
*
Sonunda hepsi de Rabb'lerinin huzurunda toplanacaklardır.

Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali
Yeryüzündeki bütün canlılar, gökyüzünde iki kanadıyla uçan bütün kuşlar, tıpkı sizin gibi toplumlardır (ümmetlerdir). Bu Kitap'ta hiçbir şeyi eksik bırakmış değiliz. Sonra Rablerinin huzurunda bir araya getirileceklerdir.

Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek
Yeryüzünde yürüyen hiçbir yaratık ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki, sizin gibi birer toplum olmasın. Biz, Kitap'ta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonra, Efendilerinin karşısında toplanacaklardır.
*

Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an
Oysa yeryüzünde yürüyen hiçbir hayvan ve iki kanadıyla uçan hiçbir varlık türü yoktur ki, sizin gibi bir alem olmasın. Biz ilahi yasalarda hiçbir boşluk bırakmadık. Yine en sonunda onlar, Rablerinin huzurunda toplanacaklar.

Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali
Yeryüzünde debelenen hiçbir canlı, iki kanadıyla uçan hiçbir kuş istisna olmamak üzere hepsi sizin gibi ümmetlerdir. Biz bu Kitap'ta, herhangi birşeyi ne eksik bıraktık ne fazla yaptık. Onlar, sonunda Rableri önünde haşredilirler.

Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı
Yeryüzünde hiç bir canlı ve iki kanadıyla uçan hiç bir kuş yoktur ki, sizin gibi ümmetler olmasın. Biz Kitap'ta hiç bir şeyi noksan bırakmadık, sonra onlar Rablerine toplanacaklardır.

Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Yerde debelenen hiçbir hayvan ve iki kanadı ile uçan hiçbir kuş yoktur ki, sizin gibi birer ümmet olmasınlar! Biz kitapta hiçbir eksik bırakmamışızdır. Sonra hepsi Rablerinin huzurunda toplanırlar.

Muhammed Esed Kur'an Mesajı
halbuki yeryüzünde yürüyen hiçbir hayvan ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki sizin gibi (Allahın) mahluku olmasın: Biz, buyruğumuzda tek şeyi bile ihmal etmedik. Ve bir kez daha (belirtelim): onlar(ın tümü) Rableri huzurunda toplanacaklardır.

Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali
Yeryüzünde gezen her türlü canlı ve (gökte) iki kanadıyla uçan her tür kuş, sizin gibi birer topluluktan başka bir şey değildir. Biz Kitap'ta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonunda hepsi Rablerinin huzuruna toplanıp getirilecekler.

Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
hem yerde debelenen hiç bir hayvan ve iki kanadiyle uçan hiç bir kuş yoktur ki sizin gibi birer ümmet olmasınlar, biz kitabda hiç bir tefrıt yapmamışızdır, sonra hepsi toplanır Rablarına haşrolunurlar

Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali
Yeryüzünde yürüyen hiçbir hayvan ve iki kanadiyle uçan hiçbir kuş yoktur ki, (onlar da) sizin gibi birer ümmet olmasınlar. Biz Kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmamışızdır. Sonra (onlar), Rableri(nin huzuru)na toplanacaklardır.

Gültekin Onan
Yeryüzünde hiç bir canlı ve iki kanadıyla uçan hiç bir kuş yoktur ki, sizin gibi ümmetler olmasın. Biz kitapta hiç birşeyi noksan bırakmadık. Sonra onlar rablerine toplanacaklardır.

Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim
Yerde yürüyen hiç bir hayvan ve iki kanadıyle uçan hiç bir kuş hariç olmamak üzere hepsi sizin gibi ümmetlerdir. Biz o kitabda hiç bir şey'i eksik bırakmadık. Nihayet (hepsi de) ancak Rablerine toplanıb getirilirler.

İbni Kesir
Yerde yürüyen hiçbir hayvan ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki; onlar da sizin gibi bir ümmet olmasınlar. Biz, kitabta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonra onlar Rabblarına toplanırlar.

Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı
Yeryüzünde hiç bir canlı ve yeryüzünde kanatlarıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki, sizin gibi birer toplum olmasınlar. Kitapta hiç bir şeyi eksik bırakmadık; sonra (hepsi de) Rablerinin huzurunda toplanacaktır.

Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali
Hem yerde hareket eden hiç bir canlı, kanatlarıyla uçan hiç bir kuş türü yoktur ki sizin gibi birer toplum teşkil etmesinler. Biz o kitapta hiçbir şeyi ihmal etmedik. Sonra hepsi Rab'lerinin huzuruna sevk edilip toplanacaklardır.

Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü
Yeryüzünde hareket eden hiçbir canlı ve iki kanadıyla uçmakta olan hiçbir kuş yoktur ki, sizin gibi topluluklar (belli bir sistem ve düzene bağlı olarak oluşmuş türler) olmasınlar! Biz "OKU"nası yaratılmışlar aleminde hiçbir şeyi eksik bırakmadık! Sonra (onlar) Rablerine haşrolunurlar.

Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi
Kanatlarıyla uçan kuşlar dahil yeryüzündeki tüm yaratıklar sizin gibi birer toplum. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonra onlar (tüm yaratıklar) Rab'lerinin huzuruna toplanacak.

Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an
Yeryüzünde hareket eden hiçbir dabbeh
*
ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki, sizin gibi ümmetler
*
olmasın. Biz, Kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık.
*
Sonunda hepsi de Rabb'lerinin huzurunda toplanacaklardır.

Rashad Khalifa The Final Testament
All the creatures on earth, and all the birds that fly with wings, are communities like you. We did not leave anything out of this book *. To their Lord, all these creatures will be summoned.*

The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation
And there is not a creature on the earth, nor a bird that flies with its wings, except they belong to nations like you belong. We did not leave anything out of the record; then to their Lord they will be gathered.

Edip-Layth Quran: A Reformist Translation
There is not a creature in the earth, or a bird that flies with its wings, but are nations like you. We did not leave anything out of the book; then to their Lord they will be summoned.