Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Hani O, size Kendi katından bir emniyet olmak üzere bir uyku sardırıyordu. Sizi arındırmak, sizden şeytanın pisliğini gidermek, kalplerinizi yatıştırmak ve ayaklarınızı yere sabit kılmak için gökten üzerinize bir su indiriyordu.

اِذْ يُغَشّ۪يكُمُ النُّعَاسَ اَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَٓاءِ مَٓاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِه۪ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلٰى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَامَۜ
İz yugaşşikumun nuase emeneten minhu ve yunezzilu aleykum mines semai maen li yutahhirekum bihi ve yuzhibe ankum riczeş şeytani ve li yerbıta ala kulubikum ve yusebbite bihil akdam.
#kelimeanlamkök
1izO zaman
2yugaşşikumusizi bürüyorduغشو
3n-nuaasehafif bir uykuنعس
4emenetenbir güven olmak üzereامن
5minhuO'ndan (Allah'tan)
6ve yunezziluve indiriyorduنزل
7aleykumüzerinize
8mine-ten
9s-semaigök-سمو
10maenbir suموه
11liyutahhirakumsizi temizlemek içinطهر
12bihionunla
13ve yuzhibeve gidermek içinذهب
14ankumsizden
15riczepisliğiniرجز
16ş-şeytanişeytanınشطن
17veliyerbitave (birbirine) bağlamak içinربط
18alaüzerini
19kulubikumkalblerinizinقلب
20ve yusebbiteve pekiştirmek içinثبت
21bihionunla
22l-ekdameayakları(nızı)قدم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  O zaman sizi, Allah'tan bir güven olmak üzere hafif bir uyku bürüyordu; sizi onunla manen temizlemek, şeytanın pisliğini sizden gidermek, kalplerinizi birbirine bağlamak, ayaklarınızı sağlam bastırmak için üzerinize gökten bir su indiriyordu.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  O zaman, katından bir güven olmak üzere sizi hafif bir uykuya daldırıyordu. Sizi onunla temizlemek için, şeytanın pisliğini (vesvesesini) sizden gidermek, kalplerinizi (birbirine) bağlamak ve onunla ayakları(nızı savaşta) sabit kılmak için üzerinize gökten su indiriyordu.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kendisinden bir güvenlik olarak sizi bir uyuklama bürüyüp yatıştırıyordu. Sizi temizlemek, sapkının pisliğini (umutsuzluğu) sizden savmak, kalbinizi ikna etmek ve ayaklarınızı pekiştirmek için üzerinize gökten su indiriyordu.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Hani O, size Kendi katından bir emniyet olmak üzere bir uyku sardırıyordu. Sizi arındırmak, sizden şeytanın pisliğini* gidermek, kalplerinizi yatıştırmak ve ayaklarınızı yere sabit kılmak için gökten üzerinize bir su indiriyordu.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  O gün güven içinde sizi uykuya daldırmış, sizi arındırmak, sizden şeytanın pisliğini gidermek, kalplerinizi birbirine bağlamak ve ayaklarınızı yere sağlam bastırmak için üzerinize gökten yağmur yağdırmıştı.*

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  O'nun katından bir güven olarak, sizi uyku bürüyordu. Ve sizi arındırmak, şeytanın kuruntularından kurtarmak ve yüreklerinizi güçlendirip ayaklarınızı sağlamlaştırmak için, üzerinize gökten su indiriyordu.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Hani o zaman, O'nun inayetinden bir güvence olarak sizi bir iç sükunetinin çepeçevre kuşatmasını sağlamış ve üzerinize gökten tarifsiz bir yağmur indirmişti ki, onunla sizi temizlesin, (iç dünyanızı kirleten) Şeytan kirinden sizi arındırsın, yüreklerinizi güçlendirip ayaklarınızı onunla sabit kılsın.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  O zaman sizi, Allah'tan bir güven olmak üzere hafif bir uyku bürüyordu; sizi onunla temizlemek, şeytanın pisliğini sizden gidermek, kalplerinizi birbirine bağlamak, ayaklarınızı sağlam bastırmak için üzerinize gökten bir su indiriyordu.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Hani kendisinden bir güvenlik olarak sizi bir uyuklama bürüyordu. Sizi kendisiyle tertemiz kılmak, sizden şeytanın pisliklerini gidermek, kalblerinizin üstünde (güven ve kararlılık duygusunu) pekiştirmek ve bununla ayaklarınızı (arz üzerinde) sağlamlaştırmak için size gökten su indiriyordu.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  O zaman size -tarafından bir güven olmak üzere- bir uyku sardırıyordu ve üzerinize gökten su indiriyordu ki, bununla sizi temizlesin, şeytanın murdarlığını sizden gidersin, kalplerinize güç versin ve bununla ayaklarınızı sağlamlaştırsın, Allah.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (Hatırlayın nasıl olmuştu) hani, katından bir güvence olarak, sizi bir iç huzurunun kuşatmasını sağlamış ve gökten üzerinize su indirmişti ki onunla sizi arındırsın, Şeytanın kirli vesveselerinden kurtarsın; kalplerinizi güçlendirip adımlarınızı sağlamlaştırsın.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Hani (Allah) kendi tarafından bir güvenlik olarak sizi hafif bir uykuya daldırıyor; sizi temizlemek, sizden şeytanın vesvesesini gidermek, kalplerinizi pekiştirmek ve ayaklarınızı sağlam bastırmak için üzerinize gökten yağmur yağdırıyordu.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O vakıt size, tarafından bir emniyyet olmak üzere bir uyku sardırıyordu ve üzerinize Semadan bir su indiriyordu ki bununla sizi tathir eylesin ve Şeytanın murdarlığını sizden gidersin ve kalblerinize rabıta versin ve bununla ayaklarınızı sağlam durdursun

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O zaman sizi, Allah'tan bir güven olmak üzere hafif bir uyku bürüyordu, üzerinize sizi temizlemek, şeytanın pisliğini (içinize attığı kötü düşünceleri) sizden gidermek, kalblerinizi (birbirine) bağlamak ve ayakları(nızı) pekiştirmek için üzerinize gökten bir su indiriyordu.

 • Gültekin Onan

  Hani kendisinden bir güvenlik (emeneten) olarak sizi bir uyuklama bürüyüp (yatıştırıyordu). Sizi temizlemek, şeytanın pisliğini (umutsuzluğu) sizden savmak / gidermek, kalplerinizin üstünde (güven ve kararlılık duygusunu) pekiştirmek ve bununla ayaklarınızı (yeryüzünde) sağlamlaştırmak için üzerinize gökten su indiriyordu.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  O, size o vakit kendisinden bir eminlik olmak üzere hafif bir uyku bürüyordu. Sizi tertemiz yapmak, sizden şeytanın murdarlığını gidermek, kalblerinize rabıta vermek, ayakları (nızı) pekişdirmek için de gökden üstünüze bir su indiriyordu.

 • İbni Kesir

  Hani O, size kendi katından bir emniyet olmak üzere sizi hafif bir uykuya daldırıyordu. Sizi tertemiz yapmak, sizden şeytanın pisliğini gidermek, kalblerinizi pekiştirmek ve ayaklarınıza sebat vermek için gökten üstünüze bir su indiriyordu.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  O zaman sizi kendisinden bir güven vermek için hafif bir uykuya daldırmış ve üzerinize gökten onunla sizi temizlemek ve şeytanın pisliğini sizden gidermek, kalplerinizi pekiştirmek ve ayaklarınızı sağlamlaştırmak için su indirmişti.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Düşman korkusundan gözünüze uyku girmediği için o vakit Allah, inayeti ile güven ve sükunet vermek için sizi hafif bir uykuya daldırıyordu. Sizi temizlemek, şeytanın pisliğini, vesvesesini sizden gidermek,kalplerinize kuvvet vermek ve savaş meydanında ayaklarınızı sabit kılmak için gökten üzerinize su indiriyordu.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Hani O, kendinden bir sükun ve güven hali oluşturuyordu; sizi onunla (nefsani duygulardan) arındırmak, sizden şeytanın pisliğini (korku, evham) gidermek, şuurunuzdaki Hak müşahedesini kuvvetlendirmek ve ayakları (-nızı) (bu ilimle) sabit tutmak için de üzerinize semadan bir su inzal ediyordu (SU, ilmi marifet; kesinlikle Allah muradı neyse onun yerine geleceğine, yakin haline işaret eder). (Bu ayet benzetme yollu anlatımın örneğidir. Zira olay sırasında gökten yağan su - yağmur, ayakları yere bağlamaz veya şeytanın dürtüsünü temizlemez realitesi. Kuran'daki pek çok ayetin hangi bakışla değerlendirilmesi gerektiğine de bir örnektir. )

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kendisinden bir güvenlik olarak sizi bir uyuklama bürüyüp yatıştırıyordu. (Susuzluğun oluşturduğu bunalımdan) sizi temizlemek, şeytanın pisliğini (umutsuzluğu) sizden savmak, kalbinizi ikna etmek ve ayaklarınızı pekiştirmek için üzerinize gökten su indiriyordu.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Hani O, size Kendi katından bir emniyet olmak üzere bir uyku sardırıyordu. Sizi arındırmak, sizden şeytanın pisliğini* gidermek, kalplerinizi yatıştırmak ve ayaklarınızı yere sabit kılmak için gökten üzerinize bir su indiriyordu.

 • Progressive Muslims

  Sleep overcame you from Him to give you peace; and He sent down to you water from the sky to cleanse you with it and cause the affliction of the devil to leave you; and so that He may strengthen your hearts and set firm your feet.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  When He made slumber overcome you as security from Him, and sent down upon you water from the sky that He might purify you thereby, and to remove from you the scourge of the satan, and to fortify your hearts, and make firm thereby your feet.

 • Aisha Bewley

  And when He overcame you with sleep, making you feel secure, and sent you down water from heaven to purify you and remove the taint of Shaytan from you, and to fortify your hearts and make your feet firm.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  He caused peaceful slumber to overtake you and pacify you, and He sent down water from the sky to clean you therewith. He protected you from the devil's curse, reassured your hearts and strengthened your foothold.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Sleep overcame you to give you tranquility from Him; and He sent down to you water from the sky to cleanse you with it and cause the affliction of the devil to leave you; and so that He may strengthen your hearts and set firm your feet.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  A peaceful sleep from Him overcame you, and He sent down to you water from the sky to cleanse you with it. He caused the affliction of the devil to leave you so that He may fortify your hearts and set firm your feet.