Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Hani, Rabb'in meleklere, sizinle beraberim, diye vahyediyordu; "İman edenleri pekiştirin." Kafirlerin kalplerine korku salacağım. Haydi! Vurun onların boyunlarına, vurun onların parmaklarına.

اِذْ يُوح۪ي رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰٓئِكَةِ اَنّ۪ي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذ۪ينَ اٰمَنُواۜ سَاُلْق۪ي ف۪ي قُلُوبِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍۜ
İz yuhi rabbuke ilel melaiketi enni meakum fe sebbitullezine amenu, seulki fi kulubillezine keferur ru'be fadribu fevkal a'nakı vadribu minhum kulle benan.
#kelimeanlamkök
1izhani
2yuhivahyediyorduوحي
3rabbukeRabbinربب
4ila
5l-melaiketimeleklereملك
6ennişüphesiz ben
7meakumsizinle beraberim
8fesebbitusiz pekiştirinثبت
9ellezinekimseleri
10amenuinananlarıامن
11seulkiben salacağımلقي
12fiiçine
13kulubiyüreklerineقلب
14ellezinekimselerin
15keferuinkar edenlerinكفر
16r-rua'bekorkuرعب
17fedribuvurunضرب
18fevkaüstüneفوق
19l-ea'nakiboyunların(ın)عنق
20vedribuve vurunضرب
21minhumonların
22kulleherكلل
23benaninparmağınaبنن
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Hani Rabbin, meleklere şöyle vahyediyordu: "Ben sizinle beraberim. İmanı olanları sağlamlaştırınız. İnkar edenlerin kalplerine korku salacağım. Vurun boyunlarına, vurun onların bütün parmaklarına!"

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Hani Rabbin meleklere "Şüphesiz ki ben sizinle beraberim; iman edenlere destek olun! Ben kâfir olanların yüreğine korku salacağım.* Vurun boyunlarının üzerine! Onların bütün parmak uçlarını vurun!" diye vahyediyordu (bildiriyordu).

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Efendin meleklere, "Sizinle beraberim, iman edenleri destekleyin. İnkarcıların yüreğine korku salacağım. Vurun boyunlara, vurun onların her parmağına" diye vahiy ediyordu.*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Hani, Rabb'in meleklere, sizinle beraberim, diye vahyediyordu; "İman edenleri pekiştirin." Kafirlerin kalplerine korku salacağım. Haydi! Vurun onların boyunlarına, vurun onların parmaklarına.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  O gün meleklere de şunu vahyediyordu: "Ben sizinle beraberim, kafirlerin yüreklerine korku salacağım. Siz de müminleri cesaretlendirin. Öyleyse (ey müminler!)* onların boyunlarının üstüne ve parmak uçlarına vurun"

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Efendin, meleklere, şöyle bildiriyordu: "Kuşkusuz, sizinle birlikteyim; inananları güçlendirin. Nankörlük edenlerin yüreklerine korku salacağım. Artık, vurun boyunlarının üzerine; vurun tüm parmaklarına!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Hani o zaman Rabbin meleklere, "Elbet Ben de sizinle beraberim!" mesajını (iletmelerini) bildirdi: Haydi, imanda sebat edenlere direnç ve moral verin; Ben, inkarda direnenlerin yüreklerine korku salacağım! Haydi, vurun boyunlarının üstüne!... Kopartın onların (silah tutan) tüm parmaklarını!.."

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Rabbin, meleklere şöyle vahyediyordu: "Ben sizinle beraberim. İmanı olanları sağlamlaştırın. İnkar edenlerin kalpleri içine korku salacağım; vurun boyunların üstüne, vurun onların her parmağına."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Rabbin meleklere vahyetmişti ki: "Şüphesiz ben sizinleyim, iman edenlere sağlamlık katın, inkar edenlerin kalblerine amansız bir korku salacağım. Öyleyse (ey müslümanlar,) vurun boyunlarının üstüne, vurun onların bütün parmaklarına."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  O anda Rabbin meleklere şu vahyi veriyordu: "Ben sizinle beraberim. Haydi imanı sağlamlaştırın! Kafirlerin yüreklerine dehşet bırakacağım, hemen boyunlarının üstüne vurun, vurun onların parmaklarına!"

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Hani, Rabbin (inananlara ulaştırılmak üzere) meleklere: "Mutlaka sizinle beraberim!" (mesajını) vahyetmişti.(Ve meleklere): "İmana erenleri (benim şu sözlerimle) yüreklendirin: 'Hakkı inkara kalkanların kalplerine korku salacağım; öyleyse (ey inananlar) onların boyunlarını vurun, parmaklarını kırın!"

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Hani Rabbin meleklere, "Ben sizinle beraberim. İman edenlere sebat verin. Ben kafirlerin kalplerine korku salacağım. Şimdi vurun boyunlarının üstüne. Vurun, onların bütün parmaklarına" diye vahyediyordu.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O vakıt ki rabbın Melaikeye şu vahyi veriyordu: "ben sizinle beraberim, haydin iymanı olanları tesbit edin, kafirlerin yüreklerine dehşet bırakacağım, hemen vurun boyunlarının üstüne, vurun onların parmaklarına

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Rabbin meleklere vahyediyordu ki: "Ben sizinle beraberim, siz inananları pekiştirin; ben inkar edenlerin yüreklerine korku salacağım; vurun (onların) boyunların(ın) üstüne, vurun onların her parmağına!"

 • Gültekin Onan

  Rabbin meleklere: "Kuşkusuz ben sizinleyim, inananları destekleyin / sağlamlık katın. Küfredenlerin kalplerine amansız bir korku salacağım. Öyleyse (ey müslümanlar) vurun boyunlara, vurun onların parmaklarına" diye vahyetmişti.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Hani Rabbin meleklere: "Şübhesiz ki ben sizinle beraberim. Haydi iman eden (o mücahid) lere sebat ilham edin" diye vahyediyordu. "Ben, kafirlerin yüreklerine korku salacağım. (Ey mü'minler) hemen vurun boyunlarının üstüne, vurun onların her bir parmağına" (diyordu).

 • İbni Kesir

  Hani Rabbın, meleklere: Ben sizinleyim, haydi iman edenlere sebat verin, diye vahyetmişti. Ben, küfretmiş olanların kalblerine korku salacağım. Artık siz de vurun boyunlarının üstüne, vurun tüm parmaklarına.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  O an Rabbin meleklere şöyle vahyediyordu: -Ben sizinle bereberim, iman edenlere sebat verin! Ben kafirlerin kalbine korku salacağım. Siz de boyunlarını vurun, parmaklarını doğrayın!

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Rabbin meleklere vahyediyordu ki: "Muhakkak Ben sizinle beraberim, haydi siz de müminlere sebat ve cesaret verin. Kafirlerin kalplerine korku salacağım. Haydi vurun onların boyunlarına, vurun onların parmaklarına!"

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Hani Rabbin melaikeye şöyle vahyetmişti: "Muhakkak ben sizinle beraberim (Allah melekle yan yana olmayacağına göre; anlatılmak istenen {tasavvufta maiyet sırrı diye bahsedilen}: meleklerin, kendilerindeki kuvvet ve kudretin Allah'ın kuvvet ve kudreti bilincini taşıdıkları realitesine işaret olunmaktadır).. . İman edenleri sabitleyin. . . Hakikat bilgisini inkar edenlerin kalplerinde korku oluşturacağım. . . (Onların) boyunlarının üstüne vurun (vehim üzere sabitleyin) ve onların her parmağına darbedin. "

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Rabbin meleklere, 'Sizinle beraberim, inananları destekleyin. İnkarcıların yüreğine korku salacağım. Vurun boyunlara, vurun onların her parmağına,' diye vahyediyordu.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Hani, Rabb'in meleklere, sizinle beraberim, diye vahyediyordu; "İman edenleri pekiştirin." Gerçeği yalanlayan nankörlerin kalplerine korku salacağım. Haydi! Vurun onların boyunlarına, vurun onların parmaklarına.

 • Progressive Muslims

  God inspired the Angels: "I am with you so keep firm those who believe. I will cast terror into the hearts of those who have rejected; so strike above the necks, and strike from them every one standing."

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  When thy Lord instructed the angels: “I am with you; so make firm those who heed warning. I will cast terror into the hearts of those who ignore warning, so strike above the necks, and strike from them every fingertip!”

 • Aisha Bewley

  And when your Lord revealed to the angels, ‘I am with you so make those who have iman firm. I will cast terror into the hearts of those who are kafir, so strike their necks and strike all their finger joints!’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Recall that your Lord inspired the angels: "I am with you; so support those who believed. I will throw terror into the hearts of those who disbelieved. You may strike them above the necks, and you may strike even every finger."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Your Lord inspired to the angels: "I am with you so keep firm those who believe. I will cast terror into the hearts of those who have rejected; so strike above the necks, and strike from them every one standing."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Your Lord inspired to the controllers: "I am with you so keep firm those who acknowledge. I will cast fear into the hearts of those who have rejected; so strike above the necks, and strike every finger."