Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Çünkü bir halk kendisini değiştirmedikçe, Allah onlara verdiği nimeti değiştirecek değildir. Allah, Her Şeyi Duyan'dır, Her Şeyi Bilen'dir.

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلٰى قَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوا مَا بِاَنْفُسِهِمْۙ وَاَنَّ اللّٰهَ سَم۪يعٌ عَل۪يمٌۙ
Zalike biennallahe lem yeku mugayyiren ni'meten en'ameha ala kavmin hatta yugayyiru ma bi enfusihim ve ennallahe semiun alim.
#kelimeanlamkök
1zalikebu böyledir
2bienneçünkü
3llaheAllah
4lemasla
5yekuكون
6mugayyirandeğiştirmezغير
7nia'metenni'metiنعم
8en'amehaonları nimetlendirdiğiنعم
9ala
10kavminbir milletقوم
11hattasürece
12yugayyirudeğiştirmediğiغير
13mabulunanı
14bienfusihimkendilerindeنفس
15ve enneve şüphesiz
16llaheAllah
17semiunişitendirسمع
18alimunbilendirعلم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Bu böyledir.Bir toplum, kendilerinde bulunanı değiştirmedikçe, Allah da onlara verdiği nimeti değiştirmez. Şüphesiz Allah işitendir; bilendir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Bunun sebebi, bir toplum kendilerinde bulunanı değiştirinceye kadar Allah'ın onlara verdiği nimeti değiştirmemesi ve şüphesiz ki Allah'ın duyan ve bilen olmasıdır.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Zira, bir topluluk kendilerini değiştirmedikçe, ALLAH onlara verdiği nimetleri değiştirecek değildir. ALLAH İşitendir, Bilendir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Çünkü bir halk kendisini değiştirmedikçe, Allah onlara verdiği nimeti* değiştirecek değildir. Allah, Her Şeyi Duyan'dır, Her Şeyi Bilen'dir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Bu bir kuraldır: Bir topluluk kendi özünü değiştirmezse Allah ona verdiği nimeti değiştirmez; Allah, dinler ve bilir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Bu böyledir. Çünkü Allah, bir topluma bağışladığı nimeti, onlar kendilerinde olanı değiştirmedikçe, değiştirmez. Çünkü kuşkusuz, Allah, Duyandır; Bilendir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Bu, şu (yasa) gereğidir: Allah, bir topluma bahşettiği nimeti o toplum özbenliğine yabancılaşmadıkça asla değiştirmez: zira Allah her şeyi işitendir, tarifsiz bir ilimle bilendir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Bu böyledir. Çünkü Allah bir topluma lütfettiği nimeti, o toplum birey olarak içlerindekini/birey olarak kendilerine ilişkin olanı değiştirmedikçe, değiştirmemiştir. Ve Allah, iyice işiten, gereğince bilendir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Nedeni şu: Bir kavim (toplum), kendinde olanı değiştirinceye kadar Allah, ona nimet olarak bağışladığını değiştirici değildir. Allah şüphesiz işitendir, bilendir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Bunun nedeni şudur: Allah, bir kez bir kavme verdiği bir nimeti, onlar kendilerindeki bu nimete erme sebebini değiştirmedikçe değiştirecek değildir ve Allah, işiten ve bilendir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Bu böyledir, çünkü Allah, bir topluma bahşettiği nimeti ve esenliği, o toplum kendi gidişini değiştirmedikçe asla değiştirmez; ve (bilin ki) Allah her şeyi işiten, her şeyi bilendir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Bunun sebebi şudur: Bir toplum kendilerinde bulunan (iyi davranışlar)ı değiştirmedikçe, Allah onlara verdiği bir nimeti değiştirmez ve şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bu, şundan: bir kerre Allah bir kavme in'am ettiği bir ni'meti onlar nefislerindeki sebebi değiştirinciye kadar değiştirmiş değildir, bir de Allah işitir, bilir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bu böyledir, çünkü bir millet kendilerinde bulunan(güzel meziyet)i değiştirmedikçe Allah onlara verdiği ni'meti değiştirmez. Allah işitendir, bilendir.

 • Gültekin Onan

  Nedeni şu: Bir kavim, kendinde olanı değiştirinceye kadar Tanrı ona nimet olarak bağışladığını değiştirici değildir. Kuşkusuz Tanrı işitendir, bilendir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Bunun hikmeti şudur: Bir kavm nefislerinde olan (iyi haali) değiştirinceye kadar Allah onlara ihsan ettiği ni'meti değişdirici değildir ve şübhesiz ki O, (her şey'i) hakkıyle işidicidir, kemaliyle bilicidir.

 • İbni Kesir

  Bunun sebebi; bir topluluk kendi nefislerindekini değiştirmedikçe, Allah' ın onlara verdiği nimetini değiştirmeyeceğidir. Ve muhakkak ki Allah; Semi'dir, Alim'dir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Bu, bir toplum kendi nefsinde olanı değiştirmedikçe, Allah'ın o topluma bahşettiği nimeti değiştirici olmadığı içindir. Allah, işitendir, bilendir..

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Bu cezanın sebebi şudur: Bir millet kendilerinde bulunan güzel ahlak ve meziyetleri değiştirmedikçe Allah da onlara verdiği nimeti, güzel durumu değiştirmez. Bir de şundan ki: Allah her şeyi hakkıyla işitir ve bilir (dolayısıyla herkese layık olduğunu verir).

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  İşte bu böyledir.. . Bir topluluk nefslerindekini değiştirmedikçe, Allah onlara (hakikatlerinden) olan nimetini değiştirmez! Allah Semi'dir, Aliym'dir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Zira, bir topluluk kendilerini değiştirmedikçe, ALLAH onlara verdiği nimetleri değiştirecek değildir. ALLAH İşitendir, Bilendir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Çünkü bir topluluk kendisini değiştirmedikçe, Allah onlara verdiği nimeti değiştirecek değildir.* Allah, Her Şeyi Duyan'dır, Her Şeyi Bilen'dir.*

 • Progressive Muslims

  That is because God was not to change anything He bestowed to a people, unless they change what is in themselves. God is Hearer, Knowledgeable.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Is it not that God changes not the favour He bestows upon a people until they change what is in their souls and that God is hearing and knowing!

 • Aisha Bewley

  That is because Allah would never change a blessing He has conferred on a people until they had changed what was in themselves. Allah is All-Hearing, All-Knowing.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  GOD does not change a blessing He has bestowed upon any people unless they themselves decide to change. GOD is Hearer, Omniscient.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  That is because God was not to change any blessing He bestowed upon a people, unless they change what is in themselves. God is Hearer, Knowledgeable.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  That is because God was not to change anything He bestowed to a people, unless they change what is in themselves. God is Hearer, Knowledgeable.