Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Çevrenizdeki Bedevi Araplardan münafık olanlar vardır. Ve Medine halkından da nifakta ileri gidenler vardır. Sen onları bilemezsin. Biz onları biliriz. Onlara iki defa azap edeceğiz. Sonra onlar, daha büyük azaba uğratılacaklardır.

وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْاَعْرَابِ مُنَافِقُونَۜ وَمِنْ اَهْلِ الْمَد۪ينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْۜ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْۜ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ اِلٰى عَذَابٍ عَظ۪يمٍۚ
Ve mimmen havlekum minel a'rabi munafikun, ve min ehlil medineti meredu alen nifakı la ta'lemuhum, nahnu na'lemuhum, se nuazzibuhum merreteyni summe yureddune ila azabin azim.
#kelimeanlamkök
1ve mimmenve vardır
2havlekumçevrenizdekiحول
3mine
4l-ea'rabiAraplardanعرب
5munafikunemünafıklarنفق
6ve minve
7ehlihalkındanاهل
8l-medinetişehirمدن
9meraduiyice alışmışمرد
10ala
11n-nifakiiki yüzlülüğeنفق
12la
13tea'lemuhumsen onları bilmezsinعلم
14nehnubiz
15nea'lemuhumonları bilirizعلم
16senuazzibuhumonlara azabedeceğizعذب
17merrateyniiki kereمرر
18summesonra da
19yuradduneonlar itileceklerdirردد
20ila
21azabinazabaعذب
22aziminbüyükعظم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Çevrenizdeki bedevi Araplar ile Medine halkından birtakım münafıklar vardır ki, münafıklıkta maharet kazanmışlardır. Sen onları bilmezsin, onları biz biliriz. Onlara iki defa azap edeceğiz;sonra da büyük azaba götürülürler.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Çevrenizdeki göçebe (Arap)lardan ve Medine halkından birtakım münafıklar vardır ki bunlar münafıklıkta ileri gitmiştir. Sen onları bilemezsin; onları biz biliriz. Onlara yakında iki kez azap edeceğiz;* sonra da onlar büyük bir azaba itileceklerdir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Gerek çevrenizden ve gerekse şehir halkından olan Araplardan bazıları ikiyüzlüdür. İkiyüzlülükte küstahlaşmışlardır. Sen onları bilmezsin, biz onları biliyoruz. Onları iki kat azapla cezalandıracağız ve sonra da büyük bir azaba uğratılacaklardır.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Çevrenizdeki Bedevi Araplardan münafık olanlar vardır. Ve Medine halkından da nifakta ileri gidenler vardır. Sen onları bilemezsin. Biz onları biliriz. Onlara iki defa* azap edeceğiz. Sonra onlar, daha büyük azaba uğratılacaklardır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Hem çevrenizdeki çöl Araplarından hem Medine halkından ikiyüzlülükte (münafıklıkta) uzmanlaşmış münafıklar vardır. Onları sen bilmezsin, biz biliriz. Onları iki defa azaba uğratacağız*. Sonra da büyük bir azaba itileceklerdir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Çevrenizdeki Araplar arasında ikiyüzlüler vardır; kent halkı arasında da ikiyüzlülüğe iyice alışmış olanlar vardır. Sen, onları bilmezsin, ama Biz, biliyoruz. Onlara, iki kat ceza vereceğiz. Sonra, büyük bir cezaya döndürüleceklerdir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ne ki çevrenizdekilerden bedevi Araplar arasında ikiyüzlüler ve şehir ahalisi arasında da ikiyüzlülükte zirveleşenler var. Sen onları tanımıyorsun, (ama) Biz tanıyoruz. Onlara (bu dünyada) iki kat azap çektireceğiz, (bu hayatın) sonunda ise korkunç bir azaba sevk edileceklerdir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Çevrenizdeki Bedevi Araplardan münafıklar var. Medine halkından da münafıklığa iyice alışmış olanlar var. Sen bilmezsin onları. Ama biz biliriz onları. İki kez azap edeceğiz onlara, sonra da çok büyük bir azaba itilecekler.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Çevrenizdeki bedevilerden münafık olanlar vardır ve Medine halkından da nifakı alışkanlığa çevirmiş olanlar vardır. Sen onları bilmezsin, biz onları biliriz. Biz onları iki kere azablandıracağız, sonra onlar büyük bir azaba döndürülecekler.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Hem çevrenizdeki bedevilerden münafıklar var, hem de Medine halkından münafıklığa çalışanlar var. Sen onları bilmezsin, Biz biliriz. Biz, onları iki kere azaba uğratacağız. Sonra da büyük bir azaba itilecekler.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ne var ki, bedeviler arasında ikiyüzlüler ve (Peygamber'in) şehrinde yaşayanlar arasında da ikiyüzlülüğünü küstahlığa vardıranlar var. Sen onları (her zaman) tanımıyorsun. Ama Biz onları biliyoruz. Onlara (bu dünyada) iki kat azap vereceğiz; (öte dünyada ise) onlar çok (daha) zorlu bir azaba terk edilecekler.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Çevrenizdeki bedevilerden birtakım münafıklar vardır. Medine halkından da münafıklıkta direnenler var ki sen onları bilmezsin. Biz onları biliriz. Onlara iki defa azap edeceğiz. Sonra da büyük bir azaba itileceklerdir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Hem etrafınızdaki a'rabilerden münafıklar var, hem de medine ahalisinden münafıklığa idman edenler, sen onları bilemezsin, onları biz biliriz, biz onları iki kerre tazib edeceğiz, sonra da büyük bir azaba itilecekler

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Çevrenizdeki bedevi Araplardan ve Medine halkından iki yüzlülüğe iyice alışmış münafıklar vardır. Sen onları bilmezsin, onları biz biliriz. Onlara iki kere azab edeceğiz, sonra da onlar, büyük azaba itileceklerdir.

 • Gültekin Onan

  Çevrenizdeki bedevilerden münafık olanlar vardır ve Medine ehlinden da nifakı alışkanlığa çevirmiş (??) olanlar vardır. Sen onları bilmezsin, biz onları biliriz. Biz onları iki kere azablandıracağız, sonra onlar büyük bir azaba döndürülecekler.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Çevrenizdeki bedevilerden ve Medine ahalisinden bir takım münafıklar vardır ki onlar nifak üzerinde idman yapmışlardır! Sen bunları bilmezsin. Onları biz biliriz. Biz onları iki kerre azaba uğratacağız. Sonra da daha büyük bir azaba döndürüleceklerdir onlar.

 • İbni Kesir

  Çevrenizdeki Bedevilerden münafıklar vardır. Medine halkından da. Ki onlar nifak üzerinde diretirler. Siz bilmezsiniz onları, Biz biliriz. Onlara iki kere azab edeceğiz. Sonra da onlar; daha büyük bir azaba döndürüleceklerdir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Çevrenizdeki bedevi ve münafıklardan ve Medine halkından sizin bilmediğiniz nifakta direnen kimseler vardır. Biz onları biliyoruz. Onlara iki kere azap vereceğiz. Sonra da büyük bir azaba uğrayacaklar.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Çevrenizdeki bedevilerden ve Medine ahalisinden öyle münafıklar vardır ki onlar nifak işinde mahir olmuşlardır. Pek sinsi hareket ettikleri için sen onları bilemezsin, ama Biz pek iyi biliriz. Biz onları çifte cezaya çarptıracağız. Sonra da müthiş bir azaba itileceklerdir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Hem Bedevilerden etrafınızda münafıklar var, hem de Medine halkından ikiyüzlülükte ısrarlı hünerli kimseler var.. . Sen onları bilmezsin; Biz biliriz. . . Biz onlara iki kere azap yaşatacağız. . . Sonra da en büyük azaba döndürülürler!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Gerek çevrenizden ve gerekse şehir halkından olan Araplardan bazıları ikiyüzlüdür. İkiyüzlülükte küstahlaşmışlardır. Sen onları bilmezsin, biz onları biliyoruz. Onları iki kat azapla cezalandıracağız ve sonra da büyük bir azaba uğratılacaklardır.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Çevrenizdeki bedevi Araplardan münafık olanlar vardır. Ve Medine halkından da nifakta ileri gidenler vardır. Sen onları bilemezsin. Biz onları biliriz. Onlara iki defa* azap edeceğiz. Sonra onlar, daha büyük azaba uğratılacaklardır.

 • Progressive Muslims

  And from the Nomads around you are hypocrites, as well as from the city people, they persist in hypocrisy. You do not know them, but We know them. We will punish them twice, then they will be returned to a great punishment.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And among those around you of the desert Arabs are waverers; and among the people of the city — they persist in wavering. Thou knowest them not, but We know them; We will punish them twice, then will they be sent back to a great punishment.

 • Aisha Bewley

  Some of the desert Arabs around you are hypocrites and some of the people of Madina are obdurate in their hypocrisy. You do not know them but We know them. We will punish them twice over and then they will be returned to a terrible punishment.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Among the Arabs around you, there are hypocrites. Also, among the city dwellers, there are those who are accustomed to hypocrisy. You do not know them, but we know them. We will double the retribution for them, then they end up committed to a terrible retribution.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And from among the Nomads around you are hypocrites, and from among the people of the city, they persist in hypocrisy. You do not know them, but We know them. We will punish them twice, then they will be returned to a great punishment.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Among the Arabs around you are hypocrites, as well as from the city people; they are audacious in hypocrisy. You do not know them, but We know them. We will punish them twice, then they will be returned to a great punishment.