Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Muhacir ve Ensar'dan, öne geçenlerden ve iyilikte onları izleyenlerden Allah razı olmuştur. Onlar da O'ndan razı olmuştur. Onlara, içinde aralıksız ve sürekli kalacakları, içinden ırmaklar akan Cennetler hazırlamıştır. İşte büyük başarı budur.

وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِر۪ينَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِاِحْسَانٍۙ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْر۪ي تَحْتَهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَٓا اَبَداًۜ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظ۪يمُ
Ves sabikunel evvelune minel muhacirine vel ensari vellezinettebeuhum bi ıhsanin radıyallahu anhum ve radu anhu ve eadde lehum cennatin tecri tahtehel enharu halidine fiha ebeda, zalikel fevzul azim.
#kelimeanlamkök
1ve ssabikuneöne geçenlerdenسبق
2l-evveluneilk olanlarاول
3mine-den
4l-muhacirineMuhacirler-هجر
5vel'ensarive Ensardanنصر
6vellezineve kimseler
7ttebeuhumona tabi olan(lar)تبع
8biihsaningüzelceحسن
9radiyerazı olmuşturرضو
10llahuAllah
11anhumonlardan
12ve raduonlar da razı olmuşlardırرضو
13anhuO'ndan
14ve eaddeve hazırlamıştırعدد
15lehumonlara
16cennatincennetlerجنن
17tecriakanجري
18tehtehaaltlarındanتحت
19l-enharuırmaklarنهر
20halidinekalacaklarıخلد
21fihaiçinde
22ebedenebediابد
23zalikeişte budur
24l-fevzukurtuluşفوز
25l-azimubüyükعظم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Muhacir ve ensarın ilkleri ile güzel davranmada onlara uyanlardan Allah razı olmuştur. Onlar da O'ndan memnun olmuştur. Allah onlara, içinde süreli kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetleri hazırlamıştır. İşte bu, büyük kurtuluştur.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Müslüman olmada) öne geçen ilk muhacirler ve ensar ile onlara güzellikle uyanlar var ya, Allah kendilerinden razı, onlar da O'ndan memnun olmuşlardır. (Allah) onlara, içinde ebedî kalacakları, alt taraflarında ırmaklar akan cennetler hazırlamış (olacak)tır. İşte bu, büyük kurtuluştur.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Göç edenlerin (muhacir) ve yardımcıların (ensar) öncülerinden ve onları güzelce izleyenlerden ALLAH razı olmuştur, onlar da O'ndan razı olmuşlardır. Onlara, içlerinde ırmaklar akan ve ebedî kalacakları bahçeler hazırlamıştır. İşte büyük zafer budur.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Muhacir* ve Ensar'dan*, öne geçenlerden ve iyilikte onları izleyenlerden Allah razı olmuştur. Onlar da O'ndan razı olmuştur. Onlara, içinde aralıksız ve sürekli kalacakları, içinden ırmaklar akan Cennetler hazırlamıştır. İşte büyük başarı budur.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Muhacirlerin* ve Ensarın* ilkleri ile onlara güzellikle uyanlar var ya, Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Allah, içinden ırmaklar akan cennetleri onlar için hazırlamıştır. Orada ölümsüz olacaklardır. En büyük kurtuluş işte budur.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Göç edenlerin ve yardım edenlerin öncüleri ve onları güzelce izleyenlere gelince; Allah, onlardan hoşnut olmuştur. Onlar da O'ndan hoşnut olmuşlardır. Allah, onlar için, altlarından ırmaklar akan, sürekli kalacakları cennetler hazırlamıştır. En büyük başarı, işte budur.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Muhacirler'in ve Ensar'ın önderlik yapan ilklerine ve iyilik yolunda onların izini takip edenlere gelince: Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı olmuştur; ve onlar için zemininden ırmaklar çağlayan ebedi kalacakları Cennetler hazırlamıştır: işte budur büyük mutluluk.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Muhacirlerden ve Ensar'dan ilklerle, güzel düşünüp güzel davranmada onları izleyenler var ya, Allah onlardan razı olmuştur; onlar da O'ndan razıdırlar. Onlara altlarından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. Sonsuza dek hep orada kalacaklardır. Büyük kurtuluş işte budur!

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Öne geçen Muhacirler ve Ensar ile onlara güzellikle uyanlar; Allah onlardan hoşnut olmuştur, onlar da O'ndan hoşnut olmuşlardır ve (Allah) onlara, içinde ebedi kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte büyük 'kurtuluş ve mutluluk' budur.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Muhacirlerle Ensardan Sabikun-i evvelin =İslam'da ilk grubu oluşturanlar ve iyi amellerle onların ardınca gidenler, işte Allah onlardan razı oldu, onlar da Allah'tan razı oldular ve onlara altlarından ırmaklar akan cennetler hazırladı ki, içlerinde ebedi kalacaklar. İşte büyük kurtuluş budur.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Zulüm ve kötülüğün egemen olduğu diyardan göç edenler ile Din'e sahip çıkan ve koruyanların ilklerine, önde gelenlerine ve bir de iyilik/doğruluk (yolun)da onları izleyenlere gelince, Allah onlardan hoşnuttur; onlar da Allah'tan. Ve O, onlar için içlerinde yerleşip sonsuza kadar yaşayacakları, derelerin, ırmakların çağıldadığı hasbahçeler hazırlamıştır: İşte en büyük bahtiyarlık budur!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  İslam'ı ilk önce kabul eden muhacirler ve ensar ile, iyilikle onlara uyanlar var ya, Allah onlardan razı olmuş; onlar da O'ndan razı olmuşlardır. Allah, onlara içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük başarıdır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Sabikunun birincileri Mühacirin ve Ensar ve ihsan ile onların ardınca gidenler, Allah onlardan razı oldu onlar da Allahtan razı oldular ve onlara altlarında nehirler akar cennetler hazırladı ki içlerinde ebeden muhalled olacaklar, işte fevzi azim, bu

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Muhacirlerden ve Ensardan (İslam'a girmekte) ilk öne geçenler ile bunlara güzelce tabi olanlar... Allah onlardan razı olmuştur, onlar da O'ndan razı olmuşlardır. (Allah) onlara, altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte büyük kurtuluş budur.

 • Gültekin Onan

  Öne geçen Muhacirler ve Ensar ile onlara güzellikle uyanlar; Tanrı onlardan hoşnut olmuştur, onlar da O'ndan hoşnut olmuşlardır ve (Tanrı) onlara, içinde ebedi kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler hazırlamışır. İşte büyük 'kurtuluş ve mutluluk' budur.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Islamda) birinci dereceyi kazanan Muhacirler ve ensar ile onlara güzellikle tabi olanlar (yok mu?) Allah onlardan raazi olmuşdur. Onlar da Allahdan raazi olmuşlardır. (Allah) bunlar için — kendileri içinde ebedi kalıcı olmak üzere — altlarından ırmaklar akar cennetler hazırladı. İşte bu, en büyük bahtiyarlıkdır.

 • İbni Kesir

  Muhacirlerden, ensardan en ileri ve önde gelenlerle, ihsan ile onlara uyanlardan Allah razı olmuştur. Onlar da Allah'tan hoşnuddurlar. Hem onlara altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. Orada temelli kalıcıdırlar. İşte budur en büyük kurtuluş.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Muhacir, Ensar ve onlara iyi yolda tabi olanlardan ilk önce koşanlardan Allah hoşnut olmuştur. Onlar da Allah'tan hoşnut olmuşlardır. Allah onlara altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte en büyük mutluluk budur.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  İslam'da birinci dereceyi kazanan Muhacirler ve Ensar ile onlara güzelce tabi olanlar yok mu?Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı oldular. Allah onlara içlerinden ırmaklar akan cennetler hazırladı. Onlar oralara devamlı kalmak üzere gireceklerdir. İşte en büyük mutluluk, en büyük başarı!

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Muhacir (Mekke'den hicret etmişler) ve Ensardan (Medine'nin yerlileri) ilk öne geçenlerle, onlara hakikati müşahede yollu (ihsan ile) tabi olmuşlar var ya, işte onlardan Allah razı olmuştur.. . (Onlar da) "HU"dan razı olmuşlardır! Onlar için, içinde sonsuz yaşayacakları altlarından nehirler akan cennetler hazırlamıştır. . . İşte bu aziym bir kurtuluştur.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Göç edenlerin (mühacir) ve yardımcıların (ensar) öncülerinden ve onları güzelce izleyenlerden ALLAH razı olmuştur, onlar da O'ndan razı olmuşlardır. Onlara, içlerinde ırmaklar akan ve ebedi kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte büyük zafer budur.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Muhacir* ve Ensar'dan*, ilklerden olan ve önde gelenlerle ve iyilikte onları izleyenlerden Allah razı olmuştur. Onlar da O'ndan razı olmuştur. Onlara, içinde aralıksız ve sürekli kalacakları, içinden ırmaklar akan Cennetler hazırlamıştır. İşte büyük başarı budur.

 • Progressive Muslims

  And those who came early and quickly from amongst the emigrants and the supporters, and those who followed them in kindness; God has accepted them, and they have accepted Him; and He prepared for them gardens with rivers flowing beneath in which they will abide eternally. Such is the great success.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And the first vanguard among the émigrés, and the helpers, and those who followed them in good conduct: God is pleased with them, and they pleased with Him; and He has prepared for them gardens beneath which rivers flow, they abiding eternally therein forever; that is the Great Achievement.

 • Aisha Bewley

  The forerunners – the first of the Muhajirun and the Ansar – and those who have followed them in doing good: Allah is pleased with them and they are pleased with Him. He has prepared Gardens for them with rivers flowing under them, remaining in them timelessly, for ever and ever. That is the great victory.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  As for the early vanguards who immigrated (Muhajerin), and the supporters who gave them refuge (Ansar) and those who followed them in righteousness, GOD is pleased with them, and they are pleased with Him. He has prepared for them gardens with flowing streams, wherein they abide forever. This is the greatest triumph.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And those who came early and quickly from among the emigrants and the supporters, and those who followed them in goodness; God has accepted them, and they have accepted Him; and He has prepared for them estates with rivers flowing beneath them, abiding therein eternally. Such is the great triumph.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  The pioneers of the emigrants and the supporters, and those who followed them in kindness; God has accepted them, and they have accepted Him; and He prepared for them gardens with rivers flowing beneath in which they will abide eternally. Such is the great success.