Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Binasını takva üzere, Allah rızası için kuran kimse mi, yoksa binasını uçurumun kenarına kurup da onunla birlikte Cehennem ateşinin içine yuvarlanan kimse mi hayırlı olandır? Allah, zalim halkı doğru yola iletmez.

اَفَمَنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلٰى تَقْوٰى مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ اَمْ مَنْ اَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلٰى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِه۪ ف۪ي نَارِ جَهَنَّمَۜ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِم۪ينَ
E fe men essese bunyanehu ala takva minallahi ve rıdvanin hayrun em men essese bunyanehu ala şefa curufin harin fenhare bihi fi nari cehennem, vallahu la yehdil kavmez zalimin.
#kelimeanlamkök
1efemenkimse mi?
2essesekuranاسس
3bunyanehuyapısınıبني
4alaüzerine
5tekvakorkuوقي
6mine
7llahiAllah'tan
8ve ridvaninve rızaرضو
9hayrunhayırlıdırخير
10emyoksa
11menkimse mi?
12essesekuranاسس
13bunyanehuyapısınıبني
14ala
15şefakenarınaشفو
16curufinbir uçurumجرف
17harinçökecekهور
18fenharave yuvarlananهور
19bihionunla birlikte
20fi
21nariateşineنور
22cehennemecehennem
23vallahuve Allah
24la
25yehdidoğru yola iletmezهدي
26l-kavmetopluluğunuقوم
27z-zaliminezalimlerظلم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Peki, binasını Allah'a saygı ve Allah rızası üzerine kuran mı daha güvendedir, yoksa binasını sel artıklarının ucundaki yarın kenarına kurup da onunla birlikte cehenneme yuvarlanan mı? Allah, zalimler topluluğuna kılavuzluk etmez.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Binasını Allah'a karşı bir takvâ (duyarlılık) ve (Allah) rızası üzerine kuran kimse mi hayırlıdır, yoksa yapısını yıkılacak bir uçurumun kenarına kurup, onunla birlikte kendisi de cehennem ateşine düşen kimse(ninki) mi? Allah zalimler topluluğunu doğru yola ulaştırmaz.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Yapısını ALLAH'ın onayı ve erdemlilik üzerine kuran mı, yoksa yapısını bir uçurumun kenarına kurup onunla birlikte cehennem ateşine yuvarlanan mı daha iyidir? ALLAH zulmeden bir toplumu doğruya ulaştırmaz.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Binasını takva üzere, Allah rızası için kuran kimse mi, yoksa binasını uçurumun kenarına kurup da onunla birlikte Cehennem ateşinin içine yuvarlanan kimse mi hayırlı olandır? Allah, zalim halkı doğru yola iletmez.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Binasını takva ve Allah rızasını elde etme temeli üzerine kuran mı iyidir, yoksa binasını kaymakta olan bir uçurumun kıyısına kurup da onunla birlikte Cehennem ateşine yuvarlanan mı? Allah, yanlışlar içinde olan topluluğu yola getirmez.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Allah'a yönelik sorumluluk bilinciyle ve bir hoşnutluk üzerine yapısını yapan mı iyidir; yoksa çökmeye başlamış bir uçurum kenarına yapısını yapan ve onunla birlikte cehennem ateşine yuvarlanan mı? Çünkü Allah, haksızlık yapan bir toplumu doğru yola eriştirmez.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Şimdi, (hayat) binasını Allah kaygısı ve rızası temelleri üzere inşa eden kimse mi daha iyidir; ya yoksa binasını suyun altına oyduğu kırılgan bir yer üzerine yapıp, sonunda da onunla birlikte Cehennem ateşine yuvarlanan kimse mi? Allah, zulmü içselleştiren bir toplumu asla doğru yola yöneltmez.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Peki, binasını Allah'tan gelen bir sakınma duygusu ve hoşnutluk üzerine kuran mı hayırlıdır yoksa binasını sel artıklarının ucundaki yarın kenarına kurup da onunla birlikte cehenneme yuvarlanan mı? Allah, zalimler topluluğuna kılavuzluk etmez.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Binasının temelini, Allah korkusu ve hoşnutluğu üzerine kuran kimse mi hayırlıdır, yoksa binasının temelini göçecek bir yarın kenarına kurup onunla birlikte kendisi de cehennem ateşi içine yuvarlanan kimse mi? Allah, zulmeden bir topluluğa hidayet vermez.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  O halde binasını, Allah korkusu ve Allah rızası üzerine kumuş olan mı daha hayırlıdır, yoksa binasını sel bıçığında sarkan bir yar kenarına kurup da onunla birlikte cehenneme yuvarlanan mı? Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez!

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  O halde, hangisi daha iyidir? Yapısını Allah'a karşı sağlam bir sorumluluk bilinci ve O'nun hoşnutluğu(nu kazanma çabası) üzerinde yükselten mi; yoksa yapısını kaygan bir yar kenarına kuran ve sonra da onunla beraber yuvarlanıp cehennem ateşini boylayan mı? Allah (bile bile) kötülük yapan topluluğu doğru yola yöneltmez:

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Binasını takva (Allah'a karşı gelmekten sakınmak) ve O'nun rızasını kazanmak temeli üzerine kuran kimse mi daha hayırlıdır, yoksa binasını çökmeye yüz tutmuş bir yarın kenarına kurup, onunla birlikte kendisi de cehennem ateşine yuvarlanan kimse mi? Allah, zalimler topluluğunu doğru yola erdirmez.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O halde binasını Allah korkusu ve Allah rızası üzerine kurmuş olan mı hayırlıdır, yoksa binasını seyl bıçığında sarkan bir yarın kenarına kurup da onunla beraber cehenneme yuvarlanan mı? Allah zalimler güruhunu hidayete erdirmez

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Yapısını, Allah'tan korku ve rıza üzerine kuran mı hayırlıdır, yoksa yapısını bir yarın kenarına kurup onunla birlikte cehennem ateşine yuvarlanan mı? Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.

 • Gültekin Onan

  Binasının temelini, Tanrı korkusu ve hoşnutluğu üzerine kuran kimse mi hayırlıdır, yoksa binasının temelini göçecek bir yarın kenarına kurup onunla birlikte kendisi de cehennem ateşi içine yuvarlanan kimse mi? Tanrı, zulmeden bir topluluğa hidayet vermez.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Binasını Allah korkusu ve rızaası üzerine kuran kimse mi hayırlıdır, yoksa yapısını yıkılacak bir yarın kenarına kurub da onunla beraber kendisini de cehennem ateşine çöküb giden kimse mi? Allah, zaalimler güruhuna hidayet vermez.

 • İbni Kesir

  Binasını Allah korkusu ve rızası üzerine kuran kimse mi daha hayırlıdır, yoksa binasını bir yar kenarına kurup da onunla birlikte kendisini de cehennem ateşine yuvarlanan kimse mi? Allah, zalimler güruhunu hidayete erdirmez.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Binasını, Allah'tan korkma ve O'nun rızası üzerine kuran kimse mi hayırlıdır; yoksa, binasını, kaymak üzere olan bir uçurum kenarına yapıp da onunla beraber cehennem ateşine yuvarlanan kimse mi? Allah zalim topluma yol göstermez.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Binasını, Allah'a karşı gelmekten sakınma ve Onun rızasını kazanma temelleri üzerine kuran kimse mi hayırlıdır;yoksa yapısını, yıkılmak üzere olan bir uçurum kenarına kurarak onunla beraber cehenneme yuvarlanan mı? Allah zalimler güruhunu hidayet etmez, umduklarına eriştirmez.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Binasını Allah'tan bir takva ve rıdvan üzere kuran kimse mi hayırlıdır yoksa binasını yıkılmaya yüz tutmuş uçurumun kenarı üzere kurup da onunla Cehennem ateşinin içine yuvarlanan kimse mi? Allah zalimler topluluğuna (şirk, küfür ve nifak ehline) hakikati yaşatmaz!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Yapısını ALLAH'ın onayı ve erdemlilik üzerine kuran mı, yoksa yapısını bir uçurumun kenarına kurup onunla birlikte cehennem ateşine yuvarlanan mı daha iyidir? ALLAH zulmeden bir toplumu doğruya ulaştırmaz.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Binasını takva üzere, Allah rızası için kuran kimse mi, yoksa binasını uçurumun kenarına kurup da onunla birlikte Cehennem ateşinin içine yuvarlanan kimse mi daha hayırlıdır? Allah, zalim halkı hidayete erdirmez.*

 • Progressive Muslims

  Is one who lays his foundation on obtaining righteousness from God and His acceptance better, or one who lays his foundation on the edge of a cliff which is about to crumble, so that it crumbled with him into the fires of Hell God does not guide the wicked people.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Is then he who founded his building on prudent fear of God and His approval better, or he who founded his building on the edge of a collapsing cliff, so it collapsed with him into the fire of Gehenna? And God guides not the wrongdoing people.

 • Aisha Bewley

  Who is better: someone who founds his building on taqwa of Allah and His good pleasure, or someone who founds his building on the brink of a crumbling precipice so that it collapses with him into the Fire of Hell? Allah does not love wrongdoers.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Is one who establishes his building on the basis of reverencing GOD and to gain His approval better, or one who establishes his building on the brink of a crumbling cliff, that falls down with him into the fire of Hell? GOD does not guide the transgressing people.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Is he who founds his building on obtaining righteousness from God and His acceptance better, or he who founds his building on the edge of a cliff which is about to crumble, so that it crumbled with him into the fires of Hell? And God does not guide the wicked people.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Is one who lays his foundation on obtaining awareness from God and His acceptance better, or one who lays his foundation on the edge of a cliff which is about to crumble, so that it crumbled with him into the fires of hell? God does not guide the wicked people.