Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Orada asla durma, ilk yapıldığında takva üzere yapılan mescit, içinde bulunmaya daha layıktır. Orada arınmayı seven kişiler vardır. Allah, arınmak isteyenleri sever.

لَا تَقُمْ ف۪يهِ اَبَداًۜ لَمَسْجِدٌ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقُومَ ف۪يهِۜ ف۪يهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ اَنْ يَتَطَهَّرُواۜ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّر۪ينَ
La tekum fihi ebeda, le mescidun ussise alet takva min evveli yevmin ehakku en tekume fih, fihi ricalun yuhıbbune en yetetahheru, vallahu yuhıbbul muttahhirin.
#kelimeanlamkök
1la
2tekumdurmaقوم
3fihiorada
4ebedenaslaابد
5lemescidunmescid (ise)سجد
6ussisekurulanاسس
7alaüzere
8t-tekvatakvaوقي
9min
10evveliilkاول
11yevmingündenيوم
12ehakkuelbette daha uygundurحقق
13en
14tekumedurmanقوم
15fihiiçinde
16fihionda vardır
17ricalunerkeklerرجل
18yuhibbunesevenحبب
19en
20yetetahherutemizlenmeyiطهر
21vallahuve Allah
22yuhibbuseverحبب
23l-muttahhirinetemizlenenleriطهر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Böyle bir mescidde sakın namaza durma! Daha ilk gününde takva üzerine kurulan bir mescid, içinde namaz kılman için çok daha uygundur. O mescidde temizlenmek arzusu taşıyan kimseler vardır. Allah, temizlenenleri sever.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Orada asla (namaza) durma! İlk günden takvâ (duyarlılık) üzerine kurulan mescitte namaz kılman elbette doğrudur. Onda temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah temizlenenleri sever.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Böyle bir yerde ebediyen Salata durma. İlk günden itibaren erdemlilik üzere kurulan mescit, Salat kılman için çok daha uygundur. Orada temizlenmek isteyen insanlar vardır ve ALLAH temizlenenleri sever.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Orada asla durma*, ilk yapıldığında takva üzere yapılan mescit, içinde bulunmaya daha layıktır. Orada arınmayı seven kişiler vardır. Allah, arınmak isteyenleri sever.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Orada asla namaza durma. Senin namaz kılmana layık olan Mescit ilk günden itibaren takva* temeli üzerine kurulmuş mescittir. Orada temizliği seven adamlar vardır. Allah, tertemiz olanları sever.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Orada asla namaz kılma. İçerisinde namaz kılmana en çok yaraşan yakarış yeri, daha ilk günden sorumluluk bilinciyle yapılmış olandır. Orada, arınmayı seven adamlar vardır; Allah da arınanları sever.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Asla orada ibadete durayım deme! (Beri yanda) ilk günden beri Allah kaygısı üzerine inşa edilmiş olan bir ibadethane daha var; ibadete durmana en layık olan da burasıdır. Burası, arınıp tertemiz olmak için can atan adamların yeridir: zira Allah itina ile temizlenen kimseleri pek sever.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Böyle bir mescitte sakın namaza durma! Daha ilk gününde takva üzerine kurulan bir mescit, içinde namaz kılman için çok daha uygundur. Temizlenmek arzusu taşıyan erler vardır o mescitte. Allah, temizlenenleri sever.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Sen bunun (böyle bir mescidin) içinde hiç bir zaman durma. Daha ilk gününden takva temeli üzerine kurulan mescid, senin bunda (namaza ve diğer işlere) durmana daha uygundur. Onda, arınmayı içten arzulayan adamlar vardır. Allah arınanları sever.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Onun için kesinlikle orada namaza durma! Ta ilk gününde temeli takva üzerine kurulan mescit, içinde namaz kılmana elbette daha layıktır. Onun içerisinde tertemiz olmayı seven kimseler vardır. Allah da çokça temizlenenleri sever.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Böyle bir yere asla adımını atma! İçine adım atacağın en uygun mescid, daha ilk günden beri Allah'tan yana sağlam bir bilinç ve duyarlık temeli üstünde yükseltilen mescittir. (Öyle bir mescid ki) orada arınmak isteğiyle dolup taşan adamlar vardır, (ki zaten) Allah (da) kendini arındıranları sever.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Onun içinde asla namaz kılma. İlk günden temeli takva (Allah'a karşı gelmekten sakınmak) üzerine kurulan mescit (Kuba mescidi), içinde namaz kılmana elbette daha layıktır. Orada temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da tertemiz olanları sever.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onun için ebeda namaza durma, ta ilk günden temeli takva üzerine kurulan mescid, içinde kıyamına elbette daha layık ve müstahıktır, onun içerisinde öyle rical var ki çok temizlenmeyi severler, Allah da çok temizlenenleri sever

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Orada asla namaza durma, ta ilk günden takva üzere kurulan mescid, elbette içinde namaza durmana daha uygundur. Onda temizlenmeyi seven erkekler vardır. Allah da temizlenenleri sever.

 • Gültekin Onan

  Sen bunun (böyle bir mescidin) içinde ebediyen durma. Daha ilk gününden takva temeli üzerine kurulan mescid, senin bunda (namaza ve diğer işlere) durmana daha uygundur. Onda, arınmayı içten arzulayan adamlar vardır. Tanrı arınanları sever.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Habibim) onun içerisinde hiç bir vakit (namaza durma). Ta ilk gününde temeli takvaa üzerine te'sis edilen mescid, senin içinde kıyaamına elbet daha layıkdır. Orada tertemiz olmalarını arzu etmekde olan rical vardır. Allah da çok temizlenenleri sever.

 • İbni Kesir

  Orada asla durma. İlk gününden takva üzerine kurulmuş olan mescid, içinde durmana daha uygundur. Orada temizlenmek isteyen adamlar vardır. Allah, temizlenmek isteyenleri sever.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  O mescide hiç girme, ilk günden takva üzerinde bina edilen mescit içinde bulunmaya daha layıktır. Orada arınmayı arzulayan insanlar vardır. Allah, arınanları sever.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  O Mescid-i Dırar'da hiç bir zaman namaz kılma! Ta ilk günden, temeli takva üzere kurulan mescidde namaza durman daha münasiptir. Orada, maddi ve manevi kirlerden arınmayı seven kimseler vardır. Allah da temizlenenleri sever.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  O mescidin (mescid-i dırar'ın) içinde asla namaza durma! Ta ilk gününden temeli takva üzere tesis edilmiş mescid, içinde kıyam etmene elbette daha layıktır.. . Orada arınmışlığı seven rical vardır. . . Allah arınanları sever.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Böyle bir yerde ebediyyen namaza durma. İlk günden itibaren erdemlilik üzere kurulan mescid, namaz kılman için çok daha uygundur. Orada temizlenmek isteyen insanlar vardır ve ALLAH temizlenenleri sever.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Orada asla durma*, ilk yapıldığında takva üzere yapılan mescit, içinde bulunmaya daha layıktır. Orada arınmayı seven insanlar vardır. Allah, arınmak isteyenleri sever.

 • Progressive Muslims

  Do not uphold in it ever. A temple that is founded on righteousness from the first day is more worthy that you uphold in it; in it are men who love to be cleansed. And God loves the cleansed.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Stand thou not within it ever. A place of worship founded upon prudent fear from the first day is worthier that thou shouldst stand within it; therein are men who love to purify themselves; and God loves those who purify themselves.

 • Aisha Bewley

  Do not ever stand in it. A mosque founded on taqwa from the first day has a greater right for you to stand in it. In it there are men who love to purify themselves. Allah loves those who purify themselves.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  You shall never pray in such a masjid. A masjid that is established on the basis of righteousness from the first day is more worthy of your praying therein. In it, there are people who love to be purified. GOD loves those who purify themselves.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Do not stand in it ever. A temple that is founded on righteousness from the first day is more worthy that you stand in it; in it are men who love to purify themselves. And God loves the purified.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  You shall never stand there. A temple that is founded on righteousness from the first day is more worthy of your standing; in it are men who love to be cleansed. God loves the cleansed.