Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Eğer onlar, antlaşmalarından sonra yeminlerini bozup dininize dil uzatırlarsa, küfrün öncüleri ile savaşın. Çünkü onların yeminleri yok hükmündedir. Umulur ki yaptıklarından vazgeçerler.

وَاِنْ نَكَثُٓوا اَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا ف۪ي د۪ينِكُمْ فَقَاتِلُٓوا اَئِمَّةَ الْكُفْرِۙ اِنَّهُمْ لَٓا اَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ
Ve in nekesu eymanehum min ba'di ahdihim ve ta'anu fi dinikum fe katilu eimmetel kufri innehum la eymane lehum leallehum yentehun.
#kelimeanlamkök
1ve inve eğer
2nekesubozarlarsaنكث
3eymanehumandlarınıيمن
4min
5bea'disonraبعد
6ahdihimandlaşma yaptıktanعهد
7ve taanuve dil uzatırlarsaطعن
8fi
9dinikumdininizeدين
10fekatilusavaşınقتل
11eimmeteönderleriyleامم
12l-kufriküfrünكفر
13innehumçünkü
14layoktur
15eymaneandlarıيمن
16lehumonların
17leallehumbelki
18yentehunevazgeçerlerنهي
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Antlaşmalarından sonra yeminlerini bozar ve dininize saldırırlarsa, küfrün önderlerine karşı savaşınız! Çünkü onların yeminleri yoktur. Böyle yaparsanız umulur ki yaptıklarına son verirler.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Antlaşmalarından sonra yeminlerini bozar ve dininize dil uzatırlarsa, yeminleri olmayan (yeminlere sadakat göstermeyen) küfrün önderlerine karşı savaşın! Umulur ki küfre son verirler.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Anlaşma yaptıktan sonra antlarını bozar ve dininize saldırırlarsa, o inkarcılığın önderleriyle savaşın; çünkü onların andı artık geçersizdir. Belki vazgeçerler.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Eğer onlar, antlaşmalarından sonra yeminlerini bozup dininize dil uzatırlarsa*, küfrün öncüleri ile savaşın. Çünkü onların yeminleri yok hükmündedir. Umulur ki yaptıklarından vazgeçerler.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Eğer anlaştıktan sonra antlarını bozarlar ve dininize saldırırlarsa küfrün elebaşılarıyla o zaman savaşın. Çünkü verdikleri antlar artık bitmiş olur. Böyle yapın ki belki vazgeçerler.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Antlaşmalarından sonra yeminlerini bozar ve dininize dil uzatırlarsa, nankörlük edenlerin elebaşıları ile savaşın. Çünkü onların yeminleri yoktur. Böylece, belki buna son verirler.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Fakat, anlaşma yaptıktan sonra sözlerini bozar ve inanç sisteminize hakarete yeltenirlerse, işte o zaman küfrün öncülerine karşı savaş açın; çünkü sözü-sebatı olmayan bu tipler, hainliklerine belki (bu sayede) bir son verirler.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Eğer verdikleri ahitten sonra yeminlerini bozar, dininize saldırırlarsa, o zaman küfrün elebaşlarını öldürün. Çünkü onların yeminleri yoktur. Böyle yaparsanız hal ve gidişlerine son verebilirler.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Ve eğer antlaşmalardan sonra, yine yeminlerini bozarlarsa ve dininize hınç besleyip saldırırlarsa, bu durumda küfrün önderleriyle çarpışın. Çünkü onlar, yeminleri olmayan kimselerdir; belki cayarlar.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Ve eğer antlaşma yaptıktan sonra yeminlerini bozar ve dininize saldırıya kalkarlarsa, o küfür öncülerini hemen öldürün. Çünkü onların yeminleri yoktur, belki vazgeçerler.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Fakat eğer bir andlaşma yaptıktan sonra andlarını bozar da dininizi karalamaya kalkarlarsa, o zaman, (kendi) andlarına saygısı olmayan bu sadakatsizlik timsali kimselerle savaşın, ki (o zaman) belki (azgınlıklarından) vazgeçerler.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Eğer antlaşmalarından sonra yeminlerini bozup dininize dil uzatırlarsa, küfrün elebaşlarıyla savaşın. Çünkü onlar yeminlerine riayet etmeyen kimselerdir. Umulur ki, vazgeçerler.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ve eğer verdikleri ahidden sonra yeminlerini bozar ve dininize taarruza kalkarlarsa o küfr öncülerini hemen öldürün, çünkü onların yeminleri yoktur, ola ki vaz geçerler

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Eğer andlaşma yaptıktan sonra andlarını bozarlar ve dininize dil uzatırlarsa, o küfür önderleriyle savaşın. Çünkü onların andları yoktur; belki (böylece küfürden) vazgeçerler.

 • Gültekin Onan

  Ve eğer antlaşmalardan sonra yine yeminlerini bozarlarsa ve dininize hınç besleyip saldırırlarsa, bu durumda küfrün imamlarıyla çarpışın. Çünkü onlar yeminleri olmayan kimselerdir; belki cayarlar.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Eğer ahidlerinden sonra yine andlarını bozarlar ve dininize saldırırlarsa küfrün önderlerini hemen öldürün. Çünkü onlar (hakıykatda) andları olmayan adamlardır. (Bu suretle) umabilirsiniz ki (onlara tabi olanlar) vaz geçerler.

 • İbni Kesir

  Eğer andlaşmalarından sonra yine yeminlerini bozar ve dininize saldırırlarsa; o küfür önderlerini hemen öldürün. Çünkü onların yeminleri yoktur. Belki son verirler.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Eğer antlaşmalarından sonra yeminlerini bozar ve dininize dil uzatırlarsa, o zaman küfrün elebaşları ile savaşın. Çünkü onların yeminleri boştur. Belki vazgeçerler.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Eğer anlaşmadan sonra yeminlerini bozarlar, bir de dininize hücum ederlerse, artık kafir güruhunun o öncüleri ile savaşın.Çünkü onların gerçekte artık yeminleri ve ahitleri kalmamıştır. Umulur ki, hiç değilse bu durumda, inkar ve tecavüzlerinden vazgeçerler.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Eğer sözlerinden sonra yeminlerini bozarlar ve Dininizi karalarlar ise, o takdirde küfrün önderlerini öldürün.. . Çünkü onların yeminleri yoktur. . . Umulur ki onlar vazgeçerler.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Anlaşma yaptıktan sonra andlarını bozar ve dininize saldırırlarsa, o inkarcılığın önderleriyle savaşın; çünkü onların andı artık geçersizdir. Belki vazgeçerler.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Eğer onlar, antlaşmalarından sonra yeminlerini bozup dininize dil uzatırlarsa*, küfrün öncüleri ile savaşın. Çünkü onların yeminleri yok hükmündedir. Umulur ki yaptıklarından vazgeçerler.

 • Progressive Muslims

  And if they break their oaths after making them, and they denounce the authority of your system; then you may kill the chiefs of rejection. Their oaths are nothing to them, perhaps they will then cease.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And if they renege on their oaths after their covenant and revile your doctrine, then fight the leaders of denial: they have no oaths that they might desist.

 • Aisha Bewley

  If they break their oaths after making their treaty and defame your deen, then fight the leaders of kufr – their oaths mean nothing – so that hopefully they will stop.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  If they violate their oaths after pledging to keep their covenants, and attack your religion, you may fight the leaders of paganism - you are no longer bound by your covenant with them - that they may refrain.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And if they break their oaths after making their pledge, and they challenge the authority of your system; then you may kill the leaders of rejection. Their oaths are nothing to them, perhaps they will then cease.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  If they break their oaths after their pledge, and they taunt and attack your system; then you may kill the chiefs of rejection. Their oaths are nothing to them, perhaps they will then cease.