Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Antlarını bozup, Resul'ü yurdundan çıkarmaya karar veren ve size karşı saldırıya ilk geçen bir halkla savaşmaz mısınız? Yoksa onlara huşu mu duyuyorsunuz? Eğer gerçekten inananlar iseniz, Allah'a daha çok huşu duymanız gerektiğini bilmelisiniz.

اَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْماً نَكَثُٓوا اَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِاِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُ۫كُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍۜ اَتَخْشَوْنَهُمْۚ فَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَوْهُ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِن۪ينَ
E la tukatilune kavmen nekesu eymanehum ve hemmu bi ihracir resuli ve hum bedeukum evvele merreh, e tahşevnehum, fallahu ehakku en tahşevhu in kuntum mu'minin.
#kelimeanlamkök
1ela
2tukatilunesavaşmayacak mısınız?قتل
3kavmenbir kavimleقوم
4nekesubozanنكث
5eymanehumandlarınıيمن
6ve hemmuve yeltenenهمم
7biihraciçıkarmağaخرج
8r-rasuliElçiyiرسل
9ve humve kendileri
10bede'ukumsiz(inle savaş)a başlamış olanبدا
11evveleilkاول
12merratinkezمرر
13etehşevnehumyoksa onlardan korkuyor musunuz?خشي
14fallahuAllah'tır
15ehakkuen layık olanحقق
16en
17tehşevhukendisinden korkmanızaخشي
18ineğer
19kuntumisenizكون
20mu'mininegerçekten inananlarامن
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Yeminlerini bozan, Peygamber'i yurdundan çıkarmaya gayret eden bir topluluğa karşı savaşmayacak mısınız? Üstelik size saldırıyı önce onlar başlattı. Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Eğer müminler iseniz, biliniz ki asıl çekinilmesi gereken Allah'tır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Antlaşma yeminlerini bozan, Elçiyi (yurdundan) çıkarmaya çalışan ve ilk önce size karşı (savaşa) başlamış olan bir kavme karşı savaşmayacak mısınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz?* (Gerçek) müminlerseniz, (bilin ki) Allah kendisinden korkmanıza daha layıktır.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Antlarını bozan, elçiyi sürmeye yeltenen ve sizinle (savaşı) ilk başlatan topluluğa karşı savaşmayacak mısınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Gerçeği onaylıyorsanız asıl çekinmeniz gereken ALLAH'tır.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Antlarını bozup, Resul'ü yurdundan çıkarmaya karar veren ve size karşı saldırıya ilk geçen* bir halkla savaşmaz mısınız? Yoksa onlara huşu* mu duyuyorsunuz? Eğer gerçekten inananlar iseniz, Allah'a daha çok huşu duymanız gerektiğini bilmelisiniz.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Antlarını bozan ve Elçiyi yurdundan çıkarmaya kararlı olan bir toplulukla savaşmayacak mısınız? Halbuki sizden önce savaşı başlatan onlardır. Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Eğer inanıp güvenmiş kimselerseniz bilin ki Allah, kendisinden korkmanıza daha layıktır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Yeminlerini bozan, elçiyi çıkarmaya kalkışan ve önce başlatan topluma karşı savaşmayacak mısınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Aslında, korkulması gereken Allah'tır; eğer inanıyorsanız?

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Hala sözlerini bozan, Elçi'yi kovuncaya kadar çabalayan ve önce kendileri saldırmış bulunan bir toplulukla savaşmayacak mısınız? Yoksa onları gözünüzde büyütüp saygınlık mı kazandırıyorsunuz? Ama, eğer gerçekten imanda ısrarlıysanız, unutmayın ki Allah kendisini tazim edip saygı duymanıza daha layıktır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Yeminlerini bozan, resulü yurdundan çıkarmaya gayret eden bir topluluğa karşı savaşmayacak mısınız? Üstelik size saldırıyı ilkin onlar başlattı. Korkuyor musunuz onlardan? Eğer mümin kişilerseniz, kendisinden korkmanıza en layık olan, Allah'tır.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Yeminlerini bozan, elçiyi (yurdundan) sürmeye çabalayan ve sizinle ilk defa (savaşa) başlayan bir toplulukla savaşmaz mısınız? Korkuyor musunuz onlardan? Eğer inanıyorsanız, kendisinden korkmanıza Allah daha layıktır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Yeminlerini bozup peygamberi yurdundan çıkarmayı tasarlayan bir toplulukla savaşmaz mısınız? Hem de ilk önce onlar size saldırmaya başlamışken; yoksa onlardan korkuyor musunuz? Eğer mü'minseniz, daha önce Allah'tan korkmalısınız!

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Andlarını bozan, Elçiyi sürüp çıkarmak için yapmadıklarını komayan ve size ilkin kendileri saldıran bir topluluğa karşı savaşmaktan geri mi duracaksınız? Onlardan çekiniyor musunuz yoksa? Yoo, asıl çekinmeniz gereken Allahtır, eğer (gerçekten) inanan kimseler iseniz!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Yeminlerini bozan, peygamberi yurdundan çıkarmaya kalkışan ve üstelik size tecavüzü ilk defa kendileri başlatan bir kavimle savaşmaz mısınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Oysa Allah, -eğer siz gerçek mü'minler iseniz- kendisinden korkmanıza daha layıktır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ya öyle bir kavme muharebe etmezmisiniz ki yeminlerini bozdular ve Peygamberi çıkarmayı kurdular, hem de ilk evvel size tearruza onlar başladılar, yoksa onlardan korkuyormusunuz? Eğer mü'minseniz daha evvel Allahdan korkmalısınız

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Andlarını bozan, Elçiyi (Mekke'den) çıkarmağa yeltenen ve ilk önce kendileri siz(inle savaş)a başlamış olan bir kavimle savaşmayacak mısınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Eğer gerçekten inanan insanlar iseniz, kendisinden korkmanıza en layık olan Allah'tır.

 • Gültekin Onan

  Yeminlerini bozan, elçiyi (yurdundan) sürmeye çabalayan ve sizinle ilk defa (savaşa) başlayan bir toplulukla savaşmaz mısınız? Korkuyor musunuz onlardan? Eğer inançlılar iseniz, kendisinden korkmanıza Tanrı daha layıktır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Ey mü'minler,) andlarını bozan, o peygamberi sürüb çıkarmayı kuran ve bununla beraber ilk defa da sizinle kendileri (muhaarebeye) başlayan bir kavm ile döğüşmez misiniz? Onlardan korkacak mısınız? Eğer (gerçekden) inanmış kimselerseniz kendisinden korkmanıza daha çok layık olan bir Allah vardır.

 • İbni Kesir

  Yeminlerini bozan, peygamberi yurdundan çıkarmaya teşebbüs eden bir kavim ile döğüşmez misiniz? Ki, önceleri kendileri başlamışlardır. Onlardan korkar mısınız? Şayet mü'minler iseniz asıl korkmanız gereken; Allah'tır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Yeminlerini bozan, peygamberi sürgüne göndermeye azmeden ve savaşa evvela kendileri başlayan bir toplumla savaşmanız gerekmez mi? Onlardan korkar mısınız? Eğer mümin iseniz kendisinden korkulmaya Allah daha layıktır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Ahitlerini ve yeminlerini bozup peygamberi vatanından sürmeye teşebbüs eden bir toplulukla savaşmayacak mısınız ki, aslında savaşı size karşı ilk başlatanlar da onlar olmuşlardı. Ne o, yoksa onlardan korkuyor musunuz?Ama eğer mümin iseniz, asıl Allah'tan çekinmeniz gerekir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Yeminlerini bozmuş, Er Rasul'ü (Rasulullah'ı) yurdundan dışlamış ve üstelik sizinle ilk kez savaşa başlamış bir topluluğa karşı savaşmayacak mısınız? Onlardan çekiniyor musunuz? Haşyet duymanızı hak eden Allah'tır, eğer iman edenler iseniz.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Andlarını bozan, elçiyi sürmeye yeltenen ve sizinle (savaşı) ilk defa başlatan topluluğa karşı savaşmıyacak mısınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? İnanıyorsanız asıl çekinmeniz gereken ALLAH'tır.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Antlarını bozup, Rasul'ü yurdundan çıkarmaya karar veren ve size karşı saldırıya ilk geçen bir toplumla savaşmaz mısınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Eğer gerçekten inananlar iseniz, Allah'ın cezalandırmasından daha çok korkmanız gerektiğini bilmelisiniz.

 • Progressive Muslims

  Would you not fight a people who broke their oaths and intended to expel the messenger, especially while they were the ones who attacked you first Do you fear them It is God who is more worthy to be feared if you are believers.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Will you not fight a people who broke their oaths, and purposed to turn the Messenger out, and began against you the first time? Do you fear them? Then God is worthier that you should fear Him, if you be believers.

 • Aisha Bewley

  Will you not fight a people who have broken their oaths and resolved to expel the Messenger, and who initiated hostilities against you in the first place? Is it them you fear? Allah has more right to your fear if you are muminun.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Would you not fight people who violated their treaties, tried to banish the messenger, and they are the ones who started the war in the first place? Are you afraid of them? GOD is the One you are supposed to fear, if you are believers.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Would you not fight a people who broke their oaths, and obsessed to expel the messenger, especially while they were the ones who attacked you first? Are you concerned about them? It is God who is more deserving that you be concerned with if you are believers.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Would you not fight a people who broke their oaths and intended to expel the messenger, especially while they were the ones who attacked you first? Do you fear them? It is God who is more worthy to be feared if you are those who acknowledge.