Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

De ki: "İster istekli, ister isteksiz infak edin; sizden asla kabul edilmeyecektir. Çünkü siz fasık bir toplum oldunuz."

قُلْ اَنْفِقُوا طَوْعاً اَوْ كَرْهاً لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْۜ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْماً فَاسِق۪ينَ
Kul enfiku tav'an ev kerhen len yutekabbele minkum, innekum kuntum kavmen fasikin.
#kelimeanlamkök
1kulde kiقول
2enfikusadaka verinنفق
3tav'angönüllüطوع
4evveya
5kerhengönülsüzكره
6len
7yutekabbelekabul edilmeyecektirقبل
8minkumsizden
9innekumçünkü siz
10kuntumoldunuzكون
11kavmenbir kavimقوم
12fasikineyoldan çıkanفسق
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  De ki: "İster gönüllü, ister zorla veriniz; nasıl olsa sizden kabul edilmeyecektir. Çünkü siz yoldan çıkmış bir topluluksunuz."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  De ki: "İster gönüllü, isterse zorla verin; (yaptığınız infak) sizden asla kabul edilmeyecektir.* Şüphesiz ki siz yoldan çıkan bir topluluk oldunuz."

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  De ki: "Yoksullara ister gönüllü, ister gönülsüz yardım edin; sizden kabul edilmeyecektir. Çünkü siz yoldan çıkmış bir topluluksunuz."

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  De ki: "İster istekli, ister isteksiz infak* edin; sizden asla kabul edilmeyecektir. Çünkü siz fasık* bir toplum oldunuz."

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  De ki "Yaptığınız harcama ister gönüllü isterse gönülsüz olsun; sizden asla kabul edilmeyecektir. Çünkü yoldan çıkmış bir topluluk oldunuz."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  De ki: "Yardımlaşmak amacıyla isteyerek de istemeyerek de harcasanız, sizden asla kabul edilmeyecektir. Çünkü siz, yoldan çıkmış bir toplumsunuz!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  De ki: "İster gönüllü infak edin ister gönülsüz; sizden asla kabul edilmeyecektir: çünkü siz, hepten sapık bir güruh haline geldiniz."

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Şunu da söyle: "İster kendi arzunuzla ister baskı ve zorla infak edin; sizden asla kabul edilmeyecektir. Çünkü siz, yoldan çıkan bir topluluk oldunuz."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  De ki: "İsteyerek veya istemiyerek infak edin; sizden kesin olarak kabul edilmeyecektir. Çünkü siz bir fasıklar topluluğu oldunuz."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  De ki: "İster gönüllü, ister zoraki verin, verdikleriniz hiçbir zaman kabul edilmeyecektir, çünkü siz yoldan çıkmış bir güruh oldunuz."

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  De ki: "(Allah uğruna olduğu görüntüsü altında) ister gönüllü harcayın, ister gönülsüzce: bu sizden asla kabul edilmeyecektir; çünkü siz kötülüğe gömülüp gitmeye niyetli bir topluluksunuz!"

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Yine de ki: "İster gönüllü, ister gönülsüz olarak harcayın, sizden asla kabul olunmayacaktır. Çünkü siz fasık bir topluluksunuz."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  De ki: gerek tav'an infak edin gerek kerhen sizden hiç bir zaman nefakalarınız kabul edilmiyecek, çünkü siz fasık bir kavm oldunuz

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  De ki: "İster gönüllü, ister gönülsüz sadaka verin: sizden kabul edilmeyecektir. Çünkü siz yoldan çıkan bir kavimsiniz!"

 • Gültekin Onan

  De ki: "İsteyerek veya istemiyerek infak edin; sizden kesin olarak kabul edilmeyecektir. Çünkü siz fasıklar kavmi oldunuz."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  De ki: "Gerek gönül rızaasıyla harcedin, gerek istemeyerek (verin). Sizden (çıkan) hiç bir (nafaka) kat'iyyen kabul olunmayacakdır. Çünkü siz (Allah yolunda cihaddan geri kalmak suretiyle) faasıklar güruhu (na iltihak etmiş) oldunuz".

 • İbni Kesir

  De ki: Gerek istekli, gerek isteksiz olarak infak edin, nasıl olsa kabul edilmeyecektir. Çünkü siz, gerçekten fasıklık eden bir kavim oldunuz.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  De ki: -İstekli veya isteksiz olarak infak edin, nasıl olsa kabul edilmeyecektir. Siz, şüphesiz fasık bir topluluksunuz.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  De ki: "Allah yolunda, ister gönül rızasıyla verin, ister gönülsüz infak edin, verdikleriniz sizden hiçbir zaman kabul edilmeyecektir.Çünkü siz, hak yoldan çıkmış fasıklar güruhusunuz."

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  De ki: "Kendi arzunuzla veya isteksizce, Allah uğruna, diyerek bağış yapın, sizden asla kabul olunmayacaktır.. . Çünkü siz fasık (inanç sistemi bozulmuş) bir grup oldunuz!"

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  De ki: 'Yoksullara ister gönüllü, ister gönülsüz yardım edin; sizden kabul edilmeyecektir. Çünkü siz yoldan çıkmış bir topluluksunuz.'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  De ki: "İster istekli ister isteksiz infak* edin; sizden asla kabul edilmeyecektir. Çünkü siz fasık bir toplum oldunuz."

 • Progressive Muslims

  Say: "Spend willingly or unwillingly, it will not be accepted from you. You are a wicked people."

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Say thou: “Spend willingly or unwillingly, it will not be accepted from you; you are perfidious people.”

 • Aisha Bewley

  Say: ‘Whether you give readily or reluctantly, it will not be accepted from you. You are people who are deviators.’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Say, "Spend, willingly or unwillingly. Nothing will be accepted from you, for you are evil people."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Say: "Spend willingly or unwillingly, it will not be accepted from you. You are a wicked people."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Say, "Spend willingly or unwillingly, it will not be accepted from you. You are a wicked people."