Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

İnfaklarının kabul edilmesine engel şey, onların, Allah'a ve Resul'üne karşı küfretmeleri, salata üşene üşene gelmeleri ve istemeyerek infak etmeleridir.

وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ اِلَّٓا اَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّٰهِ وَبِرَسُولِه۪ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى وَلَا يُنْفِقُونَ اِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ
Ve ma meneahum en tukbele minhum nefekatuhum illa ennehum keferu billahi ve bi resulihi ve la ye'tunes salate illa ve humkusala ve la yunfikune illa ve hum karihun.
#kelimeanlamkök
1ve mave
2meneahumengel olanمنع
3en
4tukbelekabul edilmesineقبل
5minhumkendilerinden
6nefekatuhumsadakalarınınنفق
7illasadece şudur
8ennehumonların
9keferuinkar etmeleridirكفر
10billahiAllah'ı
11ve birasulihive elçisiniرسل
12ve lave
13ye'tunegelmemeleridirاتي
14s-salatesalataصلو
15illadışında
16vehumonlar
17kusalaüşene üşeneكسل
18ve lave
19yunfikunesadaka vermemeleriنفق
20illadışında
21vehumonlar
22karihuneistemeye istemeyeكره
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Verdiklerinin kabul olmasına engel olan hususlar, özellikle Allah'ı ve Peygamberini inkar etmeleri, namaza üşenerek gelmeleri ve istemeyerek sadaka vermeleridir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Onların infaklarının (verdiklerinin) kabul edilmesini engelleyen sebep, onların Allah'ı ve Elçisini inkâr etmeleri, namaza sadece üşenerek gelmeleri* ve sadece istemeyerek infakta bulunmalarından (vermelerinden) başka bir şey değildir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Yardımlarının kabul edilmesine engel sadece şudur: ALLAH'ı ve elçisini inkar ettiler, salata (dayanışmaya) ancak üşenerek yaklaşırlar ve yardımları da isteksiz yaparlar.*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  İnfaklarının* kabul edilmesine engel şey, onların, Allah'a ve Resul'üne karşı küfretmeleri*, salata* üşene üşene gelmeleri* ve istemeyerek infak etmeleridir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Yaptıkları harcamaların kabulüne tek engel, Allah'ı ve Elçisini görmezlik etmeleri, üşenerek namaza gelmeleri ve harcamalarını gönülsüzce yapmalarıdır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Yardımlaşmak amacıyla harcadıklarının kabul edilmesine engel olan şey, Allah'a ve O'nun elçisine nankörlük etmeleri, namaza üşenerek gelmeleri ve yardımları isteksiz yapmalarıdır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Onların hayır için harcadıklarının kabülüne tek engel, Allah'a ve O'nun Elçisi'ne ısrarla nankörlük etmeleridir; onlar namaza hep üşene üşene katılırlar ve onlar her daim gönülsüzce hayır yaparlar.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  İnfaklarının onlardan kabul edilmesini engelleyen sadece şudur: Onlar, Allah'a ve resulüne nankörlük ettiler. Namaza ancak üşene üşene gelirler, infak edip dağıttıklarını da içlerinden gelmeyerek verirler.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  İnfak ettiklerinin kendilerinden kabulünü engelleyen şey, Allah'ı ve elçisini tanımamaları, namaza ancak isteksizce gelmeleri ve hoşlarına gitmiyorken infak etmeleridir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Onların verdiklerinin kabul edilmesine engel olan, yalnızca Allah'a ve Peygamberine küfretmeleri, namaza ancak üşenerek gelmeleri ve verdiklerini de ancak istemeyerek vermeleridir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Onların yaptığı harcamaların kendilerinden (bir iyilik olarak) kabul edilmesinde biricik engel, onların Allahı ve Onun Elçisini tanımaktan kaçınır bir eğilim göstermeleri, (dolayısıyla) namaza ancak üşene üşene katılmaları ve (iyi amaçlar için) ancak gönülsüzce harcamalarıdır.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Harcamalarının kabul edilmesine, yalnızca, Allah'ı ve Resulünü inkar etmeleri, namaza ancak üşene üşene gelmeleri ve ancak gönülsüzce harcamaları engel olmuştur.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Kendilerinden nefakalarının kabul olunmasına mani' olan da sırf şudur: çünkü bunlar Allaha ve Resulüne küfrettiler ve namaza ancak üşene üşene geliyorlar, verdiklerini de ancak istemiyerek veriyorlar

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Sadakalarının kabul edilmesine engel olan sadece şudur: Onlar Allah'a ve elçisine karşı nankörlük ettiler; namaza da üşene üşene gelirler ve istemeye istemeye sadaka verirler.

 • Gültekin Onan

  İnfak ettiklerinin kendilerinden kabulünü engelleyen şey, Tanrı'ya ve elçisine küfretmeleri, namaza ancak isteksizce gelmeleri ve hoşlarına gitmiyorken infak etmeleridir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Nafakalarının onlardan kabul edilmesini men'eden de (başkası değil) onların Allaha ve resulüne küfretmeleri, namaza ancak üşene üşene gelmeleridir. Onlar iştahsız olmadıkça da harcamazlar.

 • İbni Kesir

  Verdiklerinin onlardan kabul edilmesini engelleyen şudur: Onlar, Allah'a ve Rasulüne küfretmişlerdir. Namaza tembel tembel gelirler ve mallarını da istemeye istemeye infak ederler.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Verdiklerinin kabul olunmasına engel olan, Allah'ı ve resulünü inkar etmeleri, namaza tembel tembel gelmeleri ve istemeyerek vermeleridir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Bu teberrularının kabul edilmemesinin tek sebebi şudur:Çünkü onlar Allah'a ve Resulüne karşı inkar ve nankörlük içindedirler. Namaza ancak üşene üşene gelirler. Yardımda bulunurken de istemeye istemeye, gönülsüz verirler.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  İnfaklarının (Allah için yaptıkları harcamaların) onlardan kabul edilmesine engel şudur: Onlar, Esma'sıyla onların hakikati olarak Allah'ı ve Rasulünü inkar edenlerden oldular; salata ancak tembel tembel gelirler ve ancak istemeye istemeye bağışta bulunurlar.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Yardımlarının kabul edilmesine engel sadece şudur: ALLAH'ı ve elçisini inkar ettiler, namaza ancak üşenerek yaklaşırlar ve yardımları da isteksiz yaparlar.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  İnfaklarının* kabul edilmesine engel şey, Onların, Allah'a ve Rasul'üne karşı küfretmeleri*, salata* üşene üşene gelmeleri* ve istemeyerek infak etmeleridir.

 • Progressive Muslims

  And what prevented what they would spend from being accepted from them except that they rejected God and His messenger, and they do not attend to the contact-method except lazily, and they do not spend except unwillingly.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And there prevents their expenditures being accepted from them only that they denied God and His messenger, and come not to the duty save as idlers, and spend not save unwillingly.

 • Aisha Bewley

  Nothing prevents what they give from being accepted from them but the fact that they have rejected Allah and His Messenger, and that they only come to salat lethargically, and that they only give reluctantly.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  What prevented the acceptance of their spending is that they disbelieved in GOD and His messenger, and when they observed the Contact Prayers (Salat), they observed them lazily, and when they gave to charity, they did so grudgingly.*

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And what prevented what they would spend from being accepted from them except that they rejected God and His messenger, and they do not attend the contact prayer except lazily, and they do not spend except unwillingly.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  What prevented the acceptance of their spending was that they rejected God and His messenger, and they do not attend to the contact prayer except lazily, and they do not spend except unwillingly.