Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Onlar için ister bağışlanma dile, ister dileme. Onlar için yetmiş defa bağışlanma dilesen de yine Allah onları bağışlamayacaktır. Bu, onların Allah'ı ve Resulü'nü inkar etmelerindendir. Allah, fasık olan halkı doğru yola iletmez.

اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْۜ اِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْع۪ينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْۜ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِه۪ۜ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِق۪ينَ۟
İstagfir lehum ev la testagfir lehum, in testagfir lehum seb'ine merreten fe len yagfirallahu lehum, zalike bi ennehum keferu billahi ve resulih, vallahu la yehdil kavmel fasikin.
#kelimeanlamkök
1istegfir(ister) af dileغفر
2lehumonlar için
3evveya
4la
5testegfir(ister) dilemeغفر
6lehumonlar için
7inşayet
8testegfiraf dilesenغفر
9lehumonlar için
10seb'iyneyetmişسبع
11merratendefaمرر
12felenasla
13yegfiraaffetmezغفر
14llahuAllah
15lehumonları
16zalikeböyledir
17biennehumçünkü onlar
18keferuinkar ettilerكفر
19billahiAllah'ı
20ve rasulihive Elçisiniرسل
21vallahuve Allah
22la
23yehdiyola iletmezهدي
24l-kavmekavmiقوم
25l-fasikineyoldan çıkanفسق
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Onlar için ister af dile, ister dileme; onlar için yetmiş defa af dilesen de Allah onları asla affetmeyecektir. Bu, onların Allah ve Peygamberini inkar etmelerinden dolayıdır. Allah, fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Onlar için ister af dile, ister dileme; onlar için yetmiş kez af dilesen de Allah onları asla affetmeyecektir.* Bu, onların Allah'ı ve Elçisini inkâr etmelerinden ötürüdür. Allah yoldan çıkanlar topluluğunu doğru yola ulaştırmaz.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  İster onlar için bağışlanma dile, ister bağışlanma dileme. Onlar için yetmiş kere bağışlanma dilesen bile ALLAH onları bağışlamayacaktır. Çünkü onlar ALLAH ve elçisini yalanladılar. ALLAH yoldan iyice çıkmış toplumları doğruya iletmez.*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Onlar için ister bağışlanma dile, ister dileme. Onlar için yetmiş defa* bağışlanma dilesen de yine Allah onları bağışlamayacaktır. Bu, onların Allah'ı ve Resulü'nü inkar etmelerindendir. Allah, fasık olan halkı doğru yola iletmez.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Bağışlanmaları için ister talepte bulun, ister bulunma. Bağışlanmaları için yetmiş kere de yalvarsan Allah onları asla bağışlamayacaktır. Bu böyledir. Çünkü onlar Allah'ı ve elçisini görmezlikten gelmişlerdir. Allah, yoldan çıkan fasıklar topluluğunu yola getirmez.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Onlar için, ister bağışlanma dile, ister bağışlanma dileme; yetmiş kez bağışlanma dilesen de Allah, onları bağışlamayacaktır. Allah'a ve O'nun elçisine nankörlük ettikleri için böyledir. Çünkü Allah, yoldan çıkmış bir toplumu doğru yola eriştirmez.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Onların bağışlanmaları için Allah'tan ister af dile, ister dileme: Onlar için Allah'tan yetmiş kez af dilemiş olsan dahi, artık Allah onları asla affetmeyecektir. Bunun nedeni, onların Allah'a ve O'nun Elçisi'ne ısrarla nankörlük etmeleridir; zira Allah (fıtrat) yolundan sapmış kimseleri doğru yola yöneltmez.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  İster af dile onlar için, ister dileme. Yetmiş kez af dilesen de onlar için, Allah onları affetmeyecektir. Çünkü onlar Allah'ı da resulünü de inkar ettiler. Allah, yoldan çıkmış böyle bir topluluğa kılavuzluk etmez.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Sen, onlar için ister bağışlanma dile, istersen dileme. Onlar için yetmiş kere bağışlanma dilesen de, Allah onları kesinlikle bağışlamaz. Bu, gerçekten onların Allah'a ve elçisine (karşı) nankörlük etmeleri dolayısıyladır. Allah fasıklar topluluğuna hidayet vermez.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  İster onlar için af dile, ister dileme; onlar için yetmiş kere af dilesen de Allah, onları asla bağışlayacak değildir. Bu, onların Allah'ı ve peygamberini tanımamaları yüzündendir. Allah, öyle baştan çıkmış fasıklar topluluğunu doğru yola eriştirmez.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (İmdi,) onların bağışlanmaları için (Allaha) ister dua et, ister etme, (hiçbir şey fark etmeyecektir; çünkü) onlar için istersen yetmiş kez af dile, Allahı ve Onun Elçisini inkara yeltenmelerinden ötürü Allah onları bağışlamayacaktır. Çünkü Allah, böylesine kötülüğe batmış bir topluluğu doğru yola çıkarmaz.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Onlar için ister bağışlanma dile, ister dileme (fark etmez.) Onlar için yetmiş kez bağışlanma dilesen de, Allah onları asla affetmeyecektir. Bu, onların Allah ve Resulünü inkar etmiş olmaları sebebiyledir. Allah, fasık topluluğu doğru yola iletmez.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onlar için dile istigfar et dile etme, onlar için yetmiş kerre istigfar da etsen Allah onlara hiç de mağfiret edecek değil, böyle, çünkü onlar Allahı ve Resulünü tanımadılar, Allah ise öyle baştan çıkmış fasıklar güruhuna hidayet etmez

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onlar için ister af dile, ister dileme, onlar için yetmiş defa af dilesen, yine Allah onları affetmez. Böyledir, çünkü onlar Allah'ı ve Elçisini tanımadılar; Allah, yoldan çıkan kavmi yola iletmez.

 • Gültekin Onan

  Sen, onlar için ister bağışlanma dile, istersen dileme. Onlar için yetmiş kere bağışlanma dilesen de, Tanrı onları kesinlikle bağışlamaz. Bu, gerçekten onların Tanrı'ya ve elçisine küfretmeleri dolayısıyladır. Tanrı fasıklar kavmine hidayet vermez.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Habibim) onlar için (diler) İstiğfaar et (Allahdan mağfiret iste, diler) istiğfaar etme. Eğer onlar için yetmiş defa, istiğfaar dahi etsen yine Allah kendilerini kat'iyyen yarlığayacak değildir. Bu, böyledir. Çünkü Allahı ve resulünü inkar ile kafir olmuşlardır. Allah ise (öyle imandan ve itaatden çıkmış) faasıklar güruhuna hidayet etmez.

 • İbni Kesir

  Onlar için ister mağfiret dile, ister mağfiret dileme. Onlar için yetmiş defa mağfiret dilesen de Allah onları bağişlamayacaktır. Bu, Allah'ı ve Peygamberini inkar etmelerindendir. Allah; fasıklar güruhunu hidayete erdirmez.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Onlar için ister bağışlanma dile ister dileme, Onlar için yetmiş kere bağışlanma dilesen bile Allah onları bağışlamayacaktır. Bu onların Allah'a ve Resulü'ne nankörlük etmelerinden dolayıdır. Allah fasık topluluğa yol göstermez.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Onlar için sen ister Allah'tan af dile, ister dileme. Yetmiş kere bile istiğfar etsen, Allah onları asla affetmeyecektir. Evet, böyle! Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü tanımayıp karşı geldiler. Allah da böylesi fasıklar güruhunu hidayet etmez, emellerine kavuşturmaz.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Bağışlanmalarını niyaz et onların, ya da etme (fark etmez)! Yetmiş kere bağışlanma dilesen de onlar için, Allah onları asla bağışlamayacaktır! Bu onların, Esma'sıyla kendi hakikatleri olan Allah'ı ve Rasulünü inkar etmeleri nedeniyledir! Allah inancı bozulmuşlar topluluğuna hakikati yaşatmaz.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İster onlar için bağışlanma dile, ister bağışlanma dileme. Onlar için yetmiş kere bağışlanma dilesen bile ALLAH onları bağışlamıyacaktır. Çünkü onlar ALLAH ve elçisini yalanladılar. ALLAH yoldan iyice çıkmış toplumları doğruya iletmez.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Onlar için ister bağışlanma dile, ister dileme. Onlar için yetmiş defa* bağışlanma dilesen de yine Allah onları bağışlamayacaktır. Bu, onların Allah'ı ve Rasul'ünü küfretmelerindendir.* Allah, fasık* olan toplumu doğru yola iletmez.

 • Progressive Muslims

  Whether you seek forgiveness for them, or do not seek forgiveness for them. If you seek forgiveness for them seventy times, God will not forgive them. That is because they have rejected God and His messenger; and God does not guide the wicked people.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Ask thou forgiveness for them, or ask thou not forgiveness for them. If thou shouldst ask forgiveness for them seventy times, God will not forgive them — is it not that they denied God and His messenger! And God guides not the perfidious people.

 • Aisha Bewley

  You can ask forgiveness for them, or not ask forgiveness for them. Even if you asked forgiveness for them seventy times, Allah still would not forgive them. That is because they have rejected Allah and His Messenger. Allah does not guide deviant people.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Whether you ask forgiveness for them, or do not ask forgiveness for them - even if you ask forgiveness for them seventy times - GOD will not forgive them. This is because they disbelieve in GOD and His messenger. GOD does not guide the wicked people.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Whether you seek forgiveness for them, or do not seek forgiveness for them. If you seek forgiveness for them seventy times, God will not forgive them. That is because they have rejected God and His messenger; and God does not guide the wicked people.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Whether you seek forgiveness for them, or do not seek forgiveness for them. If you seek forgiveness for them seventy times, God will not forgive them. That is because they have rejected God and His messenger; and God does not guide the wicked people.