Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Sadakalar konusunda gönülden davranan Mü'minlere dil uzatanlar ve güçleri oranında verebilenleri alaya alanlar var ya, Allah da onları alaya alacaktır. Onlar için can yakıcı bir azap vardır.

اَلَّذ۪ينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّع۪ينَ مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذ۪ينَ لَا يَجِدُونَ اِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْۜ سَخِرَ اللّٰهُ مِنْهُمْۘ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ
Ellezine yelmizunel muttavviine minel mu'minine fis sadakati vellezine la yecidune illa cuhdehum fe yesharune minhum sehirallahu minhum, ve lehum azabun elim.
#kelimeanlamkök
1ellezinekimseler
2yelmizuneçekiştirenلمز
3l-muttavviiynegönülden verenleriطوع
4mine-den
5l-mu'mininemü'minler-امن
6fihususunda
7s-sadekatisadakalarصدق
8vellezineve kimseleri
9la
10yecidunebulamayan(ları)وجد
11illayettiğinden başkasını
12cuhdehumgüçlerininجهد
13feyesharunealay edenlerسخر
14minhumonlarla
15sehiraalay etmiştirسخر
16llahuAllah
17minhumonlarla
18velehumve onlar için vardır
19azabunbir azabعذب
20elimunacıklıالم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Sadakalar hakkında gönülden davranan müminlere dil uzatanları ve ancak güçleri kadar bulup verenlerle alay eden kimseleri de, Allah maskaraya çevirecektir. Onlar için can yakıcı bir azap da vardır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Sadakalar hakkında, müminlerden gönüllü verenleri ve güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanları çekiştirip onlarla alay edenler var ya, Allah da onlarla alay edecektir.* Onlar için elem verici azap vardır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Gönüllü olarak yardımda bulunan iman edenlerin cömertliklerini eleştirenler ve aynı zamanda fazla veremeyen yoksulları aşağılayanlar yok mu, ALLAH onları aşağılar. Onlar için acıklı bir azap vardır.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Sadakalar* konusunda gönülden davranan Mü'minlere dil uzatanlar ve güçleri oranında verebilenleri alaya alanlar var ya, Allah da onları alaya alacaktır. Onlar için can yakıcı bir azap vardır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Onlar içlerinden gelerek bol zekat(sadaka) veren müminlere laf dokundurur, gayretlerinden başka bir şey bulamayanları da işletirler. Allah da onları işletir. Onların hak ettiği acıklı bir azaptır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  İnananların arasındaki gerekenden çok verenleri de güçlerinin yettiğinden başkasını veremeyenleri de karşılıksız yardımlar konusunda çekiştiriyorlar; onlarla alay ediyorlar. Allah, onları aşağılayacaktır. Üstelik onlar için, acı bir ceza vardır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Onlar, (yürekten) inananlar arasından, hem vermesi gerekenden fazlasını gönlünden koparak verenlere, hem de gündelik emeğinden başka verecek bir şey bulamayanlara dil uzatmakta ve onlarla alay etmektedirler. Allah onların alaylarını başlarına geçirecektir ve acıklı bir azap onları beklemektedir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Sadakalar hususunda içten bir cömertlik göstermiş müminlere laf atanlarla, öz gayretlerinden başkasını bulamayanları alay konusu edenlere gelince, Allah onları maskaraya çevirecektir. Onlar için acıklı bir azap da vardır.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Sadakalar konusunda, mü'minlerden ek bağışlarda bulunanlarla emeklerinden (cehdlerinden) başkasını bulamayanları yadırgayarak bunlarla alay edenler; Allah (asıl) onları alay konusu kılmıştır ve onlar için acı bir azab vardır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Sadakalarda farz olan zekattan başka mü'minlerden gönüllü olarak teberruda bulunanlara bir türlü ve güçlerinin yettiğinden fazlasını bulmayanlara da başka türlü laf atanlara, laf atarak onlarla eğlenenler var ya, Allah, onları maskaraya çevirecektir; ayrıca onlara acı bir azap vardır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (Bu münafıklar) Allah yolunda hem vermekle yükümlü olduğundan fazlasını veren müminlere, hem de (mevcut) güçlerinin elverdiği (mütevazi şeylerin) dışında verecek şey bulamayan müminlere dil uzatan ve onlarla alay eden kimselerdir. Allah onların bu alay ve küçümsemelerini onlara geri çevirecektir; nitekim pek çetin bir azap beklemektedir onları.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Sadakalar hususunda gönüllü bağışta bulunan mü'minlerle, güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanları çekiştirip onlarla alay edenler var ya; işte Allah asıl onları maskaraya çevirmiştir. Onlar için elem dolu bir azap vardır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Sadakatta bulunanlara bir türlü, ve güçlerinin yetebildiğinden başkasını bulamıyanlara diğer türlü laf atarak bunlarla eğlenenler, Allah onları maskaraya çevirdikten başka bir de kendileri için elim bir azab var

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Sadakalar hususunda gönülden veren mü'minleri çekiştiren ve güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanlarla alay edenler yok mu, Allah onlarla alay etmiştir. Onlar için acı bir azab vardır.

 • Gültekin Onan

  Sadakalar konusunda, inançlılardan ek bağışlarda bulunanlarla emeklerinden (cehdlerinden) başkasını bulamayanları yadırgayarak bunlarla alay edenler; Tanrı (asıl) onları alay konusu kılmıştır ve onlar için acı bir azab vardır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Sadakalarda (farz olan zekatdan fazla olarak ve gönüllerinden koparak) bağışlarda bulunan mü'minlerle (bir türlü), güçlerinin yetebildiğinden başkasını bulamayan (fakir) lerle (diğer türlü laf atarak ve kaş göz oynatarak) eğlenenler (yok mu?) Allah onları maskaraya çevirmişdir. Onlar için pek acıklı bir azab vardır.

 • İbni Kesir

  Sadaka vermekte gönülden davranan mü'minlere dil uzatan ve güçlerinin yetebildiğinden başkasını bulamayanlarla eğlenenleri Allah maskaraya çevirir. Ve onlar için elim bir azab vardır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Sadaka vermekle gönülden davranan müminlere dil uzatan ve ancak ellerinden geldiği kadar verebilenlerle alay eden kimselere bu davranışlarının cezasını Allah verir. Onlara can yakıcı bir azap vardır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Müminlerden gah farz zekat dışında gönlünden koparak bağışta bulunanları, gah ancak çalışıp didinerek ele geçirdikleri malları bağışlayanları dillerine dolayıp alaya alanlar var ya, işte Allah onları alay konusu yapıp maskara etmiştir ve onlara gayet acı bir azap vardır.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Sadakalar konusunda mükellef olduğundan fazlasını gönüllü veren iman etmişlere dil uzatanlar ile (fakirlikleri dolayısıyla imkanlarından) fazlasını bulamayanları alaya alan kimselere gelince, Allah onları maskaraya çevirmiştir.. . Onlar için acı bir azap vardır.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Gönüllü olarak yardımda bulunan inananların cömertliklerini eleştirenler ve aynı zamanda fazla veremiyen yoksullarla da alay edenler yok mu, ALLAH onları küçük düşürür. Onlar için acıklı bir azap vardır.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Sadakalar konusunda gönülden davranan mü'minlere dil uzatanlar ve güçleri oranında verebilenleri alaya alanlar var ya, Allah da onları alaya alacaktır. Onlar için can yakıcı bir azap vardır.

 • Progressive Muslims

  Those who criticize the volunteers among the believers in charities; that they only have their effort to give; so they mock them. God mocks them, and they will have a painful retribution.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Those who speak ill of those who willingly give in charity among the believers, and of those who find not to give save their endeavours, and deride them: God derides them; and they have a painful punishment.

 • Aisha Bewley

  As for the people who find fault with those muminun who give sadaqa spontaneously, and with those who can find nothing to give but their own effort, and deride them, Allah derides them. They will have a painful punishment.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Those who criticize the generous believers for giving too much, and ridicule the poor believers for giving too little, GOD despises them. They have incurred a painful retribution.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Those who criticize the volunteers among the believers in charities; that they only have their efforts to give; so they mock them. God mocks them, and they will have a painful retribution.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  God mocks those who criticize the generous acknowledgers for giving too much; and disdain those who do not have anything to give but their effort, God disdains them, and they will have a painful retribution.