Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Allah'ın Resulüne muhalefet ederek geride kalanlar, oturup kalmalarına sevindiler. Mallarıyla, canlarıyla cihad etmekten hoşlanmadılar. Bir de, "Bu sıcakta savaşa çıkmayın." dediler. De ki: "Cehennem ateşi daha sıcaktır." Keşke anlasalardı!

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللّٰهِ وَكَرِهُٓوا اَنْ يُجَاهِدُوا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّۜ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَراًّۜ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ
Ferihal muhallefune bi mak'adihim hılafe resulillahi ve kerihuen yucahidu bi emvalihim ve enfusihim fi sebilillahi ve kalu la tenfiru fil harr, kul naru cehennemeeşeddu harra, lev kanu yefkahun.
#kelimeanlamkök
1ferihasevindilerفرح
2l-muhallefunemuhalefet ederekخلف
3bimek'adihimoturup kalmalarınaقعد
4hilafegeride kalanlarخلف
5rasuliresuluneرسل
6llahiAllah'ın
7ve kerihuve hoşlanmadılarكره
8en
9yucahiducihadetmektenجهد
10biemvalihimmallarıyleمول
11ve enfusihimve canlarıyleنفس
12fi
13sebiliyolundaسبل
14llahiAllah
15ve kaluve dedilerقول
16la
17tenfirusefere çıkmayınنفر
18fi
19l-harrisıcaktaحرر
20kulde kiقول
21naruateşiنور
22cehennemecehennemin
23eşeddudahaشدد
24harransıcaktırحرر
25levkeşke
26kanuolsalardıكون
27yefkahuneanlıyor(lar)فقه
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Allah'ın Peygamberine muhalefet etmek için savaştan geri kalanlar, yerlerinde oturmaları ile sevindiler; mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad etmeyi çirkin gördüler ve"Bu sıcakta savaşa gitmeyiniz" dediler. De ki: "Cehennem ateşi daha sıcaktır." Keşke anlasalardı!

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Allah'ın Elçisine muhalefet etmek için geri kalanlar (sefere çıkmayıp) oturmaları ile sevinmişler, mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad (fedakârlık) etmeyi çirkin görmüşler ve "Bu sıcakta sefere çıkmayın." demişlerdi. De ki: "Cehennem ateşi daha sıcaktır! Keşke anlasalardı!"

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Geride kalanlar, ALLAH elçisinin ardındaki yerlerini beğendiler, ALLAH yolunda paralarıyla, canlarıyla çaba göstermekten hoşlanmadılar ve: "Bu sıcakta harekete geçmeyin" dediler. "Cehennem ateşi daha sıcaktır" de. Bir anlasalardı!

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Allah'ın Resulüne muhalefet ederek geride kalanlar, oturup kalmalarına sevindiler. Mallarıyla, canlarıyla cihad etmekten hoşlanmadılar. Bir de, "Bu sıcakta savaşa çıkmayın." dediler. De ki: "Cehennem ateşi daha sıcaktır." Keşke anlasalardı!

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Muhalefete geçenler, bulundukları yerden Allah'ın elçisine karşı gelmelerine sevindiler ve mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda sefere çıkmaktan (savaşmaktan) hoşlanmadılar. "Bu sıcakta orduyu çıkarmayın" dediler. De ki "Cehennem'in ateşi daha sıcaktır." Bunu bir anlasalardı.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Allah'ın elçisine karşı gelerek geride kalanlar, oturup kaldıkları için sevindiler. Çünkü Allah'ın yolunda mallarıyla canlarıyla çaba göstermekten hoşlanmadılar. Üstelik "Bu sıcakta çıkmayın!" dediler. De ki: "Cehennem ateşi daha sıcaktır!" Keşke anlasalardı!*

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Terk edilen (bu) kimseler, Rasululllah'a muhafelet ederek oturup kalmalarına sevindiler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad etmekten hoşlanmadılar; bir de kalkıp "Şu sıcakta savaşa çıkmayın!" diye propaganda yaptılar. Onlara "Cehennem ateşi daha sıcaktır!" de; tabii ki bunun bilincine varabilirlerse!

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Allah'ın resulüne ters düşmek için arkada kalanlar, çöküp oturdukları için sevindiler; Allah yolunda, mallarıyla canlarıyla didinmeyi tiksindirici bulup şöyle dediler: "Bu sıcakta seferber olmayın." De ki: "Hararet bakımından cehennem daha zorludur." Bir anlayabilselerdi!

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Allah'ın elçisine muhalif olarak (savaştan) geri kalanlar oturup kalmalarına sevindiler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad etmeyi çirkin görerek: "Bu sıcakta (savaşa) çıkmayın" dediler. De ki: "Cehennem ateşinin sıcaklığı daha şiddetlidir." Bir kavrayıp anlasalardı.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Arkada kalıp savaşa gitmeyenler, Allah'ın Resulüne karşı koymak üzere, yerlerinde oturup kalmalarına sevindiler, mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad etmekten hoşlanmadılar ve: "Bu sıcakta sefere çıkmayın!" dediler. De ki: "Cehennem ateşi daha sıcak!" Keşke duysalardı!

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Geride bırakılan bu (münafık) kimseler, Allah Elçisinin (sefer için ayrılmasının) ardından kendilerinin savaştan uzak kalmalarına sevindiler; çünkü Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla savaşmak düşüncesi bunların hoşuna gitmiyor ve (hatta birbirlerine) "Bu sıcakta savaşa çıkmayın!" diyorlardı. De ki: "Cehennem ateşi çok daha sıcaktır!" Tabii, eğer bu gerçeği kavrayabilirlerse!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Allah'ın Resulüne karşı gelerek (sefere çıkmayıp) geri bırakılanlar, oturup kalmalarına sevindiler. Allah yolunda mallarıyla canlarıyla cihad etmek hoşlarına gitmedi ve "Bu sıcakta sefere çıkmayın" dediler. De ki: "Cehennemin ateşi daha sıcaktır." Keşke anlasalardı.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Arkada kalanlar Resulullah hılafına olarak oturub kalmalariyle ferahlandılar, Allah yolunda mallariyle, canlariyle mücahid olmayı hoşlanmadılar, bu sıcakta seferber olmayın dediler, de ki Cehennem ateşi daha sıcak, fakat duysalardı

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Allah'ın Elçisinin arkasından oturmakla sevindiler, mallarıyle ve canlarıyle cihadetmekten hoşlanmadılar: "Sıcakta sefere çıkmayın." dediler. De ki: "Cehennemin ateşi daha sıcaktır!" Keşke anlasalardı!

 • Gültekin Onan

  Tanrı'nın elçisine muhalif olarak (savaştan) geri kalanlar oturup kalmalarına sevindiler ve Tanrı yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad etmeyi çirkin görerek: "Bu sıcakta (savaşa) çıkmayın" dediler. De ki: "Cehennem ateşinin sıcaklığı daha şiddetlidir." Bir kavrasalardı (yefkahun).

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Allahın peygamberine muhaalefet için (savaşdan) geri kalan (münafık) lar (memleketlerinden çıkmayıb) oturmalarıyle sevindi (ler), Allah yolunda mallariyle, canlariyle cihad etmeyi çirkin gördüler ve: "Bu sıcakda harbe çıkmayın" dediler. De ki: "Cehennemin ateşi daha sıcak". İyice bilmiş olsalardı...

 • İbni Kesir

  Allah'ın peygamberine muhalefet için geri kalanlar, oturup kalmalarına sevindiler. Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad etmek hoşlarına gitmedi. Bu sıcakta savaşa çıkmayın, dediler. De ki: Cehennem ateşi daha sıvaktır. Keşke bilselerdi.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Allah'ın Elçisinin aksine geri kalanlar, oturup kalmalarına sevindiler. Allah yolunda mallarıyla canlarıyla cihat hoşlarına gitmedi de 'sıcakta savaşa çıkmayın!' dediler. De ki: -Cehennem ateşi daha sıcaktır.' Keşke anlayabilselerdi.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Savaşa çıkmayıp Resulullah'tan ayrılarak geride kalanlar, oturmalarından memnun olup sevince garkoldular. Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad etmekten hoşlanmayıp "Bu sıcakta sefere çıkmayın!" dediler. De ki: "Cehennem ateşi, bundan da sıcak! Ona nasıl dayanacaksınız?Bunu bir bilip anlasalardı!

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Allah Rasulünün isteğinin aksine, gitmeyip geride kalanlar, evlerinde oturmakla sevindiler; Allah uğruna mallarıyla, canlarıyla mücahede etmek hoşlarına gitmedi ve dediler ki: "Şu sıcakta savaşa çıkmayın".. . De ki: "Cehennem narı sıcaklık olarak çok daha şiddetlidir!" Keşke kavrayabilselerdi!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Geride kalanlar, ALLAH elçisinin ardındaki yerlerini beğendiler, ALLAH yolunda paralarıyla, canlarıyla çaba göstermekten hoşlanmadılar ve: 'Bu sıcakta harekete geçmeyin,' dediler. 'Cehennem ateşi daha sıcaktır,' de. Bir anlasalardı!

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Allah'ın Rasul'üne muhalefet ederek geride kalanlar, oturup kalmalarına sevindiler. Mallarıyla, canlarıyla cihat etmekten hoşlanmadılar. Bir de, "Bu sıcakta savaşa çıkmayın." dediler. De ki: "Cehennem ateşi daha sıcaktır." keşke anlasalardı.

 • Progressive Muslims

  Those who have remained behind are content with their position behind God's messenger, and they disliked to strive with their wealth and lives in the cause of God; and they Say: "Do not march out in the heat. " Say: "The fire of Hell is far hotter," if they could only understand.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Those who remained behind exulted at their remaining behind the messenger of God, and disliked to strive with their wealth and their lives in the cause of God; and they said: “Go not forth in the heat.” Say thou: “The fire of Gehenna is more intense in heat,” would that they understood.

 • Aisha Bewley

  Those who were left behind were glad to stay behind the Messenger of Allah. They did not want to do jihad with their wealth and themselves in the Way of Allah. They said, ‘Do not go out to fight in the heat.’ Say: ‘The Fire of Hell is much hotter, if they only understood.’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  The sedentary rejoiced in their staying behind the messenger of GOD, and hated to strive with their money and their lives in the cause of GOD. They said, "Let us not mobilize in this heat!" Say, "The fire of Hell is much hotter," if they could only comprehend.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Those who have remained are happy with their position of lagging behind the messenger of God, and they disliked striving with their money and lives in the cause of God; and they say: "Do not mobilize in the heat." Say: "The fire of Hell is much hotter," if they could only understand.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Those who were left behind rejoiced their staying behind God's messenger, and they disliked to strive with their wealth and lives in the cause of God. They said, "Do not march out in the heat." Say, "The fire of hell is far hotter." If they could only understand!