9. Tevbe suresi 84. ayet

/ 129
Erhan Aktaş (Kerim Kur'an)

Onlardan ölen hiçbir kimseye, asla salat* etme ve kabirlerinin başında da durma. Çünkü onlar, Allah'a ve Rasul'üne nankörlük ettiler. Ve onlar fasık olarak öldüler.

وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ
Ve la tusalli ala ehadin minhum mate ebeden ve la tekum ala kabrih, innehum keferu billahi ve resulihi ve matu ve hum fasikun .
Bayraktar Bayraklı
(Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali)
Onlar arasından ölenin namazını sakın kılma, mezarı başında da durma! Çünkü onlar Allah'ı ve Peygamberini inkar ettiler ve yoldan çıkmış olarak öldüler.
Edip Yüksel
(Mesaj: Kuran Çevirisi)
Onlardan ölen birisi için namaz kılma, mezarı başında da durma. Çünkü onlar ALLAH'a ve elçisine karşı geldiler ve yoldan çıkmışlar olalarak öldüler.
Erhan Aktaş
(Kerim Kur'an)
Onlardan ölen hiçbir kimseye, asla salat* etme ve kabirlerinin başında da durma. Çünkü onlar, Allah'a ve Rasul'üne nankörlük ettiler. Ve onlar fasık olarak öldüler.
Süleymaniye Vakfı
(Süleymaniye Vakfı Meali)
Onlardan ölen birine asla dua etme (namaz kılma). Mezarı başında da bulunma. Çünkü onlar, Allah'ı ve elçisini göz ardı etmiş ve yoldan çıkarak fasık olarak ölmüşlerdir.
Ali Rıza Safa
(Kur'an-ı Kerim Gerçek)
Onlardan ölen birisinin namazını asla kılma ve mezarı başında durma. Çünkü Allah'a ve O'nun elçisine nankörlük ettiler ve yoldan çıkmış olarak öldüler.
Mustafa İslamoğlu
(Hayat Kitabı Kur’an)
Ve onlardan ölen herhangi birinin namazını kılma ve kabrinin başında da asla bulunma! Çünkü onlar Allah'a ve Elçisi'ne nankörlük ettiler ve yoldan sapmış bir halde öldüler.
Yaşar Nuri Öztürk
(Kur'an-ı Kerim Meali)
Onlardan ölen biri üzerine sonsuza dek dua etme; böyle birinin mezarı başında da durma. Bunlar Allah'a ve resulüne nankörlük ettiler ve yoldan sapmış olarak ölüp gittiler.
Ali Bulaç
(Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı)
Onlardan ölen birinin namazını hiç bir zaman kılma, mezarı başında durma. Çünkü onlar, Allah'a ve elçisine (karşı) inkara saptılar ve fasık kimseler olarak öldüler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş)
Ve içlerinden ölen birinin asla namazını kılma ve kabri başında da durma; çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü tanımadılar ve kafir olarak can verdiler.
Muhammed Esed
(Kur'an Mesajı)
Ve onlardan ölen kimsenin asla namazını kılma; mezarı başında da durma sakın: çünkü onlar Allahı ve Onun Elçisini inkara yeltendiler ve bu günah içinde öldüler.
Diyanet İşleri
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali)
Onlardan ölen hiçbirine asla namaz kılma ve kabrinin başında durma. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü inkar ettiler ve fasık olarak öldüler.
Elmalılı Hamdi Yazır
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Ve içlerinde ölen birinin ebeda namazını kılma ve kabrinin üzerinde durma, çünkü onlar Allahı ve Resulünü tanımadılar ve kafir olarak can verdiler
Süleyman Ateş
(Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali)
Ve Onlardan ölen birinin üzerine asla namaz kılma, onun kabri başında durma. Çünkü onlar Allah'ı ve Elçisini tanımadılar ve yoldan çıkmış olarak öldüler.
Gültekin Onan
Onlardan ölen birinin namazını ebediyen kılma, mezarı başında durma. Çünkü onlar, Tanrı'ya ve elçisine küfrettiler ve fasıklar (olarak) öldüler.
Hasan Basri Çantay
(Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim)
Onlardan ölen hiç bir kimseye ebedi düa etme (Defn veya ziyaret için) kabrinin başında da durma. Çünkü onlar Allahı ve Resulünü inkar ile kafir oldular, onlar faasık (adam) lar olarak öldüler.
İbni Kesir
Onlardan ölen hiç birinin namazını asla kılma, kabrinin başında durma. Çünkü onlar, Allah'a ve Rasulüne küfrettiler ve fasıklar olarak öldüler.
Şaban Piriş
(Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı)
Onlardan ölen kimsenin namazını sakın kılma, mezarı başında da durma! Çünkü onlar Allah'a ve Resulü'ne nankörlük ettiler ve fasık olarak öldüler.
Suat Yıldırım
(Kuran-ı Kerim ve Meali)
Onlardan ölen hiçbir kimsenin cenaze namazını kılma ve kabri başında dua etmek üzere durma.Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü tanımadılar ve yoldan çıkmış olarak öldüler.
Ahmed Hulusi
(Türkçe Kur'an Çözümü)
Ebeden, onlardan ölen hiç kimseye cenaze namazı kılma ve onun kabri başında dua etme! Muhakkak ki onlar, Esma'sıyla onların hakikati olan Allah'ı ve Rasulünü inkar ettiler ve onlar fasıklar (bilinçleri hakikate kapalı - bozuk inançlı) olarak öldüler.
Rashad Khalifa
(The Final Testament)
You shall not observe the funeral prayer for any of them when he dies, nor shall you stand at his grave. They have disbelieved in GOD and His messenger, and died in a state of wickedness.
The Monotheist Group
(The Quran: A Monotheist Translation)
And do not make the contact prayer for any of them who have died, nor stand at their grave. They have rejected God and His messenger and died while they were wicked.
Edip-Layth
(Quran: A Reformist Translation)
Do not show support for anyone of them who dies, nor stand at his grave. They have rejected God and His messenger and died while they were wicked.
# Kelime Anlam Kök
1 ve la: ve
2 tusalli: salat etme صلو
3 ala: üzerine
4 ehadin: birinin احد
5 minhum: onlardan
6 mate: ölen موت
7 ebeden: asla ابد
8 ve la: ve
9 tekum: durma قوم
10 ala: başında
11 kabrihi: onun kabri قبر
12 innehum: çünkü onlar
13 keferu: inkar ettiler كفر
14 billahi: Allah'ı
15 ve rasulihi: ve Elçisini رسل
16 ve matu: ve öldüler موت
17 vehum: onlar
18 fasikune: yoldan çıkmış olarak فسق