Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Bundan böyle başka kadınlarla evlenmen, eşlerini boşayıp yerine iyi olması hoşuna gitse bile başka kadın alman sana helal olmaz. Ancak antlaşma yolu ile hak sahibi olduğun hariç. Allah, her şeyi gözetleyip denetleyendir.

لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَٓاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَٓا اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ وَلَوْ اَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ اِلَّا مَا مَلَكَتْ يَم۪ينُكَۜ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ رَق۪يـباً۟
La yahıllu leken nisau min ba'du ve la en tebeddele bihinne min ezvacin ve lev a'cebeke husnuhunne illa ma meleket yeminuk, ve kanallahu ala kulli şey'in rakiba.
#kelimeanlamkök
1ladeğildir
2yehilluhelalحلل
3lekesana
4n-nisa'u(başka) kadınlarنسو
5min
6bea'dubundan sonraبعد
7ve lave yoktur
8en
9tebeddeledeğiştirmenبدل
10bihinnebunları
11min
12ezvacinbaşka eşlerleزوج
13velevşayet
14ea'cebekeçok hoşuna gitse deعجب
15husnuhunnegüzellikleriحسن
16illabunun dışındadır
17ma
18meleketmalik olduklarıملك
19yeminukeelindeيمن
20ve kaneveكون
21llahuAllah
22alaüzerine
23kulliherكلل
24şey'inşeyشيا
25rakibengözetleyicidirرقب
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Artık bundan sonra başka kadınlarla evlenmek sana helal değildir. Güzellikleri seni büyülese bile, eşlerinden birini boşayıp başkasıyla evlenmen de yasaklanmıştır. Ama cariye hariç. Allah her şeyi gözetlemektedir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Bundan sonra artık başka kadınlarla evlenmen de sağ elinin sahip oldukları (mevcut eşlerin) hariç, güzellikleri senin hoşuna gitse bile bunları başka eşlerle değiştirmen de sana helal değildir.* Allah her şeyi gözetleyicidir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Bunların ötesinde kadınlar sana helal değildir ve eşlerinden herhangi birisini de onlarla değişemezsin. Güzellikleri senin ilgini çekse bile. Ancak sözleşmenle üzerlerinde hak sahibi olduklarınla yetin. ALLAH her şeyi gözetleyendir.*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Bundan böyle başka kadınlarla evlenmen, eşlerini boşayıp yerine iyi olması hoşuna gitse bile başka kadın alman sana helal olmaz.* Ancak antlaşma yolu ile* hak sahibi olduğun hariç. Allah, her şeyi gözetleyip denetleyendir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Bundan sonra güzelliği çok hoşuna gitse bile, elinin altındaki esir dışında* bir kadınla evlenmen ve bir eşini bırakıp başkasını alman sana helal değildir. Allah her şeyi gözetimi altında tutar.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Bundan sonra, yanında sana bağlı olanların dışındaki kadınlar ve eşlerinden birisini boşayarak, güzelliği hoşuna gitse bile, başkasıyla değiştirmen helal değildir. Çünkü Allah, her şeyi Gözetleyendir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Bundan sonra sana, başka hiçbir hanım helal değildir; güzellikleri seni hayran bıraksa dahi -sağ elinin altında bulunanlar hariç- onlardan hiçbirini değiştiremezsin: hem zaten Allah her şeyi gözetleyendir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Bundan sonra sana artık başka kadınlar helal olmaz. Bunları, başka eşlerle değiştirmek de -onların güzellikleri hoşuna gitse bile- helal olmaz. Elinin sahip olabilecekleri müstesna. Allah her şey üzerinde bir Rakib'dir, her şeyi gözetlemektedir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Bundan sonra (başka) kadınlar ve bunları başka eşlerle değiştirmek -güzellikleri senin hoşuna gitse bile- sana helal olmaz; ancak sağ elinin malik olduğu (cariyeler) başka. Allah her şeyi gözetleyip denetleyendir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Bundan böyle artık, başka kadınlar sana helal olmaz. Bunları başka eşlerle değiştirmek de olmaz; isterse güzellikleri çok hoşuna gitsin. Ancak sahibi bulunduğun cariye başka. Allah, herşeye gözcü bulunmaktadır.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Bundan sonra (başka) hiçbir kadın sana helal değildir -onları(n hiçbirini) başka kadınlarla, güzellikleri seni fazlasıyla cezbetse de, değiştirme(ne izin verilmemiştir)- (halen) sahip oldukların dışında (hiç biri sana helal değildir). Allah her şeyi görüp gözetendir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Bundan sonra, güzellikleri hoşuna gitse bile başka kadınlarla evlenmek, eşlerini boşayıp başka eşler almak sana helal değildir. Ancak sahip olduğun cariyeler başka. Şüphesiz Allah, her şeyi gözetleyendir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bundan başka kadınlar sana halal olmaz, bunları başka zevcelere değiştirmek de olmaz, isterse husünleri çok hoşuna gitsin, meğer ki milki yeminin ola, Allah her şeye gözcü bulunuyor

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bundan sonra artık sana (başka) kadınlar(la evlenmek), güzellikleri çok hoşuna giden kadınlar olsa da, bunları başka eşlerle değiştirmek helal değildir. Yalnız elinin altında bulunan (cariye)ler bunun dışındadır. Allah, her şeyi gözetleyicidir.

 • Gültekin Onan

  Bundan sonra (başka) kadınlar ve bunları başka eşlerle değiştirmek -güzellikleri senin hoşuna gitse bile- sana helal olmaz; ancak sağ elinin malik olduğu (cariyeler) başka. Tanrı her şeyi gözetleyip denetleyendir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Bundan sonra kadınlar (ı alman) ve bunları her hangi zevcelerle değişdirmen, güzellikleri hoşuna gitse de, sana halal olmaz. Sağ elinin malik olduğu (cariyeler) müstesna. Allah her şey'e hakkiyle nigehbandır.

 • İbni Kesir

  Bundan sonra artık sana kadınlarla evlenmek ve güzellikleri hoşuna gitse de sağ elinin malik olduklarının dışında hiç birini başka bir eşle değiş tirmek helal değildir. Allah; her şeyi murakabe edendir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Bundan sonra, cariyeler dışında, hoşuna gitse bile bir kadınla evlenmek, onları başka eşlerle değiştirmek sana helal değildir. Allah, herşeyi görür gözetir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Bundan böyle artık başka kadınlarla nikahlanman, bunları başka hanımlarla değiştirmen, kendilerini güzel bulup beğensen bile, sana helal değildir. Ancak elinin altındaki cariyeler bunun dışındadır. Allah her şeyi gözetlemektedir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Bundan sonra (başka) kadınlar sana helal olmaz.. . Güzellikleri hoşuna gitse bile bunları başka eşlerle değiştirmek (olmaz)! Cariyelerin hariç. . . Allah her şey üzerine Rakıyb'dır.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Bunların ötesinde kadınlar sana helal değildir, ve eşlerinden her hangi birisini de onlarla değişemezsin. Güzellikleri senin ilgini çekse bile. Ancak elinin altındakiler ile yetin. ALLAH her şeyi gözetleyendir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Bundan sonra kadınlar ve zevcelerinden birini -iyi birisi olması hoşuna gitse bile- değiştirmen sana helal olmaz.* Ancak sağ ellerinin sahip olduğu hariç. Allah, her şeyi gözetleyip denetleyendir.

 • Progressive Muslims

  No women are lawful to you beyond this, nor that you change them for other wives, even though you may be attracted by their beauty, except those to whom you are committed by oaths. And God is watchful over all things.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Not lawful for thee are women thereafter, nor that thou exchange them for any wives, though their beauty please thee save what thy right hand possesses; and God is watchful over all things.

 • Aisha Bewley

  After that no other women are halal for you nor may you exchange them for other wives, even though their beauty might be pleasing to you, with the exception of any you own as slaves. Allah is watchful over all things.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Beyond the categories described to you, you are enjoined from marrying any other women, nor can you substitute a new wife (from the prohibited categories), no matter how much you admire their beauty. You must be content with those already made lawful to you. GOD is watchful over all things.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  No women are lawful to you beyond this, nor that you change them for other wives, even though you may be attracted by their beauty, except what is maintained by your oath. And God is Watcher over all things.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  No women are lawful to you beyond this, nor that you change them for other wives, even though you may be attracted by their beauty, except those to whom you are committed by oaths. God is watchful over all things.