Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Mü'min erkeklere ve Mü'min kadınlara yapmadıkları bir şey nedeniyle eziyet eden kimseler, bu durumda iftira ve apaçık günah yüklenmiş oldular.

وَالَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَاِثْماً مُب۪يناً۟
Vellezine yu'zunel mu'minine vel mu'minati bi gayri mektesebu fe kadihtemelu buhtanen ve ismen mubina.
#kelimeanlamkök
1vellezine
2yu'zuneincitenlerاذي
3l-mu'mininemü'min erkekleriامن
4velmu'minative mü'min kadınlarıامن
5bigayridışındakiغير
6mabir şeyle
7ktesebuyaptıklarınınكسب
8fekadielbette
9htemeluyüklenmişlerdirحمل
10buhtanenbir iftiraبهت
11ve ismenve bir günahاثم
12mubinenaçıkبين
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  İnanan erkek ve kadınları, yapmadıkları bir şeyden dolayı incitenler, şüphesiz iğrenç bir iftira ve günah yüklenmiş olurlar.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Mümin erkeklere ve mümin kadınlara, yapmadıkları bir şeyden dolayı eziyet edenler, elbette bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Gerçeği onaylayan erkeklere ve kadınlara, haksız yere hakaret edenler, bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Mü'min erkeklere ve Mü'min kadınlara yapmadıkları bir şey nedeniyle eziyet eden kimseler, bu durumda iftira ve apaçık günah yüklenmiş oldular.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Mümin erkeklerle mümin kadınları, yapmadıkları bir şeyden ötürü incitenler, iftira suçunu ve apaçık bir günahı yüklenmiş olurlar.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  İnanan erkekleri ve inanan kadınları, yapmadıkları bir şeyden dolayı tedirgin edenler, onları karalamışlar ve apaçık bir suç yüklenmişlerdir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Bir de, mü'min erkekler ve kadınları işlemedikleri şeylerle suçlayarak eza edenler var: İşte bunu yapanlar, iftira atmış ve apaçık bir suç işlemiş olurlar.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Mümin erkeklerle mümin kadınları, yapmadıkları bir şeyden dolayı rahatsız edenler, bir iftira ve açık bir günah yüklenmişlerdir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Mü'min erkeklere ve mü'min kadınlara irtikab etmedikleri (bir suç) sebebiyle eziyet edenler ise, gerçekten bir iftira ve açık bir günah yüklenmişlerdir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  İnanan erkeklere ve inanan kadınlara hak etmedikleri bir biçimde eziyet edenler de şüphesiz bir iftira ve açık bir günah yüklenmişlerdir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Mümin erkekleri ve mümin kadınları yapmadıkları bir fiilden dolayı suçlayanlara gelince, onlar iftira atma suçu işlemiş ve böylece açık bir günaha girmiş olurlar.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Mü'min erkekleri ve mü'min kadınları işlemedikleri şeyler yüzünden incitenler, bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Mü'minin ve mü'minata istihkak kesbetmedikleri bir vechile eza edenler de şübhesiz bir bühtan (açık bir vebal) yüklenmişlerdir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Mü'min erkekleri ve mü'min kadınları yapmadıkları bir şeyle (suçlayıp) incitenler bir iftira ve açık bir günah yüklenmişlerdir.

 • Gültekin Onan

  İnançlı (erkek)lere ve inançlı (kadın)lara irtikab etmedikleri (bir suç) sebebiyle eziyet edenler ise gerçekten bir iftira ve açık bir günah yüklenmişlerdir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Erkek mü'minlerle kadın mü'minlere işlemedikleri (bir günah) yüzünden eza edenler de muhakkak bir yalan ve apaçık bir günah yüklenmiş (ler) dir.

 • İbni Kesir

  Mü'min erkekleri ve mü'min kadınları yapmadıkları bir şeyle incitenler; doğrusu bir iftirayı ve apaçık bir günahı yüklenmişlerdir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Mü'min erkek ve kadınlara suçsuz yere eziyet edenler de bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Mümin erkek ve mümin kadınlara haksız yere, kötü söz ve hareketleriyle eziyet edenler, bir iftira ve aşikar bir günah yüklenmişlerdir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  İman etmiş erkeklere ve iman etmiş kadınlara yapmadıkları şeyler (iftira) ile eziyet edenlere gelince, onlar gerçekten bir iftira ve apaçık bir vebal yüklenmişlerdir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İnanan erkeklere ve kadınlara, haksız yere hakaret edenler, bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Mü'min erkeklere ve mü'min kadınlara yapmadıkları bir şey nedeniyle eziyet eden kimseler, bu durumda iftira ve apaçık günah yüklenmiş oldular.

 • Progressive Muslims

  And those who harm the believing men and the believing women, with no just reason, they have brought upon themselves a slander and a gross sin.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And those who hinder believing men and believing women with what they have not earned: they bear a calumny and obvious sin.

 • Aisha Bewley

  And those who abuse men and women who are muminun, when they have not merited it, bear the weight of slander and clear wrongdoing.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Those who persecute the believing men and the believing women, who did not do anything wrong, have committed not only a falsehood, but also a gross sin.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And those who harm the believing males and the believing females, with no just reason, they have brought upon themselves a slander and a gross sin.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Those who harm the acknowledging men and the acknowledging women, with no just reason, they have brought upon themselves a slander and a gross sin.