Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Yüzlerinin ateşin içinde bir taraftan bir tarafa çevrileceği gün: "Keşke biz, Allah'a ve Resul'e itaat etseydik." derler.

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَٓا اَطَعْنَا اللّٰهَ وَاَطَعْنَا الرَّسُولَا
Yevme tukallebu vucuhuhum fin nari yekulune ya leytena eta'nallahe ve eta'ner resula.
#kelimeanlamkök
1yevmegünيوم
2tukallebuçevrildiğiقلب
3vucuhuhumyüzleriوجه
4fiiçinde
5n-nariateşinنور
6yekulunederler kiقول
7ya leytenakeşke biz
8etaa'naita'at etseydikطوع
9llaheAllah'a
10ve etaa'nave ita'at etseydikطوع
11r-rasulaelçiyeرسل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Yüzleri ateşe çevirildiği gün, "Eyvah bize! Keşke Allah'a ve Peygamberine itaat etseydik" diyeceklerdir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Yüzleri ateşte evrilip çevrildiği gün "Ah (eyvah), yazık bize! Keşke Allah'a itaat etseydik, Elçi'ye de itaat etseydik!" diyecekler.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Yüzleri ateşte çevrildiği gün, "Keşke ALLAH'a itaat etseydik, keşke elçisine itaat etseydik" derler.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Yüzlerinin ateşin içinde bir taraftan bir tarafa çevrileceği gün: "Keşke biz, Allah'a ve Resul'e itaat etseydik." derler.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Yüzleri ateşte çevrildiği gün şöyle diyeceklerdir: "Ah keşke Allah'a boyun eğseydik, keşke Elçiye de boyun eğseydik!"

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Yüzlerinin ateşte çevrildiği gün, şöyle derler: "Vay başımıza gelene! Keşke Allah'a boyun eğseydik; keşke elçiye boyun eğseydik!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ateşte yüzlerinin ters çevrildiği o gün "Ah keşke Allah'a itaat etseydik, Rasul'e itaat etseydik!" diyecekler.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Gün olur, yüzleri ateşin içinde evrilip çevrilir de şöyle derler: "Vay başımıza! Keşke Allah'a itaat etseydik, keşke resule itaat etseydik."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Yüzlerinin ateşte evrilip çevrileceği gün, derler ki: "Eyvahlar bize, keşke Allah'a itaat etseydik ve Resul'e itaat etseydik."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  O gün yüzleri ateşte çevrilirken: "Ah ne olurdu bizler Allah'a itaat etseydik, peygambere itaat etseydik!" derler.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Yüzlerinin ateşte darmadağın olduğu o Gün, "Eyvah" diye feryad ederler, "keşke Allah'a itaat etseydik, keşke Elçi'ye uysaydık!"

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Yüzlerinin ateşte bir yandan bir yana döndürüleceği gün, "Keşke Allah'a ve Resul'e itaat edeydik" diyecekler.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O gün yüzleri ateşte çevirilirken ah derler: ah ne olurdu bizler Allaha itaat edeydik, Peygambere itaat edeydik

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Yüzleri ateşin içinde çevrildiği gün: "Eyvah bize! Keşke Allah'a ita'at etseydik, Elçiye ita'at etseydik!" derler.

 • Gültekin Onan

  Yüzlerinin ateşte evrilip çevrileceği (tükallebu) gün derler ki: "Eyvahlar bize, keşke Tanrı'ya itaat etseydik ve Resul'e itaat etseydik."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  O gün yüzleri ateş evrilib çevrilirken: "Eyvah bize! Keşki Allaha itaat etseydik, peygambere itaat etseydik" diyeceklerdir.

 • İbni Kesir

  O gün, yüzleri ateşte çevrilirken; ne olurdu keşki Allah'a itaat etseydik, peygambere de itaat etseydik, derler.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Yüzleri ateşte çevrildiği gün: -Keşke, Allah'a itaat etseymişiz ve elçiye itaat etseymişiz, derler.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Yüzleri ateşte gah bu yana, gah öbür yana çevrileceği gün: "Ah!" derler, "ah ne olurdu! Keşke Allah'a itaat etseydik, keşke Peygambere itaat etseydik!"

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Vechlerinin (şuurlarının) o ateşe dönüşeceği (pişmanlıkla yanacakları) o süreçte: "Yazıklar olsun bize! Keşke Allah'a itaat etseydik, keşke O Rasul'e itaat etseydik" derler.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Yüzleri ateşte çevrildiği gün, 'Keşke ALLAH'a itaat etseydik, keşke elçisine itaat etseydik,' derler.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Yüzlerinin ateşin içinde bir taraftan bir tarafa çevrileceği gün: "Keşke biz, Allah'a ve Rasul'e itaat etseydik." derler.

 • Progressive Muslims

  On the Day when their faces will be turned over in the Fire, they will Say: "Oh, we wish we had obeyed God, and obeyed the messenger"

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  The day their faces are turned about in the Fire, they will say: “Would that we had obeyed God and obeyed the Messenger!”

 • Aisha Bewley

  They will say on the Day their faces are rolled over in the Fire, ‘If only we had obeyed Allah and obeyed the Messenger!’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  The day they are thrown into Hell, they will say, "Oh, we wish we obeyed GOD, and obeyed the messenger."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  On the Day when their faces will be turned over in the Fire, they will say: "Oh, we wish we had obeyed God, and obeyed the messenger"

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  On the day when their faces will be turned over in the fire, they will say, "Oh, we wish we had obeyed God, and obeyed the messenger"