Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

"İnsanlar size karşı toplandılar, onlara derin saygı duyun." diyenlerin sözleri, onların imanlarını daha da artırdı: "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir. " dediler.

اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ا۪يمَاناًۗ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَك۪يلُ
Ellezine kale lehumun nasu innen nase kad cemeu lekum fahşevhum fe zadehum imana, ve kalu hasbunallahu ve ni'mel vekil.
#kelimeanlamkök
1ellezineonlar ki
2kaledeyinceقول
3lehumukendilerine
4n-nasuhalkنوس
5inneelbette
6n-nase(Düşman) İnsanlarنوس
7kadmuhakkak
8cemeu(ordu) toplamışlarجمع
9lekumsize karşı
10fehşevhumonlardan korkunخشي
11fezadehum(bu söz) onların artırdıزيد
12imanenimanınıامن
13ve kaluve dediler kiقول
14hasbunabize yeterحسب
15llahuAllah
16ve nia'meve ne güzelنعم
17l-vekiluvekildirوكل
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Bir kısım insanlar, müminlere, "Düşmanlarınız size karşı asker topladılar, sakının onlardan!" dediklerinde bu, onların imanlarını bir kat daha arttırdı ve "Allah bize yeter. O, ne güzel vekildir!" dediler.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Bir kısım insanlar, müminlere "Düşmanlarınız olan insanlar, size karşı (asker) topladılar; aman onlardan sakının!" dediklerinde, bu (durum) onların (müminlerin) imanlarını artırmış ve "Allah bize yeter. O, ne güzel vekildir (güven kaynağıdır)!" demişlerdi.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onlar ki insanlar kendilerine, "Halk size karşı birleşip harekete geçmiş; korkun onlardan" dediklerinde, bu onların ancak onaylamasını arttırır ve şöyle derler: "Bize ALLAH yeter; o ne güzel Koruyucudur."

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  "İnsanlar size karşı toplandılar, onlara derin saygı duyun." diyenlerin sözleri, onların imanlarını daha da artırdı: "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir." dediler.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Bunlara (yolda) bazı kimseler şöyle dediler: "İnsanlar size karşı toparlandı, onlardan korkun". Bu söz imanlarını artırdı ve şöyle dediler: "Allah bize yeter. O asla güveni boşa çıkarmaz!"

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  İnsanlar, "Size karşı insanlar topladılar; artık onlardan korkun!" dediklerinde inançları arttı ve şöyle dediler: "Allah, bize yeterlidir. Çünkü O, ne güzel Koruyucudur!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Onlar ki, malum insanlar kendilerine "Bakın, düşmanlarınız size saldırı için toplandı, onlardan korkun!" demişlerdi de, işte bu onların imanını artırmış ve şöyle cevap vermişlerdi: "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir!"

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  O müminler ki, insanlar kendilerine, "Halk size karşı bir araya gelmiş, korkun onlardan!" dediklerinde, bu onların imanını artırdı da şöyle söylediler: "Allah bize yeter. Ne güzel Vekil'dir O!"

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Onlar, kendilerine insanlar: "Size karşı insanlar topla(n)dılar, artık onlardan korkun" dedikleri halde imanları artanlar ve: "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir" diyenlerdir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Onlar ki, insanlar kendilerine: "Haberiniz olsun, düşmanlarınız size saldırmak için toplandılar, onun için onlardan korkun!" dediler. Bu, onların imanını artırdı ve: "Bize Allah yetişir; O, ne güzel vekildir!" dediler.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  O inananlar ki başka insanlar tarafından, "Bakın, size karşı bir ordu toplanmış, onlardan kendinizi koruyun!" şeklinde uyarılmışlardı, ama bu, onların sadece imanını arttırdı ve "Allah bize kafidir; O, ne mükemmel bir koruyucudur!" diye cevap verdiler;

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Onlar öyle kimselerdir ki, halk kendilerine, "İnsanlar size karşı ordu toplamışlar, onlardan korkun" dediklerinde, bu söz onların imanını artırdı ve "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir!" dediler.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  onlar ki nas kendilerine haberiniz olsun nas sizin için tahşidat yaptılar onun için onlardan korkun dediler de bu kendilerinin imanlarını artırdı "Allah yetişir bize o ne güzel vekil" dediler

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onlar ki, halk kendilerine: "(Düşman) İnsanlar size karşı ordu toplamışlar, onlardan korkun!" deyince, (bu söz,) onların imanını artırdı. Ve: "Allah bize yeter, O, ne güzel vekildir." dediler.

 • Gültekin Onan

  Onlar kendilerine insanlar: "Size karşı insanlar topla(n)dılar, artık onlardan korkun" dedikleri halde inançları artanlar ve: "Tanrı bize yeter, O ne güzel vekildir" diyenlerdir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Onlar öyle kimselerdir ki halk kendilerine: ("düşmanlarınız olan) insanlar size karşı ordu hazırladılar, o halde onlardan korkun" dedi de bu (söz) onların imaanını artırdı ve: "Allah bize yeter. O, ne güzel vekildir dediler.

 • İbni Kesir

  Onlar ki: Bir takım kimseler kendilerine; düşmanlarınız sizin için kuvvetlerini topladılar onlardan korkun dedikleri zaman, bu haber onların imanını artırır da, Allah bize kafidir. O ne güzel vekildir, derler.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Onlara bazı kimseler: -İnsanlar sizinle savaşmak için toplandı; onlardan korkun! dediklerinde bu onların imanını artırdı ve "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir" diye karşılık verdiler.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Onlar öyle kimselerdir ki halk kendilerine: "Düşmanlarınız olan insanlar size karşı ordu hazırladılar, aman onlardan kendinizi koruyun." dediklerinde, bu tehdit onların imanlarını artırmış ve "Hasbunallah ve ni'me'l-vekil" "Allah bize yeter. O ne güzel vekildir!" demişlerdir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  "Sizinle savaşmak için bir ordu oluşturdular, korkun onlardan" dediklerinde; bu haber onların bilakis imanını arttırdı da şöyle cevapladılar: "Allah yeter bize, O ne güzel Vekiyl'dir!"

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onlar ki insanlar kendilerine, 'Halk size karşı birleşip harekete geçmis; korkun onlardan,' dediklerinde, bu onların ancak imanını arttırır ve şöyle derler: 'Bize ALLAH yeter; o ne güzel Koruyucudur.'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  "İnsanlar size karşı toplandılar, onlara derin saygı duyun." diyenlerin sözleri, onların imanlarını daha da artırdı: "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir." dediler.

 • Progressive Muslims

  The ones who the people said to them: "The people have gathered against you, so be fearful of them," but it only increased their faith and they said: "God is enough for us, and He is the best to put our trust in. "

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Those to whom men said: “The people have gathered against you, so be afraid of them,” but it increased them in faith, and they said: “Sufficient for us is God” — and excellent is the disposer of affairs —

 • Aisha Bewley

  those to whom people said, ‘The people have gathered against you, so fear them. ’ But that merely increased their iman and they said, ‘Allah is enough for us and the Best of Guardians.’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  When the people say to them, "People have mobilized against you; you should fear them," this only strengthens their faith, and they say, "GOD suffices us; He is the best Protector."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  The ones who the people said to them: "The people have gathered against you, so be concerned by them," but it only increased their faith and they said: "God is sufficient for us, and He is the best to put our trust in."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  The ones who the people said to them: "The people have gathered against you, so be fearful of them," but it only increased their acknowledgement and they said, "God is enough for us, and He is the best defender."