Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

İsa, onların küfrünü sezince: "Bana, Allah yolunda kim yardımcı olacak?" dedi. Havariler: "Biz Allah'ın yardımcılarıyız, Allah'a iman ettik, bizim Müslümanlığımıza şahit ol." dediler.

فَلَمَّٓا اَحَسَّ ع۪يسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَار۪ٓي اِلَى اللّٰهِۜ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِۚ اٰمَنَّا بِاللّٰهِۚ وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُونَ
Fe lemma ehassa isa min humul kufre kale men ensari ilallah, kalel havariyyune nahnu ensarullah, amenna billah, veşhed bi enna muslimun.
#kelimeanlamkök
1felemmane zaman ki
2ehassesezdiحسس
3iysaÎsa
4minhumuonlardan
5l-kufrainkarıكفر
6kalededi kiقول
7menkimler
8ensaribana yardımcı olacakنصر
9ila(yolunda)
10llahiAllah
11kalededilerقول
12l-havariyyuneHavarilerحور
13nehnuBiz
14ensaruyardımcılarıyızنصر
15llahiAllah(yolun)un
16amennainandıkامن
17billahiAllah'a
18veşhedşahid olشهد
19biennabiz
20muslimunemüslümanlarızسلم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  İsa, onların hakikati inkar ettiklerinin farkına varınca, "Allah yolunda bana yardımcı olacaklar kimlerdir?" diye sordu. Havariler, "Biz, Allah yolunun yardımcılarıyız; Allah'a inandık, şahit ol ki biz Müslümanlarız" cevabını verdiler.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  İsa, onlardaki inkârcılığı sezince "Allah'a doğru (giden yolda) kim bana yardımcı olacak?" demiş, Havariler* de "Biz Allah'ın (yolunun) yardımcılarıyız;* Allah'a iman ettik. Şahit ol ki biz müslümanlarız"* demişlerdi.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  İsa onlardan inkarcı bir tavır sezince, "ALLAH yolunda kim bana yardımcı olacak" dedi. Öğrencileri, "Biz ALLAH'ın yardımcılarıyız; ALLAH'ı onayladık. Müslüman oluşumuza tanık ol" diye karşılık verdiler.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  İsa, onların küfrünü sezince: "Bana, Allah yolunda kim yardımcı olacak?" dedi. Havariler: "Biz Allah'ın yardımcılarıyız, Allah'a iman ettik, bizim Müslümanlığımıza şahit ol." dediler.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  İsa, ayetleri görmezlikten geldiklerini sezince, "Allah yolunda bana kimler yardım eder?" dedi. Havariler*; "Allah için bizler yardım ederiz. Allah'a inanıp güvendik. Şahit ol; biz ona teslim olmuş kimseleriz." dediler.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  İsa, onların nankörlük ettiklerinin ayırdına varınca, şöyle dedi: "Allah'ın yolunda, kim benim yardımcılarım olacak?" Havariler, şöyle dediler: "Allah'ın yardımcıları biziz. Allah'a inandık; teslim olduğumuza, sen de tanık ol!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  İsa, onlardaki küfrü fark edince sordu: "Kim Allah'a ulaşan yolda bana yardım eder?" Havariler dediler ki: "Allah'ın yardımcıları biziz: Biz Allah'a inandık, Sen de şahit ol ki biz Allah'a teslim olan müslümanlarız!"

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  İsa onlardan inkarı sezince şöyle konuştu: "Allah'a gidişte benim yardımcılarım kim?" Havariler dediler ki: "Biz Allah'ın yardımcılarıyız. Allah'a iman ettik biz. Tanık ol, biz müslümanlarız/Allah'a teslim olanlarız."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Nitekim İsa, onlarda inkarı sezince, dedi ki: "Allah için bana yardım edecekler kimdir?" Havariler: "Allah'ın yardımcıları biziz; biz Allah'a inandık, bizim gerçekten müslümanlar olduğumuza şahid ol" dediler.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  İsa onların inkar ettiklerini sezince: "Kimdir benim Allah yolunda arkadaşlarım?" dedi. Havariler: "Biziz Allah dininin yardımcıları, biz Allah'a iman ettik. Sen bizim lekesiz bir iman ile teslim olduğumuza şahit ol!" dediler.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  İsa, onların hakikati reddettiklerinin farkına varınca sordu: "Kim Allah yolunda benim yardımcılarım olacak?" Beyazlara bürünmüş olanlar cevap verdi: "Biz, (Allah yolunda) senin yardımcıların olacağız! Biz Allah'a inanırız: Sen de şahit ol, biz O'na teslim olmuşuz!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  İsa, onların inkarlarını sezince, "Allah yolunda yardımcılarım kim?" dedi. Havariler, "Biziz Allah yolunun yardımcıları. Allah'a iman ettik. Şahit ol, biz müslümanlarız" dediler.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bunun üzerine vakta ki İsa onlardan küfrü hissetti "kim benim Allaha arkadaşlarım?" dedi, Havariyyun "biziz, dediler: Allah arkadaşları, biz Allaha iman ettik, hem bizim imanı lekesiz Müslimler olduğumuza şahid ol

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İsa onlardan inkarı sezince: "Allah yolunda kimler bana yardımcı olacak?" dedi. Havariler: "Biz, Allah(yolun)un yardımcılarıyız; Allah'a inandık, şahid ol, biz müslümanlarız." dediler.

 • Gültekin Onan

  Nitekim İsa onlarda küfrü sezince dedi ki: "Tanrı için bana yardım edecekler kimdir?" Havariler: "Tanrı'nın yardımcıları biziz; Biz Tanrı'ya inandık, bizim gerçekten müslümanlar olduğumuza şahit ol" dediler.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Vaktaki İsa onlardan (ısraar ile taşan) küfrü hissetdi. Dedi: Allaha (doğru giden yolda) bana yardım edecekler kim?" Havaariler: "Biziz Allahın yardımcıları. Allaha inandık. Sen de (Ey İsa) şahid ol ki biz muhakkak müslümanlarız." dedi (ler).

 • İbni Kesir

  İsa, onların inkarlarını sezince; Allah uğrunda yardımcılarım kimlerdir? dedi. Havariler: Biziz Allah'ın yardımcıları, Allah'a iman ettik. Sen de şahid ol ki biz, muhakkak müslümanlarız, dediler.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  İsa, onların küfrünü hissedince: -Allah uğrunda bana yardımcı olacak kim vardır? dedi. Havariler de şöyle cevap verdiler: -Biz Allah'ın (dininin) yardımcılarıyız, Allah'a iman ettik, O'na teslim olduğumuza da şahit ol!

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Ne zaman ki İsa onların inkarlarında ısrar ettiklerini hissetti, "Allah'a giden yolda bana yardım edecek kim var?" dedi. Havariler: "Allah yolunda yardımcılar biziz. Biz Allah'a iman ettik. Ey İsa, bizim Müslüman olup Allah'a itaat ettiğimize sen de şahid ol!"

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Ne zaman ki İsa, onların hakikati inkar ettiklerini hissetti, sordu: "Kim bana Allah yolunda yardım edecek?" Havariler cevap verdiler: "Biziz Allah yardımcıları.. . "B" işareti kapsamıyla (hakikatimizin Allah Esma'sı olduğuna) iman ettik; hakikatinle şahit ol! Biz Allah'a teslim olmuşlarız. "

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İsa onlardan inkarcı bir tavır sezince, 'ALLAH yolunda kim bana yardımcı olacak,' dedi. Öğrencileri, 'Biz ALLAH'ın yardımcılarıyız; ALLAH'a inandık. Müslüman oluşumuza tanık ol,' diye karşılık verdiler.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  İsa, onların küfrünü* sezince: "Bana, Allah yolunda kim yardımcı olacak?" dedi. Havariler: "Biz Allah'ın yardımcılarıyız, Allah'a iman ettik, bizim Müslümanlığımıza şahit ol." dediler.

 • Progressive Muslims

  So when Jesus felt their rejection, he said: "Who are my supporters to God" The disciples said: "We are God's supporters, we believe in God and we bear witness that we have surrendered. "

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  But when Jesus perceived their denial, he said: “Who are my helpers for God?” The disciples said: “We are the helpers of God; we believe in God; and bear thou witness that we are submitting.”

 • Aisha Bewley

  When ‘Isa sensed kufr on their part, he said, ‘Who will be my helpers to Allah?’ The disciples said, ‘We are Allah's helpers. We believe in Allah. Bear witness that we are Muslims.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  When Jesus sensed their disbelief, he said, "Who are my supporters towards GOD?" The disciples said, "We are GOD's supporters; we believe in GOD, and bear witness that we are submitters."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  So when Jesus felt their rejection, he said: "Who are my supporters to God?" The disciples said: "We are the supporters of God, we believe in God and we bear witness that we have submitted."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  So when Jesus felt their rejection, he said, "Who are my supporters towards God?" The disciples said, "We are God's supporters, we acknowledge God and we bear witness that we have peacefully surrendered."