Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ehli Kitap'tan bazı kimseler, sizi yolunuzdan saptırmak ister. Onlar, ancak kendilerini saptırıyorlar. Fakat bunu idrak edemiyorlar.

وَدَّتْ طَٓائِفَةٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْۜ وَمَا يُضِلُّونَ اِلَّٓا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ
Veddet taifetun min ehlil kitabi lev yudillunekum ve ma yudıllune illa enfusehum ve ma yeş'urun.
#kelimeanlamkök
1veddetistedi kiودد
2taifetunbir grupطوف
3min-nden
4ehliehli-اهل
5l-kitabiKitapكتب
6leveğer
7yudillunekumsizi saptırsınlarضلل
8ve maoysa
9yudillunesaptırıyorlarضلل
10illasadece
11enfusehumkendileriniنفس
12ve ma
13yeş'urunefarkında değillerشعر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Kitap ehlinin bir kısmı sizi saptırmak istedi; oysa onlar ancak kendilerini saptırırlar da bunun farkına varamazlar.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Kitap ehlinden bir kısmı, sizi saptırmak istemişlerdi. (Oysa) onlar sadece kendilerini saptırırlar ve farkına (bile) varmazlar.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kitap halkından bir grup sizi saptırmak ister. Onlar sadece kendilerini saptırıyor. Farkında bile değiller.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Ehli Kitap'tan bazı kimseler, sizi yolunuzdan saptırmak ister. Onlar, ancak kendilerini saptırıyorlar. Fakat bunu idrak edemiyorlar.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Ehl-i Kitabın bir kesimi "Ah sizi bir saptırabilsek!" diye fırsat kollarlar. Onlar sadece kendilerini saptırırlar, ama fark edemezler.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Kitap halkından bir küme, sizi saptırmak istiyor. Oysa kendilerinden başkasını saptıramazlar; üstelik ayırdında değiller.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Önceki vahiylerin takipçilerinden kimileri sizi aldatmak isterler; fakat onlar kendilerinden başkasını aldatmış olmazlar, üstelik bunun farkına da varmazlar.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Kitap ehlinden bir zümre, sizi bir saptırabilseler diye arzu ettiler. Oysaki onlar, kendilerinden başkasını saptırmazlar. Ama bunu fark etmiyorlar.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Kitap Ehlinden bir grup, sizi şaşırtıp saptırmayı arzuladı; fakat onlar ancak kendi nefislerini şaşırtıp saptırırlar da şuuruna varmazlar.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Kitap verilenlerden bir topluluk, sizleri şaşırtmayı arzu etti. Oysa kendilerini şaşırtıyorlar da farkına varamıyorlar.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Geçmiş vahyin izleyicilerinden bazıları sizi saptırmak isterler: Ama onlar kendilerinden başkasını saptıramazlar; üstelik bunu fark etmezler de.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Kitap ehlinden bir grup sizi saptırabilmeyi çok arzu etti. Oysa sadece kendilerini saptırıyorlar, fakat farkına varmıyorlar.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ehli kitabdan bir taife arzu etti ki sizi şaşırtsalar, halbuki sırf kendilerini şaşırtıyorlar da farkına varmıyorlar

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Kitap ehlinden bir grup istedi ki sizi saptırsınlar. Oysa sadece kendilerini saptırıyorlar; fakat farkında değiller.

 • Gültekin Onan

  Kitap ehlinden bir grup sizi şaşırtıp saptırmayı arzuladı; fakat onlar ancak kendi nefislerini şaşırtıp saptırırlar da şuuruna varmazlar.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Kitablılardan bir zümre arzu etdi ki sizi bir şaşırtsalar. Halbuki onlar kendilerinden başkasını şaşırtıb sapıtamazlar da farkına bile varmazlar.

 • İbni Kesir

  Ehl-i Kitab'tan bir taife; sizi şaşırtmak istediler. Halbuki onlar; kendilerinden başkasını şaşırtmazlar da farkına varmazlar.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Kitap ehlinden bir kısmı sizi yoldan çıkarmak isterler, fakat yalnızca kendilerini yoldan çıkarırlar da bunun farkına varmazlar.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Ehl-i kitaptan bir kısmı, sizi inancınızdan saptırmak istedi. Halbuki onlar sadece kendilerini saptırırlar da bunun farkına bile varmazlar.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Kendilerine hakikat bilgisi gelmiş olanlardan bir grup sizi saptırmayı arzuladılar; oysa onlar kendilerinden başkasını saptırmazlar. Ama bunu idrak edemiyorlar.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kitap halkından bir grup sizi saptırmak ister. Onlar sadece kendilerini saptırıyor. Farkında bile değiller.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Ehli Kitap'tan bazı kimseler, sizi yolunuzdan saptırmak ister. Onlar, ancak kendilerini saptırıyorlar. Fakat bunu idrak edemiyorlar.

 • Progressive Muslims

  A group from the people of the Scripture wished that they could misguide you, but they only misguide themselves and they do not notice.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  A number of the doctors of the Law would love to lead you astray; and they lead astray only themselves, and they perceive not.

 • Aisha Bewley

  A group of the People of the Book would love to misguide you. They only misguide themselves but they are not aware of it.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Some followers of the scripture wish to lead you astray, but they only lead themselves astray, without perceiving.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  A group from the people of the Book wished that they could misguide you, but they only misguide themselves and they do not notice.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  A group from the people of the book wished that they could misguide you, but they only misguide themselves and they do not notice.