Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

İman ettikten, Resul'ün Hakk olduğuna tanıklık ettikten ve kendilerine apaçık kanıtlar geldikten sonra, Kafir olan bir halka Allah nasıl doğru yolu gösterir? Allah, zalim olan bir halka doğru yolu göstermez.

كَيْفَ يَهْدِي اللّٰهُ قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ ا۪يمَانِهِمْ وَشَهِدُٓوا اَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَٓاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُۜ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِم۪ينَ
Keyfe yehdillahu kavmen keferu ba'de imanihim ve şehidu enner resule hakkun ve caehumul beyyinat vallahu la yehdil kavmez zalimin.
#kelimeanlamkök
1keyfenasılكيف
2yehdiyol gösterirهدي
3llahuAllah
4kavmenbir toplumaقوم
5keferuinkar edenكفر
6bea'desonraبعد
7imanihimİman ettiktenامن
8ve şehiduve gördüktenشهد
9ennegerçekten
10r-rasuleResul'ünرسل
11hakkunhak olduğunuحقق
12ve ca'ehumuve kendilerine geldiktenجيا
13l-beyyinatuaçık delillerبين
14vallahuAllah
15la
16yehdidoğru yola iletmezهدي
17l-kavmetoplumuقوم
18z-zaliminezalimظلم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  İman edip Peygamberin hak olduğuna şahit olduktan ve hakikatin bütün kanıtları kendilerine geldikten sonra hakikati inkar etmeyi seçen bir halkı, Allah nasıl doğru yola ulaştırır? Allah, böyle zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  İman etmelerinden, Elçinin gerçek olduğuna şahit olmalarından ve kendilerine apaçık deliller gelmesinden sonra (hâlâ) inkâr eden bir toplumu Allah nasıl doğru yola ulaştırır (ki)! Allah o zalimler topluluğunu doğru yola ulaştırmaz.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Gerçeği onayladıktan, elçinin doğru olduğuna tanık olduktan ve kendilerine açık deliller geldikten sonra, inkar eden bir toplumu, ALLAH nasıl olur da doğruya iletir? ALLAH zalim toplumu hidayete ulaştırmaz.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  İman ettikten, Resul'ün Hakk olduğuna tanıklık ettikten ve kendilerine apaçık kanıtlar geldikten sonra, Kafir olan bir halka Allah nasıl doğru yolu gösterir? Allah, zalim olan bir halka doğru yolu göstermez.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Kendilerine açık belgeler geldikten ve Allah'ın elçisinin/Kitabının hak olduğuna şahit olarak inanıp güvendikten sonra da ayetleri görmezlikte direnen (kafir olan) bir topluluğu Allah hiç yola getirir mi? Allah, yanlışlar içinde olan bir topluluğu yola getirmez.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Kendilerine açık kanıtlar gelmesine ve elçinin gerçek olduğuna tanık olmalarına karşın, nankörlük eden bir toplumu, Allah, nasıl doğru yola eriştirir? Çünkü Allah, haksızlık yapan bir toplumu doğru yola eriştirmez.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  İman ettikten, Elçi'nin hak olduğuna şahit olduktan, kendilerine hakikatin apaçık belgeleri geldikten sonra inkara sapan bir toplumu Allah nasıl muvaffak eder? Çünkü Allah, zulme gömülen bir topluma asla rehberliğini bahşetmez.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  İmanlarından, resulün hak olduğuna tanıklık ettikten ve kendilerine ayan-beyan deliller geldikten sonra küfre sapmış bir topluluğa Allah nasıl kılavuzluk eder? Allah, zalimler topluluğuna yol göstermez.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Kendilerine apaçık belgeler geldiği ve elçinin hak olduğuna şahid oldukları halde, imanlarından sonra küfre sapan bir kavmi Allah nasıl hidayete erdirir? Allah, zulmeden bir kavmi hidayete erdirmez.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Kendilerine açık deliller gelmiş ve peygamberin hak olduğuna şahitlik etmişken, inananların arkasından nankörlük edip inkara sapan bir milleti, Allah nasıl başarılı kılar! Oysa Allah, zulmedenler topluluğunu başarılı kılmaz.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  İman edip bu Elçi'nin hak olduğuna şahit olduktan ve hakikatin bütün kanıtları kendilerine geldikten sonra hakikati inkar etmeyi seçen bir halkı Allah nasıl doğru yola ulaştırır? Allah, böyle bir zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  İman ettikten, Peygamberin hak olduğuna şahitlik ettikten ve kendilerine açık deliller geldikten sonra inkar eden bir toplumu Allah nasıl doğru yola eriştirir? Allah, zalim toplumu doğru yola iletmez.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  nasıl muvaffak eder Allah? bir kavmi ki kendilerine beyyineler gelmiş ve Peygamberin hakk olduğuna şehadet getirmişler iken imanlarının arkasından nankörlük edib küfre sapmışlardır, halbuki Allah zalimler güruhunu muvaffak etmez

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İman ettikten, Resul'ün hak olduğunu gördükten ve kendilerine açık deliller geldikten sonra, inkar eden bir topluma Allah nasıl yol gösterir? Allah, zalim toplumu doğru yola iletmez.

 • Gültekin Onan

  Kendilerine apaçık belgeler geldiği ve elçinin hak olduğuna şahid oldukları halde, inandıktan sonra küfreden bir kavmi Tanrı nasıl hidayete erdirir ? Tanrı zulmeden bir kavmi hidayete erdirmez.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Kendilerine apaçık deliller gelmiş, o peygamberin şübhesiz bir hak olduğuna şahidlik de etmişler iken imanlarının arkasından küfre sapan bir kavmi Allah nasıl hidayete erdirir (Muvaffak eder)? Allah zaalimler güruhunu hidayete götürmez.

 • İbni Kesir

  İman ettikten, peygamberlerin hak olduğunu gördükten ve kendilerine apaçık deliller geldikten sonra küfre sapan bir kavmi, Allah nasıl hidayete eriştirir? Ve Allah, zalimler güruhunu hidayete iletmez.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  İman etmelerinden ve Peygamberin hak olduğuna şahitlik ettikten, kendilerine belgeler geldikten sonra inkar eden bir toplumu Allah, hidayete nasıl eriştirir? Allah, zalim toplumu hidayete iletmez.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Kendilerine kesin ve açık deliller gelmiş ve Resulün hak peygamber olduğuna şehadet etmiş iken, imanlarından sonra küfre sapan bir topluluğu hiç Allah hidayete erdirir mi? Yok, yok! Allah, zalimler güruhunu cennete giden yola koymaz, emellerine kavuşturmaz.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Kendilerine açık deliller geldikten, Rasulün Hak olduğuna şahitlik edip iman ettikten sonra hakikati inkar eden bir topluluğa, Allah nasıl hidayet eder! Allah zulmedenler topluluğuna hidayet etmez.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İman ettikten, elçinin doğru olduğuna tanık olduktan ve kendilerine açık deliller geldikten sonra, inkar eden bir toplumu, ALLAH nasıl olur da doğruya iletir? ALLAH zalim toplumu hidayete ulaştırmaz.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  İman ettikten, Rasul'ün Hakk olduğuna tanıklık ettikten ve kendilerine apaçık kanıtlar geldikten sonra, inkar eden bir kavme Allah nasıl hidayet eder? Allah, zalim olan bir topluma doğru yolu göstermez.

 • Progressive Muslims

  How can God guide a people who have rejected after believing, and they witnessed that the messenger is true, and the clarity had come to them God does not guide the wicked people.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  How will God guide a people who denied after their faith, and had borne witness that the Messenger is true, and clear signs had come to them? And God guides not the wrongdoing people.

 • Aisha Bewley

  How can Allah guide a people who have become kafir after having had iman? They bore witness that the Messenger was true and that the Clear Signs had come to them. Allah does not guide people who are wrongdoers.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Why should GOD guide people who disbelieved after believing, and after witnessing that the messenger is truth, and after solid proofs have been given to them? GOD does not guide the wicked.,

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  How can God guide a people who have rejected after believing, and they had witnessed that the messenger was true, and the clarity had come to them? God does not guide the wicked people.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  How would God guide a people who have rejected after acknowledging and they witnessed that the messenger was true, and the clear evidences had come to them? God does not guide the wicked people.