Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ant olsun ki sizi Biz yarattık. Sonra size şekil verdik. Sonra meleklere, "Âdem'e secde edin." dedik. İblis hariç hepsi secde ettiler. O, secde edenlerden olmadı.

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِاٰدَمَۗ فَسَجَدُٓوا اِلَّٓا اِبْل۪يسَۜ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِد۪ينَ
Ve lekad halaknakum summe savvernakum summe kulna lil melaiketiscudu li ademe fe secedu illa iblis, lem yekun mines sacidin.
#kelimeanlamkök
1velekadve andolsun
2haleknakumsizi yarattıkخلق
3summesonra
4savvernakumsize biçim verdikصور
5summesonra da
6kulnadedikقول
7lilmelaiketimeleklereملك
8scudusecde edinسجد
9liademeAdem'e
10feseceduhepsi secde ettilerسجد
11illahariç
12ibliseİblis
13lem
14yekuno olmadıكون
15mine
16s-sacidinesecde edenlerdenسجد
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Andolsun sizi yarattık, sonra size biçim verdik ve sonra da meleklere, "Adem'e secde edin" dedik. İblis'in dışındakiler secde ettiler; o secde edenlerden olmadı.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Yemin olsun ki sizi biz yaratmış, sonra size biçim vermiş,* sonra da meleklere, "Âdem için (Allah'a) secde edin." demiştik; onlar da hemen secde etmişlerdi. İblis hariç.* O, secde edenlerden olmamıştı.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Sizi yarattık, sonra size biçim verdik, sonra meleklere, "Adem'e secde edin" dedik. İblis hariç hepsi secde etti; o secde edenlerden olmadı.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Ant olsun ki sizi Biz yarattık. Sonra size şekil verdik. Sonra meleklere, "Âdem'e secde* edin." dedik. İblis hariç hepsi secde ettiler. O, secde edenlerden olmadı.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Atanızı* yarattık, sonra biçim verdik. Daha sonra meleklere "Âdem'e secde edin!" dedik. Hemen secdeye kapandılar ama İblis öyle yapmadı. O, secde edenlere katılmadı.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ve gerçek şu ki, sizi yarattık. Sonra, size biçim verdik. Meleklere; "Âdem'e secde edin!" dediğimizde, İblis dışında secde ettiler; o secde etmedi.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Doğrusu sizi yarattık, sonra sizi biçimlendirdik, ardından meleklere dedik ki: "Adem(oğlu) lehine emre amade olun!" Hemen emre amade oldular, İblis hariç: o emre amade olanlar arasında yer almadı.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Andolsun ki sizi yarattık, sonra sizi biçimlendirdik, sonra da meleklere: "Adem'e secde edin" dedik. Onlar da secde ettiler. Ama İblis etmedi, secde edenlerden olmadı o.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Andolsun, biz sizi yarattık, sonra size suret (biçim-şekil) verdik, sonra meleklere: "Adem'e secde edin" dedik. Onlar da İblis'in dışında secde ettiler; o, secde edenlerden olmadı.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Gerçek şu ki, önce sizi yarattık, sonra size şekil verdik, sonra da meleklere: "Adem'e secde edin!" dedik; hemen secde ettiler, ancak İblis secde edenlerden olmadı.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Evet, gerçekten de sizi yarattık, sonra size biçim verdik; ve sonra meleklere: "Ademin önünde secde edin!" dedik. Bunun üzerine, İblisin dışında, onlar(ın hepsi) secde ettiler; (bir tek) o secde edenlerin arasında yer almadı.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Andolsun, sizi yarattık. Sonra size şekil verdik. Sonra da meleklere, "Adem için saygı ile eğilin" dedik. İblis'ten başka hepsi saygı ile eğildiler. O, saygı ile eğilenlerden olmadı.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Hakıkat sizi evvela halkettik, sonra size suret verdik, sonra da Melaikeye dedik ki "Ademe secde edin" hemen secde ettiler, ancak İblis secde edenlerden olmadı

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Sizi yarattık, sonra size biçim verdik, sonra da meleklere: "Adem'e secde edin!" dedik; hepsi secde ettiler, yalnız İblis etmedi, o secde edenlerden olmadı.

 • Gültekin Onan

  Andolsun, biz sizi yarattık, sonra size suret verdik, sonra meleklere: "Adem'e secde edin" dedik. Onlar da iblisin dışında secde ettiler; o, secde edenlerden olmadı.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Andolsun, sizi (evvela), yaratdık, sonra size suuret verdik, sonra da meleklere: "Ademe (yahud Adem için Allaha) secde edin" dedik. Hemen secde etdiler. Fakat İblis dayatdı, secde edicilerden olmadı.

 • İbni Kesir

  Andolsun ki; sizi yarattık, sonra size şekil verdik, sonra da meleklere dedik ki: Adem'e secde edin. Hemen secde ettiler. Ancak İblis müstesna. O, secde edenlerden olmadı.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Sizi yaratmış sonra da şekil vermiştik. Sonra, meleklere: "Adem için secde edin." dedik. İblis dışında hemen secde ettiler. O, secde edenlerden olmadı.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Sizi Biz yarattık, sonra size şekil verdik. Peşinden de meleklere: "Haydi, hürmet için secde edin Adem'e!" dedik. Onların hepsi hemen secde ettiler, yalnız İblis dayattı. Secde edenlerden olmadı.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Gerçek ki, sizi yarattık.. . Sonra sizi şekillendirdik. . . Sonra meleklere "Secde edin Adem'e" dedik. . . İblis hariç secde ettiler; o secde edenlerden olmadı.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Sizi yarattık, sonra size biçim verdik, sonra meleklere, 'Adem'e secde edin,' dedik. İblis hariç hepsi secde etti; o secde edenlerden olmadı.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Ant olsun ki sizi Biz yarattık. Sonra size şekil verdik. Sonra meleklere, Âdem'e secde* edin dedik. İblis hariç hepsi secde ettiler. O, secde edenlerden olmadı.

 • Progressive Muslims

  And We created you, then We shaped you, then We said to the Angels: "Submit to Adam;" so they submitted except for Satan, he was not of those who submitted.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And We created you; then We formed you; then said We to the angels: “Submit to Adam,” and they submitted. Not so Iblīs; he was not of those who submit.

 • Aisha Bewley

  We created you and then formed you and then We said to the angels, ‘Prostrate before Adam,’ and they prostrated – except for Iblis. He was not among those who prostrated.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  We created you, then we shaped you, then we said to the angels, "Fall prostrate before Adam." They fell prostrate, except Iblees (Satan); he was not with the prostrators.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And We created you, then We shaped you, then We said to the angels: "Yield to Adam;" so they yielded except for Satan, he was not of those who yielded.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  We created you, We shaped you, and then We said to the controllers: "Submit to Adam;" so they submitted except for Satan, he was not of those who submitted.