Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ey ademoğulları! Cesetlerinizi örtecek ve sizi süsleyecek libas indirdik. Takva libası ise daha hayırlıdır. İşte bu Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki düşünüp öğüt alırlar.

يَا بَن۪ٓي اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَار۪ي سَوْاٰتِكُمْ وَر۪يشاً۠ وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌۜ ذٰلِكَ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ
Ya beni ademe kad enzelna aleykum libasen yuvari sev'atikum ve rişa ve libasut takva zalike hayr, zalike min ayatillahi leallehum yezzekkerun.
#kelimeanlamkök
1ya benioğullarıبني
2ademeAdem
3kadmuhakkak
4enzelnaindirdikنزل
5aleykumsize
6libasengiysiلبس
7yuvariörtecek
8sev'atikumçirkin yerleriniziسوا
9ve rişenve süslenecek elbiseريش
10velibasuve giysisiلبس
11t-tekvatakvaوقي
12zalikebu
13hayrunen iyisidirخير
14zalikeişte bu(nlar)
15min-ndendir
16ayatiayetleri-ايي
17llahiAllah'ın
18leallehumbelki
19yezzekkerunedüşünüp öğüt alırlarذكر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Ey Ademoğulları! Size ayıp yerlerinizi örtecek giysi, süslenecek elbise indirdik. Takva elbisesi... İşte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah'ın ayetlerindendir, belki düşünürler.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Ey âdemoğulları! Size edep yerlerinizi örtecek giysi ve süslenecek elbise indirdik (verdik). Hayırlı olan ise takvâ (duyarlılık) elbisesidir.* İşte bu, (gerçeği) hatırlasınlar diye Allah'ın ayetlerindendir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Ademoğulları, size, bedeninizi örtecek ve süsleyecek elbiseler hazırladık. Erdemlilik elbisesi ise daha hayırlıdır. Bunlar, ALLAH'ın işaretleridir, olur ki öğüt alırsınız.*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Ey ademoğulları! Cesetlerinizi* örtecek ve sizi süsleyecek libas* indirdik.* Takva libası* ise daha hayırlıdır. İşte bu Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki düşünüp öğüt alırlar.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  "Ey ademoğulları! Size, bedeninizi örten, bir de sizi güzel gösteren elbise verdik. İyi elbise, sizi koruyan elbisedir*." Bunlar Allah'ın ayetleridir, belki akıllarını başlarına alırlar.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ey Âdemoğulları! Size, çıplaklığınızı örtecek giysiler ve süsleneceğiz eşya indirdik. Ama sorumluluk bilinci taşımak giysisi; işte bu daha iyidir; Allah'ın ayetlerindendir. Böylece, belki öğüt alırsınız.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ey Ademoğulları! Size katımızdan, hem çıplaklığınızı örtmek hem de zarafet ve güzellik aracı olmak üzere giysi (yapma yeteneği) bahşettik; fakat takva elbisesi var ya: işte o en hayırlı olandır. Bunlar da Allah'ın ayetlerindendir; belki insanlar ders alırlar.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Ey ademoğulları! Size, çirkin yerlerinizi örtecek giysi ve süs kıyafeti indirdik. Ama takva giysisi en hayırlısıdır. İşte bu, Allah'ın ayetlerindendir. Düşünüp öğüt almaları umuluyor.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Ey Ademoğulları, biz sizin çirkin yerlerinizi örtecek bir elbise ve size 'süs kazandıracak bir giyim' indirdik (varettik). Takva ile kuşanıp donanmak ise, bu daha hayırlıdır. Bu, Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki öğüt alıp düşünürler.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Ey Adem oğulları, size çirkin yerlerinizi örtecek ve süs olacak giysi indirdik; fakat takva elbisesi hepsinden hayırlıdır. İşte bu, Allah'ın ayetlerindendir. Gerek ki, düşünüp ibret alırlar.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ey Ademoğulları! Size yücelerden, hem çıplaklığınızı örtesiniz diye, hem de bir görkem-güzellik nesnesi olarak giyim kuşam (yapma bilgisini) bahşettik; ama Allaha karşı sorumluluk bilinci örtüsü her şeyin üstündedir. İşte bunda (da) Allahın ayetlerinden biri var ki, insanoğlu belki ders alır.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Ey Ademoğulları! Size avret yerlerinizi örtecek giysi ve süslenecek elbise verdik. Takva (Allah'a karşı gelmekten sakınma) elbisesi var ya, işte o daha hayırlıdır. Bu (giysiler), Allah'ın rahmetinin alametlerindendir. Belki öğüt alırlar (diye onları insanlara verdik).

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ey Adem oğulları! Bakın size çirkin yerlerinizi örtecek libas indirdik, hıl'at indirdik, fakat takva libası, o hepsinden hayırlı, bu işte Allahın ayetlerinden, gerektir ki düşünür ıbret alırlar

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ey Adem oğulları, size çirkin yerlerinizi örtecek giysi, süslenecek elbise indirdik. Korunma giysisi, en iyisidir. İşte bu(nlar), Allah'ın ayetlerindendir, belki düşünüp öğüt alırlar.

 • Gültekin Onan

  Ey Ademoğulları, biz sizin çirkin yerlerinizi örtecek bir elbise size 'süs kazandıracak bir giyim' indirdik. Takva ile kuşanıp donanmak ise, bu daha hayırlıdır. Bu, Tanrı'nın ayetlerindendir. Umulur ki öğüt alıp düşünürler.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Ey Adem oğulları, size (şeytanın açmak istediği) çirkin yerlerinizi örtecek bir libas, bir de giyib süsleneceğiniz bir libas indirdik. Takvaa libası ise, o, daha hayırlıdır. Bu (libasların indirilmesi) Allahın (fazl-ü rahmetine delalet eden) ayetlerinden (alametlerinden) dir. Taki (insanlar) iyice düşünsünler (nimetlerinin kadrini bilsinler).

 • İbni Kesir

  Ey ademoğulları; size çirkin yerlerinizi örtecek bir giyimlikle, bir de sizi süsleyecek elbise gönderdik. Takva örtüsü ise daha hayırlıdır. Bunlar; Allah'ın ayetlerindendir. Belki onlar öğüt alırlar.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  -Ey Ademoğulları, size ayıp yerlerinizi örtecek ve süs olacak bir elbise indirdik. Takva elbisesi ise daha hayırlıdır. İşte bu, Allah'ın ayetlerindendir. Ola ki düşünüp, öğüt alırlar.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  "Ey Adem'in evlatları! Bakın size edep yerlerinizi örteceğiniz giysi, süsleneceğiniz elbise indirdik. Fakat unutmayın ki en güzel elbise, takva elbisesidir. İşte bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Olur ki insanlar düşünür de ders alırlar".

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Ey Ademoğulları.. . Hakikaten size bedenselliğinizi örtecek giysi (hakikat bilgisi) ve süs-zinet olan giysi (fazlından gelen ikramlar) İNZAL ettik. . . Korunma libası elbette en hayırlısıdır. . . İşte bu Allah işaretlerindendir ki; belki düşünüp ders çıkarırlar.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Adem oğulları, size, bedenimizi örtecek ve süsleyecek elbiseler hazırladık. Erdemlilik elbisesi ise daha hayırlıdır. Bunlar, ALLAH'ın işaretleridir, olur ki öğüt alırsınız.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Ey ademoğulları! Çirkinliklerinizi örtecek ve sizi süsleyecek libas* indirdik.* Takva libası* ise daha hayırlıdır. İşte bu Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki düşünüp öğüt alırlar.

 • Progressive Muslims

  O Children of Adam, We have sent down for you garments to cover your wickedness, as well as feathers; and the garment of righteousness is the best. That is from God's signs, perhaps they will remember.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  O children of Adam: We have sent down upon you raiment to hide your shame, and as adornment; but the raiment of prudent fear, that is best. That is among the proofs of God, that they might take heed.

 • Aisha Bewley

  Children of Adam! We have sent down clothing to you to conceal your private parts, and fine apparel, but the garment of taqwa – that is best! That is one of Allah’s Signs, so that hopefully you will pay heed.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  O children of Adam, we have provided you with garments to cover your bodies, as well as for luxury. But the best garment is the garment of righteousness. These are some of GOD's signs, that they may take heed.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  O Children of Adam, We have sent down for you garments to alleviate your bodies, and feathers; and the garment of righteousness is the best. That is from the signs of God, perhaps they will remember.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  O Children of Adam, We have sent down for you garments to cover your bodies, as well as ornaments; and the garment of awareness is the best. That is from God's signs, perhaps they will remember.