Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Gerçekten Biz, onlara, iman etmek isteyen bir halk için, bilgiye göre açıkladığımız; yol gösterici ve rahmet olan bir Kitap getirdik.

وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلٰى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
Ve lekad ci'nahum bi kitabin fassalnahu ala ilmin huden ve rahmeten li kavmin yu'minun.
#kelimeanlamkök
1velekadgerçekten
2ci'nahumonlara getirdikجيا
3bikitabinbir Kitapكتب
4fessalnahuaçıkladığımızفصل
5alagöre
6ilminbilgiyeعلم
7hudenyol göstericiهدي
8ve rahmetenve rahmet olanرحم
9likavminbir toplum içinقوم
10yu'minuneinananامن
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Gerçekten, onlara inanan bir toplum için yol gösterici ve rahmet olarak, bilgiye dayalı ayrıntılı açıklamalarda bulunduğumuz bir kitabı ulaştırmıştık.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Yemin olsun ki onlara, bilgiyle açıkladığımız* ve inanan bir toplum için yol gösterici ve rahmet olan bir kitap getirmiştik (göndermiştik).*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Bilgiyle detaylandırdığımız, gerçeği onaylayan bir toplum için yol gösterici ve rahmet olan bir kitabı onlara getirdik.*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Gerçekten Biz, onlara, iman etmek isteyen bir halk için, bilgiye göre açıkladığımız; yol gösterici ve rahmet olan bir Kitap getirdik.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Onlara, bir ilme* göre açıkladığımız Kitap getirdik. O, inanan ve güvenen bir topluluk için rehber ve bir ikramdır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Gerçek şu ki, onlara bir Kitap da getirdik. İnanan bir toplum için, bilgiye dayalı yol gösteren ve bir rahmet olarak, ayrıntılı biçimde, Onu açıklıyoruz.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Zira Biz onlara, inanmaya gönüllü bir toplum için bir yol haritası ve rahmet pınarı olan, tarifsiz bir bilgiye dayalı izahlarımız bulunan bir kitap iletmiştik.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Yemin olsun ki, biz onlara, ilme uygun biçimde, ayrıntılı kıldığımız bir Kitap getirdik. İnanan bir topluluk için bir kılavuz, bir rahmettir o.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Andolsun, biz onlara bir Kitap getirdik; iman edecek bir topluluğa bir hidayet ve bir rahmet olmak üzere bir bilgiye dayanarak onu çeşitli biçimlerde açıkladık.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Muhakkak biz onlara, inanacak herhangi bir kavme hidayet ve rahmet olması için, tam bir bilgi ile bölüm bölüm açıkladığımız bir kitap gönderdik.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  "Çünkü Biz, gerçekten de onlara, inanacak bir toplum için bir doğru yol, içinde bilgiye dayalı ayrıntılı açıklamalarda bulunduğumuz bir kitap ulaştırdık".

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Andolsun biz onlara, bilerek açıkladığımız bir kitabı, inanan bir toplum için bir yol gösterici ve rahmet olarak getirdik.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Filhakıka biz onlara öyle bir kitab gönderdik ki iyman edecek her hangi bir kavme bir düsturı hidayet ve rahmet olmak için tam bir ılm üzere onu fasıla fasıla ayırd ettik

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Gerçekten onlara, bilgiye göre açıkladığımız, inanan bir toplum için yol gösterici ve rahmet olan bir kitap getirdik.

 • Gültekin Onan

  Andolsun, biz onlara bir kitap getirdik. İnanacak bir topluluğa bir hidayet ve bir rahmet olmak üzere bir bilgiye dayanarak onu çeşitli biçimlerde açıkladık.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Andolsun, biz onlara öyle bir kitab getirmişizdir ki iman edecek herhangi bir kavme (mahz-ı) hidayet ve rahmet olmak için onu tam bir ilim üzere tafsıyl etmişizdir.

 • İbni Kesir

  Andolsun ki; Biz, onlara kitab indirdik. Onu bilgiye dayanarak uzun uzun açıkladık. İnanan bir kavim için hidayet ve rahmet olarak.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Biz onlara, ilim ile açıkladığımız, iman eden bir toplum için de kılavuz ve rahmet olan bir kitap getirmiştik..

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Gerçekten onlara tam bir vukufla manalarını bir bir bildirdiğimiz ve iman edecek kimseler için bir hidayet, bir rahmet olan bir kitap getirdik.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Gerçek ki onlara, iman eden topluluğa rahmet ve hidayet kılavuzu olacak, ilime dayanan ayrıntılı bir BİLGİ kaynağı getirdik.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Bilgiyle detaylandırdığımız, inanan bir toplum için yol gösterici ve rahmet olan bir kitabı onlara getirdik.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Gerçekten Biz, onlara, iman etmek isteyen bir kavim için, bilgiye göre açıkladığımız; yol gösterici ve rahmet olan bir Kitap getirdik.

 • Progressive Muslims

  And We have come to them with a Scripture which We have detailed with knowledge; a guide and a mercy to those who believe.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And We have brought them a Writ which We set out and detailed according to knowledge — a guidance and mercy for people who believe.

 • Aisha Bewley

  We have brought them a Book elucidating everything with knowledge, as guidance and a mercy for people who have iman.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  We have given them a scripture that is fully detailed, with knowledge, guidance, and mercy for the people who believe.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And We have come to them with a Book which We have detailed with knowledge; a guidance and a mercy to those who believe.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  We have brought them a book which We have detailed with knowledge; a guide and a mercy to those who acknowledge.