Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

O da onlardan yüz çevirip: "Ey halkım, ben size Rabb'imin mesajını ilettim ve size öğüt verdim, ancak siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz." dedi.

فَتَوَلّٰى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبّ۪ي وَنَصَحْتُ لَـكُمْ وَلٰكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِح۪ينَ
Fe tevella anhum ve kale ya kavmi lekad eblagtukum risalete rabbi ve nesahtu lekum ve lakin la tuhıbbunen nasıhin.
#kelimeanlamkök
1fetevellaöteye döndüولي
2anhumonlardan
3ve kaleve dediقول
4ya kavmikavmimقوم
5lekadmuhakkak
6eblegtukumben size duyurdumبلغ
7risaletemesajlarınıرسل
8rabbiRabbiminربب
9ve nesahtuve öğüt verdimنصح
10lekumsize
11velakinfakat
12la
13tuhibbunesiz sevmiyorsunuzحبب
14n-nasihineöğüt verenleriنصح
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Salih o zaman onlardan yüz çevirdi ve şöyle dedi: "Ey kavmim! Andolsun ki ben size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ettim ve size öğüt verdim; fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Salih) onlardan yüz çevirip kendilerine şöyle demişti: "Ey kavmim! Şüphesiz ki ben size Rabbimin mesajını ulaştırdım ve size öğüt verdim fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz."

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  O da onlardan yüz çevirdi ve "Ey halkım, size Efendimin elçiliğini ilettim, size öğüt verdim; fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz" dedi.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  O da onlardan yüz çevirip: "Ey halkım, ben size Rabb'imin mesajını ilettim ve size öğüt verdim, ancak siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz." dedi.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Salih onlardan ayrıldı* ve şöyle dedi: "Ey halkım! Rabbimin sözlerini size ulaştırmış ve iyiliğiniz için çaba göstermiştim. Ama siz iyiliğe çalışanları sevmiyorsunuz."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Sonunda onlardan uzaklaştı ve şöyle dedi: "Ey toplumum! Gerçek şu ki, Efendimin gönderdiklerini size bildirdim ve size öğüt verdim. Fakat öğüt verenleri sevmiyorsunuz!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ve (Salih) onları ardında bırakırken "Ey kavmim!" diye mırıldanmıştı, "Doğrusu ben size Rabbimin mesajını tebliğ etmiştim ve size öğüt vermiştim; ne ki siz öğüt verenleri hiç sevmediniz!"

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Nihayet, Salih onlardan yüzünü döndürüp şöyle dedi: "Ey toplumum! Andolsun ki, Rabbimin mesajını size tebliğ ettim, size öğüt verdim; ama siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  O da onlardan yüz çevirdi ve (şöyle) dedi: "Ey kavmim, andolsun size Rabbimin risaletini tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Ama siz, öğüt verenleri sevmiyorsunuz."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  O, onlardan döndü ve: "Ey kavmim, ben size Rabbimin mesajını tamamen ilettim ve öğüt verdim; ancak siz öğüt verenleri sevmezsiniz!" dedi.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve (Salih) onlardan yüz çevirdi: "Ey kavmim!" dedi, "gerçek şu ki, ben Rabbimin mesajlarını ilettim ve güzelce öğüt verdim size; (ama) siz güzel öğüt verenleri sevmediniz."

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Artık, Salih onlardan yüz çevirdi ve "Andolsun, ben size Rabbimin vahyettiklerini tebliğ ettim ve size nasihatta bulundum. Fakat siz nasihat edenleri sevmiyorsunuz" dedi.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Döndü de onlardan ey kavmim! dedi, ben size rabbımın risaletini tamamiyle tebliğ ettim ve nasıhat ettim, hayrınıza çalıştım ve lakin nasihat edenleri sevmezsiniz

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  (Salih), onlardan öteye döndü de: "Ey kavmim, ben size Rabbimin mesajlarını duyurdum ve size öğüt verdim; fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz!" dedi.

 • Gültekin Onan

  O da onlardan yüz çevirdi ve (şöyle) dedi: "Ey kavmim, andolsun size rabbimin risaletini tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Ama siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  O da onlardan yüz çevirdi ve (kendi kendine) şöyle dedi: "Ey kavmim, andolsun ki ben size Rabbimin elçilerini tebliğ etmişimdir. Size hayrhahlık göstermişimdir. Fakat siz hayrhahları sevmezsiniz ki".

 • İbni Kesir

  O da onlardan yüz çevirdi ve dedi ki: Ey kavmim; andolsun ki ben, size Rabbımın vahyettiğini bildirdim ve size öğüt verdim. Ne var ki siz, öğüt verenleri sevmiyorsunuz.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Salih ise, onlardan yüz çevirip: -Ey kavmim, andolsun ki ben size Rabbimin gönderdiklerini tebliğ ettim. Size öğüt verdim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz, dedi.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Gördüğü müthiş manzara karşısında Salih, yüzünü üzüntü ile öteye çevirip"Ey halkım!" dedi, "Ben size Rabbimin buyruklarını tebliğ ettim, sizin iyiliğinize çalıştım, size öğütler verdim. Lakin siz, iyiliğinizi isteyip öğüt verenleri bir türlü sevmediniz gitti!"

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  (Salih de) onlardan yüz çevirdi ve: "Ey halkım.. . Andolsun ki Rabbimin risaletlerini size tebliğ ettim ve size nasihat ettim; fakat siz, hayrınıza konuşanları sevmiyorsunuz" dedi.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  O da onlardan yüz çevirdi ve 'Ey halkım, size Rabbimin elçiliğini ilettim, size öğüt verdim; fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz,' dedi.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  O da onlardan yüz çevirip: "Ey halkım, ben size Rabb'imin mesajını tebliğ ettim ve size öğüt verdim, ancak siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz." dedi.

 • Progressive Muslims

  Thus he turned away from them, and said: "My people, I had delivered to you the message of my Lord and advised you; but you do not like the advisers. "

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  So he turned from them, and said: “O my people: I had conveyed to you the message of my Lord, and been a sincere counsellor to you; but you love not sincere counsellors.”

 • Aisha Bewley

  He turned away from them and said, ‘My people, I transmitted my Lord’s message to you and gave you good counsel. However, you do not like good counsellors!’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  He turned away from them, saying, "O my people, I have delivered my Lord's message to you, and advised you, but you do not like any advisers."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Thus he turned away from them, and said: "My people, I have delivered to you the message of my Lord and advised you; but you do not like the advisers."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Thus he turned away from them, and said, "My people, I had delivered to you the message of my Lord and advised you; but you do not like the advisers."