Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ey Rabb'imiz! İçlerinden onlara Sen'in ayetlerini okuyacak, Kitap'ı ve Hikmeti öğretecek ve onları arındıracak bir elçi gönder. Kuşkusuz Sen, Mutlak Üstün Olan'sın, En İyi Hüküm Veren'sin.

رَبَّنَا وَابْعَثْ ف۪يهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اٰيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكّ۪يهِمْۜ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ۟
Rabbena veb'as fihim resulen minhum yetlu aleyhim ayatike ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve yuzekkihim inneke entel azizul hakim.
#kelimeanlamkök
1rabbenaRabbimizربب
2veb'asgönderبعث
3fihimonlara
4rasulenbir elçiرسل
5minhumkendi içlerinden
6yetluokuyacakتلو
7aleyhimkendilerine
8ayatikesenin ayetleriniايي
9ve yuallimuhumuve onlara öğretecekعلم
10l-kitabeKitabıكتب
11velhikmeteve hikmetiحكم
12ve yuzekkihimve onları temizleyecekزكو
13innekeşüphesiz sensin
14enteyalnız sen
15l-azizuAziz olanعزز
16l-hakimuHakim olanحكم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  "Ey Rabbimiz! Onlara, içlerinden senin ayetlerini okuyacak, kitap ve hikmet öğretecek, onların ruhlarını arındıracak bir peygamber gönder. Çünkü üstün gelen, her şeyi yerli yerince yapan sensin."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Rabbimiz! Onlara, içlerinden senin ayetlerini kendilerine tilavet edecek (okuyup aktaracak), onlara Kitap ve hikmeti (doğru hüküm verme yeteneğini) öğretecek, onları arındıracak bir elçi gönder! Şüphesiz ki yalnızca sen güçlü olansın; doğru hüküm verensin."

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  "Efendimiz, onların arasından, ayetlerini onlara okuyacak, onlara kitabı ve bilgeliği öğretecek ve onları temizleyecek bir elçi gönder. Sen Yücesin, Bilgesin."

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Ey Rabb'imiz! İçlerinden onlara Sen'in ayetlerini okuyacak, Kitap'ı ve Hikmeti öğretecek ve onları arındıracak bir elçi gönder. Kuşkusuz Sen, Mutlak Üstün Olan'sın, En İyi Hüküm Veren'sin.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  "Rabbimiz! Bunların içinden bir elçi çıkar da onlara senin ayetlerini okusun! Kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları geliştirsin! Üstün olan, doğru karar veren Sen'sin!"

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  "Efendimiz! Kendi aralarından, onlara bir elçi gönder. Hem Senin ayetlerini onlara okusun hem Kitap'ı ve bilgeliği onlara öğretsin hem de onları arındırsın. Kuşkusuz, Sen, Üstünsün; Bilgelik ve Adaletle Yönetensin!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  "Rabbimiz! Onlar arasından kendilerine senin mesajını okuyacak, ilahi kelamı ve hakikate mutabık hüküm vermeyi öğrenecek ve onları arındıracak bir elçi gönder. Çünkü yalnızca Sensin her işinde mükemmel olan, her hükmünde tam isabet kaydeden de Sen.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  "Rabb'imiz! İçlerinden onlara, senin ayetlerini okuyacak, kendilerine Kitap'ı ve hikmeti öğretecek, onları temizleyip arındıracak bir resul gönder. Sen, evet sen, Aziz'sin, tüm ululuk ve onurun sahibisin; Hakim'sin, tüm hikmetlerin kaynağısın."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  "Rabbimiz, içlerinden onlara bir elçi gönder, onlara ayetlerini okusun, kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları arındırsın. Şüphesiz, Sen güçlü ve üstün olansın, hüküm ve hikmet sahibisin."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Ey Rabbimiz! Onlara içlerinden öyle bir peygamber gönder ki, üzerlerine ayetlerini okusun, kendilerine Kitab'ı ve hikmeti öğretsin, içlerini ve dışlarını tertemiz yapsın! Çünkü güç ve kuvvet sahibi, tam hikmet sahibi Sensin ancak Sen!"

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  "Ey Rabbimiz! Soyumuz içinden onlara Senin mesajlarını iletecek, vahyi ve hikmeti öğretecek ve onları arındırıp temiz kılacak bir elçi çıkar: Çünkü yalnız Sensin kudret ve hikmet sahibi!"

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  "Rabbimiz! İçlerinden onlara bir peygamber gönder; onlara ayetlerini okusun, kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları her kötülükten arındırsın. Şüphesiz, sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ey bizim Rabbımız hem de onlara içlerinden öyle bir peygamber gönder ki üzerlerine ayatını tilavet eylesin ve kendilerine kitabı ve hikmeti ta'lim etsin ve içlerini dışlarını temiz paklesin, öyle aziz öyle hakim sensin ancak sen

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  "Rabbimiz, onlara kendi içlerinden, senin ayetlerini kendilerine okuyacak, onlara Kitabı ve hikmeti öğretecek, onları temizleyecek bir elçi gönder. Her zaman üstün gelen, her şeyi yerli yerince yapan yalnız sensin, sen!"

 • Gültekin Onan

  "Rabbimiz, içlerinden onlara bir elçi gönder, onlara ayetlerini okusun, kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları arındırsın. Kuşkusuz sen güçlü ve üstün olansın, hüküm ve hikmet sahibisin".

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  "Ey Rabbimiz, onların (müslim olan o soyumuzun) içinden onlara Senin ayetlerini okuyacak, onlara Kitabı (Kur'anı), hikmeti (ondan hükümleri) öğretecek, onları (şirkden) iyice temizleyecek bir peygamber gönder. Şübhesiz yegane gaalib, (sun'unda) tam hikmet saahibi Sensin Sen".

 • İbni Kesir

  Rabbımız, onların arasından, senin ayetlerin onlara okuyacak, kitabı, hikmeti öğretecek ve onları tezkiye edecek bir peygember gönder. Şüphesiz ki Aziz, Hakim Sensin Sen.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Rabbimiz onlara içlerinden senin ayetlerini onlara okuyan, kitap ve hikmeti öğreten ve onları (şirkten) arındıran bir resul gönder. Şüphesiz aziz ve hakim olan ancak sensin.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  "Ey bizim Hakim Rabbimiz! Onların içinden öyle bir resul gönder ki; Kendilerine Senin ayetlerini okusun, onlara kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları tertemiz kılsın. Muhakkak ki aziz Sen'sin, hakim Sen'sin! (Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibisin!)"

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  "Rabbimiz, onların içinde senin ayetlerini (alemlerinde Esma'nın açığa çıkışını) onlara öğretip okutan, onlara Bilgiyi ve açığa çıkış sistemini (hikmeti) öğreten, onları arındıran Rasul ba's et (insanlara Hakikati bildiren Esma'nın açığa çıkmış suretini oluştur). " Kesinlikle sen Aziyz Hakiym'sin.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  'Rabbimiz, onların arasından, ayetlerini onlara okuyacak, onlara kitabı ve bilgeliği öğretecek ve onları temizleyecek bir elçi gönder. Sen Yücesin, Bilgesin.'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Ey Rabb'imiz! İçlerinden onlara Sen'in ayetlerini okuyacak, Kitap'ı ve Hikmeti öğretecek ve onları arındıracak bir elçi gönder. Kuşkusuz Sen, Mutlak Üstün Olan'sın, En İyi Hüküm Veren'sin.

 • Progressive Muslims

  "Our Lord, and send amongst them a messenger from among themselves, that he may recite to them Your revelations and teach them the Scripture and the wisdom, and purify them. You are the Noble, the Wise."

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  “Our Lord: raise Thou up among them a messenger from among them who will recite to them Thy proofs, and teach them the Writ and wisdom, and increase them in purity; Thou art the Exalted in Might, the Wise.”

 • Aisha Bewley

  Our Lord, raise up among them a Messenger from them to recite Your Signs to them and teach them the Book and Wisdom and purify them. You are the Almighty, the All-Wise.’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  "Our Lord, and raise among them a messenger to recite to them Your revelations, teach them the scripture and wisdom, and purify them. You are the Almighty, Most Wise."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  "Our Lord, and send among them a messenger from among themselves, that he may recite to them Your revelations and teach them the Book and the wisdom, and purify them. You are the Noble, the Wise."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  "Our Lord, and send amongst them a messenger from among themselves, that he may recite to them Your signs and teach them the book and the wisdom, and purify them. You are the Noble, the Wise."