Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Kendilerine Kitap verdiğimiz kimseler, O'nu öz oğullarını bildikleri gibi bilirler. Buna rağmen içlerinden bir zümre, bile bile gerçeği gizlemektedir.

اَلَّذ۪ينَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَٓاءَهُمْۜ وَاِنَّ فَر۪يقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ
Ellezine ateynahumul kitabe ya'rifunehu kema ya'rifune ebnaehum ve inne ferikan minhum le yektumunel hakka ve hum ya'lemun.
#kelimeanlamkök
1ellezinekimseler
2ateynahumukendilerine verdiğimizاتي
3l-kitabeKitapكتب
4yea'rifunehuonu tanırlarعرف
5kemagibi
6yea'rifunetanıdıklarıعرف
7ebna'ehumoğullarınıبني
8ve inneve (yine) elbette
9ferikanbir grupفرق
10minhumonlardan
11leyektumunegizlerlerكتم
12l-hakkagerçeğiحقق
13vehumonlar
14yea'lemunebildikleri (halde)علم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Kendilerine kitap verdiklerimiz, peygamberi, çocuklarını tanıdıkları gibi tanırlar. Buna rağmen onlardan bir grup, bile bile gerçeği gizler.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Kendilerine kitap verdiklerimiz onu (kıbleyi) kendi çocuklarını tanıdıkları gibi tanırlar. Şüphesiz ki onlardan bir grup, bilerek hakikati gizlemektedir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kendilerine kitap verdiklerimiz, bu gerçekleri çocuklarını tanıdıkları gibi tanırlar; ama yine de onlardan bir grup bile bile gerçeği gizler.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Kendilerine Kitap verdiğimiz kimseler, O'nu öz oğullarını bildikleri gibi bilirler. Buna rağmen içlerinden bir zümre, bile bile gerçeği gizlemektedir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Kendilerine Kitap verdiklerimiz bunu (Kabe'nin tekrar kıble olacağını), kendi oğullarını bildikleri gibi bilirler. Ama onların birtakımı bu gerçeği bile bile gizlerler.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Kitap verdiklerimiz, kendi oğullarını tanıdıkları gibi Onu tanırlar. Aslında, onların arasından bir küme, bilmesine karşın gerçeği gizliyor.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Kendilerine vahiy tevdi edilenler, onu öz oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Buna rağmen onların çoğu, bildikleri halde ısrarla gerçeği gizlerler.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu öz oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Bununla birlikte, içlerinden bir zümre, bilip durdukları halde gerçeği gizliyorlar.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu (peygamberi), çocuklarını tanır gibi tanırlar. Buna rağmen içlerinden bir bölümü, bildikleri halde gerçeği gizlerler.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Kendilerine kitap verdiğimiz toplumların alimleri, peygamberi, oğullarını tanır gibi tanırlar. Böyle iken içlerinden bir takımı, gerçeği bile bile gizlerler.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Daha önce kendilerine vahiy verdiklerimiz, onu kendi çocuklarını tanıdıkları gibi tanırlar: Ancak bilin ki, onların bazısı hakikati bile bile örtbas eder.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Kendilerine kitap verdiklerimiz onu (Peygamberi) oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Böyle iken içlerinden birtakımı bile bile gerçeği gizlerler.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O kendilerine kitab verdiğimiz ümmetlerin uleması onu -o Peygamberi- oğullarını tanır gibi tanırlar, böyle iken içlerinden bir takımı hakkı bile bile ketmederler

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Kendilerine Kitap verdiklerimiz, onu, oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar, ama yine de onlardan bir grup, bile bile gerçeği gizlerler.

 • Gültekin Onan

  Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu çocuklarını tanıdıkları gibi tanırlar. Buna rağmen içlerinden bir bölümü bildikleri halde gerçeği gizlerler.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Kendilerine Kitab verdiklerimiz onu (o peygamberi) Öz oğulları gibi tanırlar, öyle iken içlerinden bir güruh, kendileri bilib durdukları halde, yine mutlakaa Hakkı gizlerler.

 • İbni Kesir

  Kendilerine kitab verdiklerimiz, onu oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Öyle iken içlerinden bir güruh bilir oldukları halde, yine de hakkı gizlerler.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Kendilerine kitap verdiklerimiz (Yahudi ve Hıristiyanlar) onu (Muhammed'i) öz oğulları gibi tanırlar. Bununla beraber onlardan bir kısmı bildikleri halde hakkı gizlerler.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Kendilerine kitap vermiş olduğumuz kimseler, onu (Muhammed'i) tıpkı evlatlarını tanıdıkları gibi tanırlar. Böyle iken, onlardan bir kısmı, bile bile gerçeği gizler.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Kendilerine (Kitap) Bilgi verdiklerimizden bir kısmı Onu kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Onlardan bir grup bilerek Hakk'ı gizlerler.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kendilerine kitap verdiklerimiz, bu gerçekleri çocuklarını tanıdıkları gibi tanırlar; ama yine de onlardan bir grup bile bile gerçeği gizler.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Kendilerine Kitap verdiğimiz kimseler, O'nu öz oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Buna rağmen içlerinden bir zümre, bile bile gerçeği gizlemektedir.

 • Progressive Muslims

  Those to whom We have given the Scripture know it as they know their own children; and a group of them hides the truth while they know.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Those to whom We gave the Writ recognise it as they recognise their sons, but a faction among them conceals the truth when they know.

 • Aisha Bewley

  Those We have given the Book recognise it as they recognise their own sons. Yet a group of them knowingly conceal the truth.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Those who received the scripture recognize the truth herein, as they recognize their own children. Yet, some of them conceal the truth, knowingly.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Those to whom We have given the Book know it as they know their own children; and a group of them hides the truth while they know.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Those to whom We have given the book know it as they know their own children, and a group of them hides the truth while they know.