Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Haram ay, haram aya karşılıktır. Hürmetler de karşılıklıdır. Kim, size saldırırsa siz de onlara aynı şekilde karşılık verin. Allah'a karşı takvalı olun. Ve iyi bilin ki Allah, takvalı olanlarla beraberdir.

اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌۜ فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُٓوا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّق۪ينَ
Eş şehrul haramu biş şehril harami vel hurumatu kısas, fe meni'teda aleykum fa'tedu aleyhi bi misli ma'teda aleykum, vettekullahe va'lemu ennellahe meal muttekin.
#kelimeanlamkök
1eş-şehruayıشهر
2l-haramuharamحرم
3biş-şehriaya karşılıktırشهر
4l-haramiharamحرم
5velhurumatuve hürmetlerحرم
6kisasunkarşılıklıdırقصص
7femenikim
8a'tedasaldırırsaعدو
9aleykumsize
10fea'tedusiz de saldırınعدو
11aleyhiona
12bimisligibiمثل
13ma
14a'tedasaldırdığıعدو
15aleykumsize
16vettekukorkunوقي
17llaheAllah'tan
18vea'lemubilin kiعلم
19ennegerçekten
20llaheAllah
21meaberaberdir
22l-muttekinemuttakilerleوقي
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Haram ay, haram aya karşılıktır. Barışa hürmet de karşılıklıdır. Kim size saldırırsa, siz de ona denk olacak şekilde saldırınız. Allah'tan sakınınız ve biliniz ki, Allah sakınanlarla beraberdir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Haram ay(lar)* haram ay(lar)a karşılıktır. Dokunulmazlıklar da karşılıklıdır. Kim size saldırırsa siz de onun size saldırması gibi (ona misilleme olacak kadar) saldırın! Allah'a karşı takvâlı (duyarlı) olun! Bilin ki Allah muttakîlerle (duyarlı olanlarla) beraberdir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Sınırlanmış ay ancak iki taraflı gözetilebilir. Ateşkese uymak karşılıklıdır. Size saldırırlarsa onlara aynen saldırın. ALLAH'ı dinleyin ve bilin ki ALLAH erdemlilerin yanındadır.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Haram ay*, haram aya karşılıktır. Hürmetler de karşılıklıdır. Kim, size saldırırsa siz de onlara aynı şekilde karşılık verin. Allah'a karşı takvalı olun. Ve iyi bilin ki Allah, takvalı olanlarla beraberdir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Haram* aya saygı, haram aya saygı duyanlara karşıdır; yasaklar karşılıklıdır*. Size kim saldırırsa, o saldırıya denk bir saldırı yapın. Allah'tan çekinip korunun. Bilin ki Allah, kendisinden çekinip korunanlarla beraberdir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Kutsal ay, kutsal ay ile karşılıklıdır. Çünkü kutsallar karşılıklıdır. Bundan sonra, kim size saldırırsa, onun saldırdığı gibi siz de saldırın. Allah'a yönelik sorumluluk bilinci taşıyın. Çünkü iyi bilin ki, Allah, sorumluluk bilinci taşıyanlarla kesinlikle birliktedir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Dokunulmazlık ayında saldırana cevap, yine dokunulmazlık ayında verilir. Zira dokunulmazlıkta denklik esastır. Her kim de size saldırırsa, onun yaptığının aynısıyla siz de karşılık verin ve fakat Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun; Allah'ın, sorumluluk bilincini kuşananların yanında olduğunu aklınızdan çıkarmayın!

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Haram ay, haram aya karşılıktır. Hürmetler ve yasaklar karşılıklıdır. O halde, azgınlık edip size saldırana, size saldırdığı şekilde ve ölçüde saldırın. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah, kendisinden korkup sakınanlarla beraberdir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Haram ay, haram aya karşılıktır; hürmetler (de) karşılıklıdır. Öyleyse kim size saldırırsa, onun saldırdığı gibi siz de ona saldırın. Allah'tan korkup sakının ve bilin ki Allah, muhakkak ki korkup sakınanlarla beraberdir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Haram ay, haram aya ve bütün haramlar birbirine karşılıktır. O halde kim size saldırıda bulunursa siz de ona yaptığı saldırının misli ile saldırın ve ileri gitmekten Allah'tan korkun ve bilin ki Allah, takva sahibi olanlarla beraberdir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Saldırmazlık örfünün geçerli olduğu aylarda size saldıranlara siz de karşılık verin: zira saldırmazlık örfünün ihlali, adil karşılık ((kısas) yasasına tabi)dir. Böylece, eğer bir kimse saldırıda bulunursa, sizde onun saldırdığı gibi saldırın; ancak Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun ve Allah'ın, kendisine karşı sorumluluk bilinci taşıyanların yanında olduğunu bilin.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Haram ay, haram aya karşılıktır. Hürmetler (saygı gösterilmesi gereken şeyler) kısas kuralına tabidir. O halde kim size saldırırsa, size saldırdığı gibi siz de ona saldırın, (fakat ileri gitmeyin). Allah'a karşı gelmekten sakının ve bilin ki, Allah kendine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  hürmetli Ay hürmetli Aya ve bütün hürmetler biribirine kısastır, o halde kim size tecavüz ettiyse siz de ona ettiği tecavüzün mislile tecavüz edin de ileri gitmeye Allahdan korkun ve bilin ki Allah müttekilerle beraberdir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Haram ayı, haram aya karşılıktır. Hürmetler, karşılıklıdır. Kim size saldırırsa, onun size saldırdığı kadar siz de ona saldırın; Allah'tan korkun, bilin ki Allah (günahlardan) korunanlarla beraberdir.

 • Gültekin Onan

  Haram ay ancak iki taraflı gözetilebilir/Haram ay haram aya karşılıktır. Ateşkese uymak da / hürmetler (de) karşılıklıdır. Öyleyse kim size saldırırsa onların saldırdığı gibi siz de onlara saldırın. Tanrı 'dan korkup sakının ve bilin ki Tanrı, muhakkak ki korkup sakınanlarla beraberdir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Haram ay, haram aya bedeldir. Hürmetler karşılıklıdır. Onun için kim sizin üzerinize saldırırsa siz de, tıbkı onların üstünüze saldırdıkları gibi, ona saldırın. (Fakat daima) Allahdan korkun ve bilin ki şübhesiz Allah takvaa saahibleriyle beraberdir.

 • İbni Kesir

  Haram ay haram aya karşılıktır. Hürmetler karşılıklıdır. Kim size saldırırsa, siz de tıpkı onun saldırdığı gibi ona saldırın. Allah'tan korkun. Ve bilin ki Allah şüphesiz takva sahibleriyle beraberdir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Hürmetli ay, hürmetli aya karşılıktır ve hürmetler de karşılıklıdır. O halde, size tecavüz edene, onun size saldırdığı gibi siz de saldırın. Allah'tan sakının ve Allah'ın takva sahipleriyle beraber olduğunu bilin.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Haram ay, Haram aya bedeldir. Hürmetler karşılıklıdır. O halde kim size saldırırsa siz de aynısıyla karşılık verin. Allah'a karşı gelmekten sakının ve bilin ki Allah bu sakınanlarla beraberdir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Haram ay, haramınız olan aya bedeldir.. . Ve buna hürmette eşitlik esastır. O halde haddi aşıp (bu süreçte) size saldırana, saldırganlığının misliyle siz de saldırın! Allah'tan korunun ve iyi bilin ki Allah korunanlarla beraberdir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kutsal ay ancak iki taraflı gözetilebilir. Ateşkese uymak karşılıklıdır. Size saldırırlarsa onlara aynen saldırın. ALLAH'ı dinleyin ve bilin ki ALLAH erdemlilerin yanındadır.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Haram ay*, haram aya karşılıktır. Haram aylara uymak da karşılıklıdır. Kim, size saldırırsa siz de onlara aynı şekilde karşılık verin. Allah'a karşı takvalı* olun. Ve iyi bilin ki Allah, takvalı olanlarla beraberdir.

 • Progressive Muslims

  What is done in the restricted month may be retaliated in the same month, and murder shall be punishable by execution. Whoever attacks you, then you shall attack him the same as he attacked you; and be aware of God, and know that God is with the righteous.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  The inviolable month is for the inviolable month, and the inviolable deeds are just requital: whoso transgressed against you, transgress against him just as he transgressed against you. But be in prudent fear of God, and know that God is with those of prudent fear.

 • Aisha Bewley

  Sacred month in return for sacred month – sacred things are subject to retaliation. So if anyone oversteps the limits against you, overstep against him the same as he did to you. But have taqwa of Allah. Know that Allah is with those who have taqwa.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  During the Sacred Months, aggression may be met by an equivalent response. If they attack you, you may retaliate by inflicting an equitable retribution. You shall observe GOD and know that GOD is with the righteous.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  The restricted month may be met within the restricted month, and what is unlawful may be met with retaliation. Whoever attacks you, then you shall attack him the same as he attacked you; and be aware of God, and know that God is with the righteous.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  The Restricted Month is for the Restricted Month. The restrictions are mutual. Whoever attacks you, then you shall attack him the same as he attacked you; and be conscientious of God, and know that God is with the righteous.