Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

İsrailoğulları'na sor; Biz, onlara nice açık ayetler verdik. Kim, Allah'ın nimeti kendisine geldikten sonra onu değiştirirse; artık kuşkusuz Allah, Azabı Çok Şiddetli Olan'dır.

سَلْ بَن۪ٓي اِسْرَٓائ۪لَ كَمْ اٰتَيْنَاهُمْ مِنْ اٰيَةٍ بَيِّنَةٍۜ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَٓاءَتْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابِ
Sel beni israile kem ateynahum min ayetin beyyineh, ve men yubeddil ni'metallahi min ba'di ma caethu fe innallahe şedidul ikab.
#kelimeanlamkök
1selsorسال
2benioğullarınaبني
3israileİsrail
4kemnice
5ateynahumonlara verdikاتي
6min
7ayetinayetlerdenايي
8beyyinetinaçıkبين
9ve menve kim
10yubeddildeğiştirirseبدل
11nia'meteni'metiniنعم
12llahiAllah'ın
13min
14bea'disonraبعد
15ma
16ca'ethugeldiktenجيا
17feinneşüphesiz
18llaheAllah'ın
19şediduçetindirشدد
20l-ikabicezasıعقب
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  İsrailoğulları'na sor: Onlara nice açık ayetler verdik. Kim kendisine geldikten sonra Allah'ın nimetini değiştirirse, bilsin ki Allah'ın cezası şiddetlidir.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  İsrailoğulları'na sor ki kendilerine apaçık nice ayet (mucize) vermiştik. Kim kendisine (deliller) geldikten sonra Allah'ın nimetini (ayetlerini) değiştirirse, şüphesiz ki Allah'ın azabı şiddetlidir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  İsrail oğullarına sor, onlara nice apaçık ayetler verdik! Kendisine ALLAH'ın nimeti geldikten sonra onu değiştirenler için ALLAH ağır bir ceza verir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  İsrailoğulları'na sor; Biz, onlara nice açık ayetler verdik. Kim, Allah'ın nimeti kendisine geldikten sonra onu değiştirirse; artık kuşkusuz Allah, Azabı Çok Şiddetli Olan'dır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  İsrailoğullarına bir sor, onlara açık ayetlerden (mucizelerden) ne kadar çok vermişizdir! Kim Allah'ın nimetini, kendisine geldikten sonra başka bir şeyle değiştirirse bilsin ki Allah, vereceği ceza ile suç arasında sıkı bir bağ kurar.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  İsrailoğullarına, nice açık kanıtlar vermiştik; onlara sor. Allah'ın nimetini, kendisine ulaştıktan sonra kim değiştirirse, kuşkusuz, Allah'ın cezası çok yamandır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Sor İsrailoğullarına: Biz onlara nice açık mesajlar verdik de (ne oldu)? Her kim Allah'ın nimeti olan mesajlarını kendilerine ulaştıktan sonra değiştirirse, bilsin ki Allah karşılık vermede şiddetlidir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Sor İsrailoğulları'na, onlara nice açık ayet verdik. Kim Allah'ın nimetini, o kendisine geldikten sonra başka kılığa sokarsa kuşku duymasın ki, Allah'ın azabı pek zorludur.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  İsrailoğullarına sor, onlara nice açık ayet(ler) verdik. Kendisine geldikten sonra kim Allah'ın nimetini değiştirirse, (bilsin ki) şüphesiz Allah, cezası pek şiddetli olandır.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  İsrail oğullarına, onlara ne kadar açık bir mucize verdiğimizi sor! Fakat her kim, Allah'ın nimetini kendisine geldikten sonra değiştirirse şüphesiz Allah'ın cezası pek çetindir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  İsrail oğullarına sor; Onlara nice açık mesajlar verdik! Kim Allah'ın kutlu mesajlarını kendisine ulaştıktan sonra değiştirirse bilsin ki Allah karşılık vermede şiddetlidir!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  İsrailoğullarına sor; biz onlara nice açık mucizeler verdik. Kendisine geldikten sonra kim Allah'ın nimetini değiştirirse, (bilsin ki) şüphesiz Allah, cezası pek çetin olandır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Beni İsraile sor: biz onlara ne kadar açık ayet vermiştik, fakat Allahın ni'metini her kim kendine geldikten sonra değişdirirse şüphe yok ki Allahın ıkabı şiddetlidir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İsrail oğullarına sor; onlara nice açık ayetler verdik. Kim, Allah'ın kendisine gelen ni'metini değiştirirse bilsin ki, Allah'ın cezası çetindir.

 • Gültekin Onan

  İsrailoğullarına sor, onlara nice apaçık ayet verdik. Kendisine geldikten sonra kim Tanrı'nın nimetini değiştirirse, (bilsin ki) kuşkusuz Tanrı cezası pek şiddetli olandır.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Sor israil oğullarına; Onlara nice açık ayet (ler) verdik. Kim Allahın ni'metini, o (nimet) kendisine geldikten sonra, (küfr ile) değişdirirse şübhesiz Allah, cezası pek çetin olandır.

 • İbni Kesir

  Sor İsrailoğulları'na, onlara nice açık ayetler verdik. Kim, kendisine gelen Allah'ın nimetini değiştirirse, şüphesiz Allah'ın cezası pek şiddetlidir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  İsrailoğullarına sor, onlara apaçık nice ayetler verdik. Kim, Allah'ın nimeti kendisine ulaştıktan sonra onu değiştirirse, şüphesiz Allah'ın cezası çok şiddetlidir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  İsrailoğullarına sor, onlara nice açık belgeler verdik! Her kim, Allah'ın kendisine lütfetmiş olduğu nimeti değiştirirse, iyice bilsin ki Allah'ın cezası pek şiddetlidir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Sor İsrailoğullarına; Biz onlara nice apaçık işaretler verdik. Kim kendisine geldikten sonra Allah nimetini değiştirirse, (bilin ki) Allah yapılanın karşılığını hakkıyla ve şiddetle verir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İsrailoğullarına sor, onlara nice apaçık ayetler verdik! Kendisine ALLAH'ın nimeti geldikten sonra onu değiştirenler için ALLAH ağır bir ceza verir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  İsrailoğulları'na sor; Biz, onlara nice açık ayetler verdik. Kim, Allah'ın nimeti kendisine geldikten sonra onu değiştirirse; artık kuşkusuz Allah, azabı çok şiddetli olandır.

 • Progressive Muslims

  Ask the Children of Israel how many clear signs did We give them And whoever changes God's favour after it has come to him, then God is Mighty in retribution.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Ask thou the children of Israel how many a clear proof We gave them. And whoso changes the favour of God after it has come to him: God is severe in retribution.

 • Aisha Bewley

  Ask the tribe of Israel how many Clear Signs We gave to them. If anyone alters Allah’s blessing after it has come to him, Allah is fierce in retribution.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Ask the Children of Israel how many profound miracles have we shown them! For those who disregard the blessings bestowed upon them by GOD, GOD is most strict in retribution.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Ask the Children of Israel how many clear signs did We give them? And whoever changes the grace of God after it has come to him, then God is Mighty in retribution.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Ask the Children of Israel how many clear signs We gave them. Whoever changes God's favor after it has come to him, then God is Mighty in retribution.