Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Nebileri onlara: "Onun komutanlık kanıtı, içinde Rabb'inizden bir sekine ve Musa ile Harun soyundan bakiye kalanların bulunduğu ve meleklerin taşıdığı, yüklendiği bir sandığın size gelmesidir. Eğer inanmış kimselerseniz, kuşkusuz bunda sizin için kesin bir ayet vardır." dedi.

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِه۪ٓ اَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ ف۪يهِ سَك۪ينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوسٰى وَاٰلُ هٰرُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلٰٓئِكَةُۜ اِنَّ ف۪ي ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِن۪ينَ۟
Ve kale lehum nebiyyuhum inne ayete mulkihi en ye'tiyekumut tabutu fihi sekinetun min rabbikum ve bakiyyetun mimma terake alu musa ve alu harune tahmiluhul melaikeh, inne fi zalike le ayeten lekum in kuntum mu'minin.
#kelimeanlamkök
1ve kaleve dedi kiقول
2lehumonlara
3nebiyyuhumnebileriنبا
4innemuhakkak
5ayetealametiايي
6mulkihionun hükümdarlığınınملك
7en
8ye'tiyekumusize gelmesidirاتي
9t-tabutu(Allah'ın Ahid sandığı) Tabut'un
10fihionun içinde
11sekinetunbir huzur bulunanسكن
12min-den
13rabbikumRabbiniz-ربب
14ve bekiyyetunve bir kalıntıبقي
15mimma-ndan
16terakegeriye bıraktığı-ترك
17aluailesininاول
18musaMusa
19ve aluve ailesininاول
20haruneHarun
21tehmiluhutaşıdığıحمل
22l-melaiketumeleklerinملك
23inneşüphesiz
24fi
25zalikebunda
26layetenkesin bir alamet vardırايي
27lekumsizin için
28ineğer
29kuntumisenizكون
30mu'minineinanan kimselerامن
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Peygamberleri onlara,"Onun hükümranlığının delili, tabutun/sandukanın size gelmesidir. Meleklerin taşıdığı o tabutun/sandukanın içinde Rabbinizden size bir huzur; Musa ve Harun ailelerinin bıraktıklarından bir kalıntı vardır. Eğer inanmış kimseler iseniz sizin için bunda şüphesiz bir ders vardır" dedi.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Peygamberleri onlara şöyle demişti: "Onun hükümdarlığının işareti, meleklerin taşıdığı, içinde Rabbinizden bir ferahlık ve sükûnet, Musa'nın ailesinin ve Harun'un ailesinin bıraktıklarından bir kalıntı bulunan Tâbût'un size gelmesidir. İnananlarsanız şüphesiz ki bunda sizin için bir delil vardır.""

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Peygamberleri onlara: "Onun hükümdarlığının kanıtı, sandığın size gelmesidir. Onda Efendinizden bir huzur ve Musa ile Harun'un halkının geriye bıraktığı bir kalıntı bulacaksınız. Onu melekler taşımaktadır. Gerçeği onaylıyorsanız bunda sizi ikna edecek bir delil var."

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Nebileri onlara: "Onun komutanlık kanıtı, içinde Rabb'inizden bir sekine ve Musa ile Harun soyundan bakiye kalanların bulunduğu ve meleklerin taşıdığı, yüklendiği bir sandığın size gelmesidir. Eğer inanmış kimselerseniz, kuşkusuz bunda sizin için kesin bir ayet vardır." dedi.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Nebileri onlara dedi ki: "Ona komutanlık verildiğinin işareti, size Sandık'ın gelmesidir. İçinde Sahibinizden (Rabbinizden) sizi rahatlatacak bir şey, Musa ve Harun ailelerinin bıraktığı hatıralar olacak ve onu melekler taşıyacaktır. Eğer inanıyorsanız bunda sizin için gerçek bir gösterge vardır."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Peygamberleri, onlara, şöyle dedi: "Onun yönetiminin kanıtı, sandığın size gelmesidir. Onda, Efendinizden bir dinginlik, Musa ailesinin ve Harun ailesinin geriye bıraktıklarından kalıntılar vardır; onu, melekler taşır. Aslında, işte bunda, sizin için kesinlikle bir gösterge vardır; eğer inanıyorsanız?"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ve Peygamberleri onlara dedi ki: "Bakın, onun otoritesini meşru kılan belge olarak size içinde Rabbiniz tarafından bahşedilmiş bir gönül huzuru ile Musa'nın ailesi ve Harun'un ailesinden geriye kalan, meleklerin yüklediği bir gönül bağışlanacaktır. Eğer gerçekten inanıyorsanız, bunda sizin için bir işaret vardır."

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Nebileri onlara şöyle söyledi: "Onun mülk ve saltanatının belirtisi o Tabutun size gelmesidir. Onun içinde Rabb'inizden bir huzur, Harun hanedanının, Musa hanedanının bıraktığından bir kalıntı vardır, Onu melekler taşır. Eğer iman sahipleri iseniz, bunda sizin için elbette bir ibret vardır."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Peygamberleri, onlara (şöyle) dedi: "Onun hükümdarlığının belgesi, size Tabut'un gelmesi (olacaktır ki) onda Rabbinizden 'bir güven duygusu ve huzur' ile Musa ailesinden ve Harun ailesinden artakalanlar var; onu melekler taşır. Eğer inanmışlarsanız, bunda şüphesiz sizin için bir delil vardır."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Peygamberleri onlara: "Haberiniz olsun, onun hükümdarlığının alameti, içinde sizlere Rabbından bir rahatlık ve Musa ile Harun ailesinin bıraktıklarından bir kısmı bulunan bir sandığın gelmesi olacaktır. Onu melekler getirecektir. Eğer inanan kişilerseniz, elbette size bunda kesin bir delil vardır." demişti.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve Peygamberleri olan, "Bakın, meşru hükümranlığın bir işareti olarak size içinde Rabbiniz tarafından bahşedilmiş bir iç huzuru, bir sükunet bulunan ve Musa'nın ve Harun'un ailelerinden geriye kalmış olup da meleklerce muhafaza edilen mirası içinde barındıran bir kalp bağışlanacaktır. Eğer (gerçekten) inanıyorsanız, bunda sizin için bir işaret vardır" dedi.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Peygamberleri onlara şöyle dedi: "Onun hükümdarlığının alameti, size o sandığın gelmesidir. Onda Rabbinizden bir güven duygusu ve huzur ile Musa ailesinin, Harun ailesinin geriye bıraktığından kalıntılar vardır. Onu melekler taşımaktadır. Eğer inanmış kimselerseniz, bunda şüphesiz sizin için kesin bir delil vardır."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Peygamberleri onlara şunu da söylemişdi: Haberiniz olsun onun melikliğinin alameti size o Tabutun gelmesi olacaktır, ki onda rabbınızdan bir sekine ve ali Musa ile ali Harunun metrükatından bir bakiyye vardır, onu Melaike getirecektir, elbette bunda size kat'i bir alamet vardır, eğer mü'minlerseniz

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ve peygamberleri onlara dedi ki; "Onun hükümdarlığının alameti, içinde Rabbinizden bir huzur ve Musa ailesinin, Harun ailesinin geriye bıraktığından bir kalıntı bulunan, meleklerin taşıdığı (Allah'ın Ahid sandığı) Tabut'un size gelmesidir. Eğer inanıyorsanız bunda sizin için (Talut'un hükümdarlığına) kesin bir alamet vardır."

 • Gültekin Onan

  Peygamberleri onlara (şöyle) dedi: "Onun hükümdarlığının ayeti size Tabutun gelmesi (olacaktır ki) onda rabbinizden 'bir güven duygusu ve huzur' ile Musa ailesinden ve Harun ailesinden artakalanlar var; onu melekler taşır. Eğer inançlılar iseniz, bunda kuşkusuz sizin için bir ayet vardır."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Peygamberleri onlara (şöyle de) söyledi: "Gerçek, onun hükümdarlığının açık alameti size o Tabutun gelmesi olacakdır ki içinde Rabbinizden bir sekinet ve Musa haanedaniyle Harun ailesinin metrukatından bir bakiyye vardır. Meleklere onu yüklen (ib getir) ecekdir. Elbette bunda size kafi bir alamet (ve ibret) vardır, eğer iman etmiş (kimse) lerseniz.

 • İbni Kesir

  Peygamberi onlara dedi ki: Gerçekten onun hükümdarlığının alameti size Tabut'un gelmesidir ki, onda Rabbınızdan bir "Sekine" ve Musa hanedanıyla Harun hanedanının terkettiklerinden bir kalıntı vardır. Melekler onu yüklenecektir. Şayet inananlardan iseniz; elbette bunda, sizin için kesin bir ayet vardır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Ve yine onlara Peygamberleri, şöyle dedi: -O'nun, hükümdarlığının alameti sandığın size gelmesidir. Onun içinde Rabbiniz'den bir ferahlık ve Musa ailesinin ve Harun ailesinin geriye bıraktıklarından bir kalıntı vardır. Onu melekler taşımaktadır. Eğer inanıyorsanız, bunda sizin için kesin bir alamet vardır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Peygamberleri devamla şöyle dedi: "Onun hükümdarlığının alameti, size içinde Rabbinizden bir sekine ile Musa ve Harun'un manevi mirasından bir bakiyyenin bulunduğu ve meleklerce taşınan bir sandığın gelmesidir. Eğer iman etmeye niyetli iseniz bunda, elbette sizin için delil vardır."

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Nebileri onlara dedi ki: "Muhakkak ki onun hükümranlığının işareti, o tabutun (kalbin - şuurun) size gelmesidir. Ki onun içinde Rabbinizden bir sekine (iç huzuru - ferahlık), Musa ve Harun neslinden bir geriye kalan (ilim) vardır. Onu melaike (nefsinizdeki Esma kuvveleri) getirecektir. Muhakkak ki bunda kesin açık bir işaret vardır, eğer iman ehli iseniz. "

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Peygamberleri onlara: 'Onun hükümdarlığının kanıtı, sandığın size gelmesidir. Onda Rabbinizden bir huzur ve Musa ile Harun'un halkının geriye bıraktığı bir kalıntı bulacaksınız. Onu melekler taşımaktadır. İnanıyorsanız bunda sizi ikna edecek bir delil var.'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Nebileri onlara: "Onun komutanlık kanıtı, içinde Rabb'inizden bir sekine ve Musa ile Harun soyundan bakiye kalanların bulunduğu ve meleklerin/güçlü varlıkların taşıdığı, yüklendiği bir sandığın size gelmesidir. Eğer inanmış kimselerseniz, kuşkusuz bunda sizin için kesin bir ayet vardır." dedi.

 • Progressive Muslims

  And their prophet said to them: "The sign of his kingship shall be that he brings to you the ark in which there is tranquility from your Lord and the legacy of what was left behind by the descendants of Moses and the descendants of Aaron being carried by the Angels. In this is a sign for you if you are believers."

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And their prophet said to them: “A proof of his dominion is that there will come to you the chest wherein is tranquillity from your Lord, and a remnant of what the house of Moses and the house of Aaron left, borne by angels; in that is a proof for you, if you be believers.”

 • Aisha Bewley

  Their Prophet said to them, ‘The sign of his kingship is that the Ark will come to you, containing serenity from your Lord and certain relics left by the families of Musa and Harun. It will be borne by angels. There is a sign for you in that if you are muminun.’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Their prophet said to them, "The sign of his kingship is that the Ark of the Covenant will be restored to you, bringing assurances from your Lord, and relics left by the people of Moses and the people of Aaron. It will be carried by the angels. This should be a convincing sign for you, if you are really believers."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And their prophet said to them: "The sign of his kingship shall be that he brings to you the ark in which there is tranquility from your Lord and the legacy of what was left behind by the descendants of Moses and the descendants of Aaron being carried by the angels. In this is a sign for you if you are believers."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Their prophet said to them, "The sign of his kingship shall be that he brings to you the ark in which there is tranquility from your Lord and the legacy of what was left behind by the descendants of Moses and the descendants of Aaron being carried by the controllers. In this is a sign for you if you acknowledge."