Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Yanınızdakini "tasdik edici" olarak gönderdiğimize inanın. Onu Küfr edenlerin ilki siz olmayın. Ayetlerimi az bir değere değişmeyin. Ve Bana karşı takvalı olun.

وَاٰمِنُوا بِمَٓا اَنْزَلْتُ مُصَدِّقاً لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُٓوا اَوَّلَ كَافِرٍ بِه۪ۖ وَلَا تَشْتَرُوا بِاٰيَات۪ي ثَمَناً قَل۪يلاًۘ وَاِيَّايَ فَاتَّقُونِ
Ve aminu bi ma enzeltu musaddikan li ma meakum ve la tekunu evvele kafirin bih, ve la teşteru bi ayati semenen kalilen ve iyyaye fettekuni.
#kelimeanlamkök
1ve aminuve inanınامن
2bimaşeye
3enzeltuindirdiğimنزل
4musaddikandoğrulayıcı olarakصدق
5limabulunanı
6meakumsizin yanınızda
7ve la
8tekunuve olmayınكون
9evveleilkاول
10kafirininkar edenكفر
11bihionu
12ve la
13teşteruve satmayınشري
14biayatibenim ayetlerimiايي
15semenenbedeleثمن
16kalilenazıcıkقلل
17ve iyyayeve benden
18fettekunisakınınوقي
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Beraberinizde olan Tevrat'ı doğrulayıcı olarak indirdiğim Kur'an'a iman ediniz. Sakın onu inkar edenlerin ilki olmayınız. Ayetlerimi de küçük bir değerle değiştirmeyiniz ve yalnız benden sakınınız.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Elinizdekini (Tevrat'ın aslını) doğrulayıcı olarak indirdiğime (Kur'an'a) iman edin! Sakın onu inkâr eden(ler)in öncüsü olmayın! Ayetlerimi az bir değer karşılığında satmayın! Yalnız bana karşı takvâlı (duyarlı) olun!

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Yanınızdakini doğrulayıcı olarak indirdiğimi onaylayın. Ona karşı çıkanların ilki olmayın. Ayetlerimi değeri düşük şeylerle değişmeyin; sadece benden çekinin.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Yanınızdakini "tasdik edici" olarak gönderdiğimize inanın. Onu Küfr edenlerin ilki siz olmayın. Ayetlerimi az bir değere değişmeyin. Ve Bana karşı takvalı olun.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Sizin yanınızda olanı (Tevrat'ı) onaylayıcı olarak indirdiğime (Kur'an'a) inanın. Onu görmezlikten gelenlerin ilki olmayın! Âyetlerimi geçici bir bedele karşılık satmayın! Yalnız benden çekinerek kendinizi koruyun!

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Yanınızda olanı doğrulayan, Benim indirdiğime inanın. Onu inkar edenlerin öncüsü siz olmayın. Benim ayetlerimi az bir değere satmayın. Ve yalnızca Bana karşı sorumluluk bilinci taşıyın.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ve yanınızda olanı doğrulayıcı olarak indirdiğim vahye inanın; ve onu inkar edenlerin öncüsü siz olmayın, ayetlerimi de basit çıkarlar karşılığında pazarlamayın; ve sorumluluğunuzun merkezinde sadece Ben olayım!

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Beraberinizdekini doğrulayıcı olarak indirmiş bulunduğuma inanın. Onu ilk inkar eden siz olmayın. Benim ayetlerimi az bir bedel karşılığı satmayın. Ve yalnız benden sakının.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Yanınızda olan (Tevrat)ı, doğrulayıcı olarak indirdiğime (Kur'an'a) iman edin; onu inkar edenlerin ilki siz olmayın ve ayetlerimizi az bir değer karşılığında değişmeyin. Ve yalnızca benden korkun.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Ve beraberinizdekini tasdik edici olarak indirdiğim Kur'an'a iman edin, O'na inanmayanların ilki siz olmayın, ayetlerimi de bir kaç paraya değiştirmeyin ve Benden sakının artık Benden!

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Bunun için de, size geçmişte bildirilmiş olan haberleri doğrulayıcı nitelikte indirdiğim bu vahye inanın; onun gerçekliğini inkar edenlerin öncüsü olmayın; mesajlarımı küçük bir kazanca değişmeyin; ve Bana, yalnızca Bana karşı sorumluluk bilinci taşıyın!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Elinizdeki Tevrat'ı tasdik edici olarak indirdiğimize (Kur'an'a) iman edin. Onu inkar edenlerin ilki olmayın. Ayetlerimi az bir karşılığa değişmeyin ve bana karşı gelmekten sakının.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  ve beraberinizdekini musaddık olarak indirdiğim Kur'ana iman edin, ona inanmıyanların birincisi olmayın, benim ayetlerimi bir kaç paraya değişmeyin, ve benden sakının artık benden

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Sizin yanınızda bulunanı doğrulayıcı olarak indirmiş bulunduğum (Kur'an)a inanın ve onu ilk inkar eden, siz olmayın; benim ayetlerimi birkaç paraya satmayın ve benden sakının.

 • Gültekin Onan

  Yanınızdakini (meaküm) doğrulayıcı (musaddikan) olarak indirdiğime inanın. Ona küfredenlerin ilki olmayın. Ayetlerimi az bir değer karşılığında değişmeyin (teşteru) ve yalnızca benden korkun / çekinin (iyyaye).

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Nezdinizdekini (Tevratı) tasdik edici (ve doğrultucu) olarak indirdiğim (Kur'an) a iman edin, onu inkaredenlerin ilki siz olmayın, ayetlerimi az bir baha ile (bayağı bir menfaat mukaabilinde) değişmeyin. Ancak benden korkun.

 • İbni Kesir

  Yanınızdaki Tevrat'ı tasdik edici olarak indirdiğime iman edin. Onu inkar edenlerin ilki olmayın. Ayetlerimizi az bir paha ile satmayın. Ve yalnız Ben'den sakının.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Elinizde bulunan Tevrat'ı tasdik edici olarak indirdiğim Kur'an'a inanın ve onu inkar edenlerin ilki siz olmayın. Ayetlerimi az bir pahaya satmayın; yalnızca benden korkun!

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Sizin yanınızda bulunan Tevrat'ı tasdik etmek üzere indirdiğim Kur'an'a iman edin, onu inkar edenlerin başını siz çekmeyin. Ayetlerimi az bir fiyatla, yani dünya menfaati karşılığında satmayın. Asıl Bana karşı gelmekten sakının.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Ve iman edin sizde olanı (Tevrat'ı) tasdik eden, indimizden inzal ettiğimize (Kuran'a).  O gerçeği inkar edenlerin ilki olmayın. Varlığınızdaki (B sırrı kapsamındaki) işaretlerimi (Esma'nın açığa çıkış kuvvelerini) az bir dünya değerine değişmeyin. Benden korunun!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Yanınızdakini doğrulayıcı olarak indirdiğime inanın. Ona karşı çıkanların ilki olmayın. Ayetlerimi değeri düşük şeylerle değişmeyin; sadece benden çekinin.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Yanınızdakini "tasdik edici" olarak gönderdiğimize inanın. Onu inkar edenlerin ilki siz olmayın. Ayetlerimi az bir değere değişmeyin. Ve Bana karşı takvalı olun.

 • Progressive Muslims

  And believe in what I have sent down, authenticating what is already with you, and do not be the first to disbelieve in it! And do not purchase with My verses a cheap gain, and of Me you shall be aware.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And believe in what I have sent down confirming what is with you, and be not the first to deny it; and sell not My proofs at a cheap price; and Me — be you in prudent fear of Me.

 • Aisha Bewley

  Have iman in what I have sent down, confirming what is with you. Do not be the first to reject it and do not sell My Signs for a paltry price. Have taqwa of Me alone.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  You shall believe in what I have revealed herein, confirming what you have; do not be the first to reject it. Do not trade away My revelations for a cheap price, and observe Me.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And believe in what I have sent down, authenticating what is with you, and do not be the first to disbelieve in it! And do not purchase with My revelations a cheap gain, and of Me you shall be aware.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Acknowledge what I have sent down, authenticating what is already with you, and do not be the first to reject it! Moreover, do not purchase with My signs a cheap gain; and of Me you shall be conscientious.