Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Hani! Musa, halkı için su istemişti. Biz de demiştik ki: "Asanla kayaya vur." Bunun üzerine kayadan on iki göz su fışkırmıştı. Her grup hangi kaynaktan içeceğini bilmişti. Allah'ın verdiği rızıktan yiyin, için fakat asilik yaparak yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın.

وَاِذِ اسْتَسْقٰى مُوسٰى لِقَوْمِه۪ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَۜ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْناًۜ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْۜ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِد۪ينَ
Ve izisteska musa li kavmihi fe kulnadrib bi asakel hacer fenfeceret minhusneta aşrete ayna, kad alime kullu unasin meşrebehum kulu veşrebu min rızkıllahi ve la ta'sev fil ardı mufsidin.
#kelimeanlamkök
1ve izihani
2steskasu istemiştiسقي
3musaMusa
4likavmihikavmi içinقوم
5fekulnademiştikقول
6dribvurضرب
7biasakeasanlaعصو
8l-hacerataşaحجر
9fenfeceratfışkırmıştıفجر
10minhuondan
11snetaثني
12aşrateon ikiعشر
13aynengöze (pınar)عين
14kadelbette
15alimebilmiştiعلم
16kullubütünكلل
17unasininsanlarانس
18meşrabehumkendi içecekleri yeriشرب
19kuluyeyinاكل
20veşrabuve içinشرب
21min-ından
22rizkirızk-رزق
23llahiAllah'ın
24ve la-mayın
25tea'sevve (başkalarına) saldır-عثو
26fi-nde
27l-erdiyeryüzü-ارض
28mufsidinebozgunculuk yaparakفسد
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Musa, kavmi için su istemişti de biz ona,"Değneğinle taşa vur" demiştik. Taştan hemen on iki kaynak fışkırdı. Her grup, içeceği kaynağı bildi. Onlara: "Allah'ın nimetlerinden yiyiniz, içiniz, sakın yeryüzünde bozgunculuk etmeyiniz" dedik.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Hani Musa, kavmi için su isteyince (ona) "Asanla taşa vur!" demiştik. Hemen ondan on iki pınar fışkırmıştı. Her kabile de elbette içeceği yeri bilmişti. (Onlara şöyle demiştik:) "Allah'ın (yarattığı) rızkından yiyin, için! Yeryüzünde bozguncular olarak karışıklık çıkarmayın!"

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Musa, bir zamanlar halkı için su aramıştı. "Değneğinle taşa vur" demiştik. Bunun üzerine taştan on iki pınar fışkırmıştı. Her kabile, içmesi için ayrılan pınarı bilmişti: "ALLAH'ın rızkından yiyin için, yeryüzünde bozgunculuk ve düzenbazlık yapmayın."

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Hani! Musa, halkı için su istemişti. Biz de demiştik ki: "Asanla kayaya vur." Bunun üzerine kayadan on iki göz su fışkırmıştı. Her grup hangi kaynaktan içeceğini bilmişti. Allah'ın verdiği rızıktan yiyin, için fakat asilik yaparak yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Bir gün Musa, halkı için su istedi. "Değneğini şu taşa vur!" dedik, oradan on iki pınar kaynadı. Her bölük, su içeceği yeri öğrendi. (Onlara:) "Allah'ın verdiği rızıktan yiyin, için ama ortalığı birbirine katıp tabii düzeni bozmayın." (dendi.)

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Musa, toplumu için su istediğinde, şöyle demiştik: "Değneğinle taşa vur!" On iki pınar fışkırdı; herkes kendi içeceği yeri bildi. "Allah'ın verdiği yiyeceklerden yiyin, için ve yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Musa kavmini suvarmak istediği zaman da dedik ki: "Değneğini kayaya vur!" Bunun ardından ondan on iki kaynak fışkırmıştı. Bu sayede herkes içeceği yeri bilmişti. Haydi, Allah'ın rızkından yiyin, için; fakat yeryüzünün fesadıyla sonuçlanacak düzenbazlıklara tevessül etmeyin.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Bir zamanlar Musa, toplumu için su istemişti de biz, "Değneğinle şu taşa vur!" demiştik. Taştan hemen oniki göze fışkırmıştı. Her bölük insan kendilerine özgü su kaynağını bilmişti. "Allah'ın rızkından yiyin, için; yeryüzünde bozgunculuk yaparak şuna buna saldırmayın." demiştik.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  (Yine) Hatırlayın; Musa kavmi için su aramıştı, o zaman biz ona: "Asanı taşa vur" demiştik de ondan oniki pınar fışkırmıştı, böylece herkes içeceği yeri bilmişti. Allah'ın verdiği rızıktan yiyin, için ve yeryüzünde bozgunculuk (fesad) yaparak karışıklık çıkarmayın.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Ve bir vakit Musa, kavmi için su dileğinde bulunmuştu, Biz de: "Asan ile taşa vur!" demiştik. Bunun üzerine ondan on iki pınar fışkırdı. Her kısım insanlar kendi su alacağı kaynağı bildi. Allah'ın rızkından yiyin, için de bozgunculuk yaparak yeryüzünü fesada vermeyin!

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve yine bir keresinde Musa, kavminin su ihtiyacı için (Bize) yalvarmıştı ve Biz de kendisine: "Asanla kayaya vur" demiştik. Bunun üzerine oradan on iki kaynak (birden) fışkırmıştı ki halkın tümü nereden (hangi kaynaktan) içeceğini bilsin. (Ve Musa demişti): "Allah tarafından verilen rızıktan yiyip için, ama yeryüzünün yozlaşmasına ve çürümesine yol açacak bozgunculuk yapmayın."

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Hani, Musa kavmi için su dilemişti. Biz de, "Asanı kayaya vur" demiştik, böylece kayadan on iki pınar fışkırmış, her boy kendi su alacağı pınarı bilmişti. "Allah'ın rızkından yiyin, için. Yalnız, yeryüzünde bozgunculuk yaparak fesat çıkarmayın" demiştik.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Ve bir vakit Musa, kavmi için su dilemişti, biz de asan ile taşa vur demiştik, onun üzerine ondan on iki pınar fışkırdı, her kısım insanlar kendi su alacağı menbaı bildi, Allahın rızkından yeyin, için de müfsitlik ederek yer yüzünü fesada vermeyin

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bir zaman da Musa, kavmi için su istemişti; "Asanla taşa vur," demiştik. Bunun üzerine taştan on iki göze fışkırmıştı. Her bölük, kendi içecekleri pınarı bilmişti: "Allah'ın rızkından yeyin, için ve yeryüzünde bozgunculuk yaparak (başkalarına) saldırmayın." (demiştik.)

 • Gültekin Onan

  Musa, bir zamanlar kavmi için su aramıştı / istemişti. "Değneğinle taşa vur (daraba)" demiştik de bunun üzerine taştan (hüsneta) on iki pınar / göze (ayn) fışkırmıştı (feceret). Böylece herkes içeceği yeri bilmişti. "Tanrı'nın rızkından yiyin için, yeryüzünde bozgunculuk (fesad) yaparak dolaşmayın."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Bir de hani Musa, ("Tih" de susayan) kavmi için su arayınca: "Asaanı taşa vur demişdik de ondan (on iki sıbt adedince) on iki pınar kaynamış ve her sınıf, su alacağı yeri öğrenmişdi. (Demişdik ki) "Allanın rızkından yeyin, için. (Fakat) yer yüzünde fesadcılar olarak taşkınlık yapmayın".

 • İbni Kesir

  Hani, bir vakit Musa, kavmi için su arayınca; asanla taşa vur, demiştik de, taştan oniki çeşme fışkırmış, her zümre su alacağı yeri öğrenmişti. Allah'ın rızkında yeyin, için, yalnız yeryüzünde bozgunculuk yaparak, karışıklık çıkarmayın.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Musa halkı için su aradığında -Değneğinle taşa vur, dedik. Ondan on iki pınar fışkırdı ve her grup su içeceği pınarı öğrenmişti. Allah'ın rızkından yiyin, için; fakat yeryüzünde bozguncular olarak, taşkınlık yapmayın!

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Bir zaman da Musa, kavmi için su arayıp Allah'a yalvarmıştı. Biz de: "Asanı taşa vur!" demiştik. Bunun üzerine o taştan on iki pınar fışkırmış, her bölük kendine mahsus pınarı bilmişti. "Allah'ın rızkından yiyin için, fakat sakın yeryüzünde fesat çıkararak taşkınlık yapmayın!" demiştik.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Hani Musa kavmi için su istemişti de: "(Varlığındaki Esma kuvvesiyle) asanı taşa vur" demiştik. (Vurunca) taştan on iki gözeden su fışkırmıştı. Her grup insan kendi meşrebini (su içeceği yeri) bildi. "Allah rızkından yeyin için, arzda fesat çıkarıcılar olarak aşırı gitmeyin" dedik.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Musa, bir zamanlar halkı için su aramıştı. 'Değneğinle taşa vur,' demiştik. Bunun üzerine taştan on iki pınar fışkırmıştı. Her kabile, içmesi için ayrılan pınarı bilmişti: 'ALLAH'ın rızkından yiyin için, yeryüzünde bozgunculuk yaparak dolaşmayın.'

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Hani! Musa, kavmi için su istemişti. Biz de demiştik ki: "Asanla kayaya vur.". Bunun üzerine kayadan on iki göz su fışkırmıştı. Her grup hangi kaynaktan içeceğini bilmişti. Allah'ın verdiği rızıktan yiyin, için fakat asilik yaparak yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın.

 • Progressive Muslims

  And Moses was seeking water for his people, so We said: "Strike the rock with your staff. " Thus twelve springs burst out of it; each tribe then knew from where to drink. "Eat and drink from God's provisions, and do not roam the Earth as corruptors."

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And when Moses sought water for his people; so We said: “Strike thou with thy staff the rock,” then there gushed therefrom twelve springs; each people knew its drinking-place: “Eat and drink of the provision of God, and commit not evil in the earth, working corruption.”

 • Aisha Bewley

  And when Musa was looking for water for his people, We said, ‘Strike the rock with your staff. ’ Then twelve fountains gushed out from it and all the people knew their drinking place. ‘Eat and drink of Allah's provision and do not go about the earth corrupting it.’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Recall that Moses sought water for his people. We said, "Strike the rock with your staff." Whereupon, twelve springs gushed out therefrom. The members of each tribe knew their own water. Eat and drink from GOD's provisions, and do not roam the earth corruptingly.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And Moses was seeking water for his people, so We said: "Strike the stone with your staff." Thus twelve springs exploded out of it; each people then knew from where to drink. "Eat and drink from the provisions of God, and do not roam the earth as corrupters."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Moses was seeking water for his people, so We said, "Strike the rock with your staff." Thus, twelve springs burst out of it; each tribe then knew from where to drink. "Eat and drink from God's provisions, and do not roam the earth as corruptors."