Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Elbette siz, cumartesi yasağını çiğnemekle hadlerini aşanları biliyorsunuz. Bu nedenle onlara, "Düşkün maymunlar olun." dedik.

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذ۪ينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِـ۪ٔينَۚ
Ve lekad alimtumullezine'tedev minkum fis sebti fe kulna lehum kunu kıradeten hasiin.
#kelimeanlamkök
1velekadve elbette
2alimtumubilmişsinizdirعلم
3ellezine
4a'tedevhaddi aşanlarıعدو
5minkumiçinizden
6fi-nde
7s-sebticumartesi günü-سبت
8fekulnaişte dedik kiقول
9lehumonlara
10kunuolunكون
11kiradetenmaymunlarقرد
12hasiineaşağılıkخسا
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  İçinizden Cumartesi günü yasağını çiğneyenleri elbette bilirsiniz. İşte bundan dolayı onlara,"Aşağılık maymunlar olun" dedik.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  İçinizden cumartesi günü (avlanma yasağını)* çiğneyenleri ve bu yüzden kendilerine "Aşağılık maymunlar (gibi) olun!"* dediğimizi elbette bilmektesiniz.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Sizden Cumartesi yasağını çiğneyenleri elbette biliyorsunuz. Onlara "Aşağılık maymunlar olun" dedik.*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Elbette siz, cumartesi yasağını çiğnemekle hadlerini aşanları biliyorsunuz. Bu nedenle onlara, "Düşkün maymunlar olun*." dedik.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  İçinizden cumartesi yasağını çiğneyenleri elbette bilirsiniz. Onlara "Aşağılık maymunlar gibi olun!" demiştik.*

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Zaten gerçek şu ki, aranızdan, Cumartesi yasağını çiğneyenleri biliyorsunuz. Bunun üzerine, onlara, "Aşağılık maymunlar olun!" dedik.*

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Nitekim, içinizden Yasak Günü'nde haddi aşan kimseleri siz de biliyorsunuz. Onlara, "Maymunlardan beter olun!" demiştik.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Yemin olsun, içinizden Cumartesi gününde azgınlık yapanları siz bilirsiniz. Onlara şöyle dedik: "Aşağılık maymunlar oluverin."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Andolsun, sizden cumartesi (günü) yasağı çiğneyenleri elbette biliyorsunuz. İşte biz, onlara: "Aşağılık maymunlar olun" dedik.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  İçinizden cumartesi istirahat günü yasağını çiğneyenleri elbette bilirsiniz. Biz onlara: "Sefil maymunlar olun!" dedik.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Nitekim, içinizde Sebt Günü'nün kutsallığını ihlal edenleri biliyoruz; bu davranışlarınızdan ötürü onlara: "Aşağılık maymunlar gibi olun!" dedik.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Şüphesiz siz, içinizden Cumartesi yasağını çiğneyenleri bilirsiniz. Biz onlara, "Aşağılık maymunlar olun" demiştik.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  içinizden sebt -istirahat- günü tecavüz edenleri elbette bilirsiniz biz onlara sefil maymunlar olun dedik

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  İçinizden, Cumartesi günü (avlanma yasağı)nı çiğneyenleri elbette bilmişsinizdir; işte onlara: "Aşağılık maymunlar olun!" dedik.

 • Gültekin Onan

  Sizden Cumartesi yasağını çiğneyenleri elbette biliyorsunuz. İşte biz onlara "Aşağılık maymunlar olun" dedik.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Andolsun, içinizden Cumartesi günü (ne saygı göstermek) hakkında (ki dini hududu balık avlamak suretiyle) çiğneyib geçen ("eyle" li) ler (in hallerini, başlarına gelenler) i de her halde bil (ib öğren) mişsinizdir. İşte biz onlara (Davud lisaniyle) "Hor ve zelil maymunlar olun" dedik, (üç gün sonra hepsi helak oldu).

 • İbni Kesir

  Andolsun ki, içinizden cumartesi günü haddi aşanları elbette bilirsiniz. İşte biz onlara: Aşağılık maymunlar olun, dedik.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  İçinizden cumartesi gününde yasağı çiğneyenleri de elbette biliyorsunuz. İşte biz onlara: -Hor ve aşağılık maymunlar olun, dedik.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  İçinizden cumartesi günü haddi aşanları elbette bilirsiniz. Biz böyle yapanlara "Aşağılık maymun olun!" dedik.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Yemin olsun ki sizden Sebt'te (Cumartesi'ye hürmet etmeyip) haddini aşanları siz bilirsiniz. Onlara şöyle dedik: "Aşağılık maymunlar (hakikatinin getirisini yaşamayı terk edip taklitle yaşayanlar) olun!"

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Sizden Cumartesi yasağını çiğneyenleri elbette biliyorsunuz. Onlara 'Aşağılık maymunlar olun,' dedik.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Elbette siz, cumartesi yasağını çiğnemekle hadlerini aşanları biliyorsunuz. Bu nedenle onlara, "Sefil maymunlar olun." dedik.

 • Progressive Muslims

  You have come to know who it was amongst you that transgressed the Sabbath, We said to them: "Be despicable apes!"

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And you had known those among you who transgressed the Sabbath; and We said to them: “Be despised apes!”

 • Aisha Bewley

  You are well aware of those of you who broke the Sabbath. We said to them, ‘Be apes, despised, cast out.’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  You have known about those among you who desecrated the Sabbath. We said to them, "Be you as despicable as apes."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  You have come to know who it was among you that transgressed the Sabbath, We said to them: "Be despicable apes!"

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  You have come to know who it was amongst you that transgressed the Sabbath, We said to them, "Be despicable apes!"