Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Yine onlar: "Bizim için Rabb'ine sor; onun niteliğini açıklasın. Zira bizce sığırların hepsi birbirine benziyorlar; eğer Allah dilerse biz doğru olanı bulmuş oluruz." dediler.

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَۙ اِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَاۜ وَاِنَّٓا اِنْ شَٓاءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُونَ
Kalud'u lena rabbeke yubeyyin lena ma hiye, innel bakara teşabehe aleyna, ve inna in şaallahu le muhtedun.
#kelimeanlamkök
1kaludediler kiقول
2d'udu'a etدعو
3lenabizim için
4rabbekeRabbineربب
5yubeyyinaçıklasınبين
6lenabize
7manasıl bir şey olduğunu
8hiyeonun
9innezira
10l-bekarao inekبقر
11teşabehebenzer geldiشبه
12aleynabize
13ve innaama mutlaka biz
14ineğer
15şa'edilerseشيا
16llahuAllah
17lemuhtedunehidayeti buluruzهدي
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  "Bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir inek olduğunu bize açıklasın, nasıl bir inek keseceğimizi anlayamadık. Biz, inşallah emredileni yerine getiririz" dediler.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Onlar) "Bizim adımıza Rabbine dua et de onun (özelliklerinin) ne olduğunu bize açıklasın; (nasıl) bir inek (keseceğimizi iyice) karıştırdık.* inşallah biz emredileni yapma yolunu buluruz." demişlerdi.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  "Bizim için Efendini çağır da, onun niteliğini bize daha da açıklasın. Çünkü düveler bizce birbirine benziyor. ALLAH dilerse yolu buluruz" dediler.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Yine onlar: "Bizim için Rabb'ine sor; onun niteliğini açıklasın. Zira bizce sığırların hepsi birbirine benziyorlar; eğer Allah dilerse biz doğru olanı bulmuş oluruz." dediler.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  "Bizim için Sahibine (Rabbine) bir daha sor, onun nasıl bir şey olduğunu iyice açıklasın! Bize göre o özellikler birçok sığırda var. Allah bulmamızı tercih ederse biz onu buluruz!" dediler.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Dediler ki: "Bizim için, Efendine yakarışta bulun; onun nasıl olduğunu bize açıklasın. Aslında, bize göre inekler birbirine benzer. Allah dilerse, doğal olarak doğruyu buluruz!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Onlar: "Bizin için Rabbine yalvar da bize onun tam olarak ne olduğunu açıklasın; çünkü bize göre bütün inekler birbirine benzer: (eğer açıklanırsa) inşaallah biz de doğrusunu buluruz" dediler.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Şöyle dediler "Dua et Rabb'ine, açıklasın bize neymiş o! Çünkü bu inek, bizim gözümüzde başkalarıyla karıştı. Ve biz, Allah dilerse, doğruya ve güzele elbette kılavuzlanacağız."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  (Onlar yine:) "Rabbine adımıza yalvar da, bize onun niteliklerini açıklasın. Çünkü bize göre sığırlar birbirine benzer. İnşaallah (Allah dilerse) biz doğruyu buluruz" dediler.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Onlar: "Bizim için Rabbine dua et, onu bize iyice açıklasın; çünkü o sığır bize karışık geldi. Bununla beraber Allah dilerse elbette onu buluruz." dediler.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Onlar: "Rabbine bizim için dua et de onun nasıl olacağını bize (daha açık) bildirsin, (çünkü) bize göre tüm sığırlar birbirine benzer; ve sonra, Allah arzu ederse biz elbette doğru yola yöneliriz!" dediler.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  "Bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir sığır olduğunu bize açıklasın. Çünkü sığırlar, bizce, birbirlerine benzemektedir. Ama Allah dilerse elbet buluruz" dediler.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  dediler: Bizim için rabbine dua et nedir o bize beyan etsin, çünkü o bakare bize müteşabih geldi, Maamafih Allah dilerse elbette buluruz

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  "Bizim için Rabbine du'a et, onun nasıl bir şey olduğunu bize açıklasın. Zira o inek bize (başka ineklere) benzer geldi. Ama Allah dilerse mutlaka (emredileni yapmağa) yol buluruz." dediler.

 • Gültekin Onan

  Dediler ki: "Bizim için rabbine dua et de onun niteliğini / durumunu (hiye) bize (biraz daha) açıklasın / bildirsin (yübeyyin)". Çünkü bize göre sığırlar birbirine benziyor. Tanrı dilerse doğru yolu / doğruyu (muhtedun) buluruz".

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Yine) demişlerdi: "Bizim için Rabbine dua et de o nedir? Apaçık anlatsın bize. Çünkü bizce bir çok inekler birbirine benziyor. Allah dilerse (istenen ineği bulmıya) muvaffak oluruz (yahud hidayete erdirilmiş bulunuruz).

 • İbni Kesir

  Dediler ki: Rabbına dua et, bize açıkça niteliğnin ne olduğunu bildirsin. Çünkü bizce sığırlar birbirine benziyor. Allah dilerse biz elbette hidayete erenlerden oluruz.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Onlar: -Rabbine dua et, bize açıkça bildirsin. Çünkü bizce inekler birbirine benzer. Allah dilerse elbette biz hidayete erenlerden oluruz, dediler.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Onlar yine dediler ki: Bizim adımıza Rabbine yalvar da onun nasıl olacağını bize iyice bildirsin. Zira istenen sığır, bize diğerlerine benzer geldiğinden tereddütte kaldık. Ama inşaallah asıl istenen sığırı buluruz.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  (Üstelediler) dediler: "Rabbine yönel de açıklasın bize nasıl bir inek kesmemizi istiyor; zira bu tarife benzer çok inek var? İnşaAllah biz tam istenilen ineği buluruz".. .

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  'Bizim için Rabbini çağır da, onun niteliğini bize daha da açıklasın. Çünkü düveler bizce birbirine benziyor. ALLAH dilerse yolu buluruz,' dediler.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Yine onlar: "Bizim için Rabb'ine dua et; onun niteliğini açıklasın. Zira sığırların hepsi birbirine benziyorlar; eğer Allah dilerse biz doğru olanı bulmuş oluruz." dediler.

 • Progressive Muslims

  They said: "Call upon your Lord for us that He may clarify which one it is, for the heifers all look alike to us and we will, God willing, be guided. "

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  They said: “Call thou to thy Lord for us that He make plain to us what she is; heifers seem alike to us; and, if God wills, we will be guided.”

 • Aisha Bewley

  They said, ‘Ask your Lord to make it clear to us what it should be like. Cows are all much the same to us. Then, if Allah wills, we will be guided.’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  They said, "Call upon your Lord to show us which one. The heifers look alike to us and, GOD willing, we will be guided."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  They said: "Call upon your Lord for us that He may clarify which one it is, for the heifers all look alike to us and we will, God willing, be guided."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  They said, "Call upon your Lord for us that He may clarify which one it is, for the heifers all look alike to us and we will, God willing, be guided."