Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Şimdi onların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Onlardan bir grup, Allah'ın kelamını dinleyip iyice anladıktan sonra, onu bile bile çarpıtırlar.

اَفَتَطْمَعُونَ اَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَر۪يقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللّٰهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ
E fe tatmeune en yu'minu lekum ve kad kane ferikun minhum yesmeune kelamallahi summe yuharrifunehu min ba'di ma akaluhu ve hum ya'lemun.
#kelimeanlamkök
1efetetmeuneumuyor musunuz?طمع
2enki
3yu'minuinanacaklarامن
4lekumsize
5vekadoysa
6kanevardı kiكون
7ferikunbir grupفرق
8minhumbunlardan
9yesmeuneişitirlerdi deسمع
10kelamesözünüكلم
11llahiAllah'ın
12summesonra
13yuharrifunehuonu değiştirirlerdiحرف
14min-ından
15bea'diard-بعد
16ma
17akaluhudüşünüp akıl erdirdiktenعقل
18vehumve onlar
19yea'lemunebildikleri haldeعلم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Artık onların, size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Onlardan bir zümre vardı ki, Allah'ın kelamını dinlerler ve kavrayıp anladıktan sonra, bile bile onda değişiklik yaparlardı.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Onların (kitap ehlinin) size inanacaklarını mı umuyorsunuz! Oysa onlardan bir grup, Allah'ın kelamını duyarlar da iyice anladıktan sonra bilerek onu tahrif ederler(di).*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onların sizi onaylayacaklarını mı umuyorsunuz? Halbuki onların bir kısmı, ALLAH'ın sözünü işitip kavradıktan sonra, bile bile çarpıtıp tahrif ederlerdi.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Şimdi onların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Onlardan bir grup, Allah'ın kelamını dinleyip iyice anladıktan sonra, onu bile bile çarpıtırlar.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Şimdi bunların size inanıp güvenmelerini mi bekliyorsunuz? İçlerinden birtakımı, Allah'ın sözünü dinler, akıllarına da yatar, sonra onu başka tarafa çekerler. Bunu, bile bile yaparlar.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Onların, size inanacaklarını mı umut ediyorsunuz? Üstelik onların arasından bir küme, Allah'ın Sözünü duyduktan sonra, Onu anlamalarına karşın, bilerek değiştirirler.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Bütün bu olanlardan sonra siz, onların size inanmalarını mı bekliyorsunuz? Oysa onlardan bir çoğu Allah'ın kelamını işitip ne demek istediğini kavradıkları halde, bile bile tahrif ediyorlar.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Şimdi siz bunların size inanmalarını mı umuyorsunuz? Bunların içlerinden bir fırka vardı ki, Allah'ın kelamını dinliyorlar, sonra onu, kavramalarının ardından, bilip durdukları halde tahrif ediyorlardı.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Siz (müslümanlar,) onların size inanacaklarını umuyor musunuz? Oysa onlardan bir bölümü, Allah'ın sözünü işitiyor, (iyice algılayıp) akıl erdirdikten sonra, bile bile değiştiriyorlardı.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Şimdi bunların size iman edeceklerini ümit mi ediyorsunuz? Halbuki bunlardan bir zümre vardır ki, Allah'ın kelamını dinlerlerdi de akılları aldıktan sonra onu bile bile tahrif ederlerdi.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Şimdi, onların tebliğ ettiğimiz şeye inanacaklarını bekliyor musunuz? Aksine, bir çoğu Allah'ın kelamını dinler ama onu anladıktan sonra bile bile çarpıtırlar.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Şimdi, bunların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysa içlerinden birtakımı, Allah'ın kelamını dinler, iyice anladıktan sonra, onu bile bile tahrif ederlerdi.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Şimdi bunların size iman edivereceklerini ümit mi ediyorsunuz? Halbuki bunlardan bir fırka vardı ki Allahın kelamını işitirlerdi de akılları aldıktan sonra onu bile bile tahrif ederlerdi

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Şimdi (ey mü'minler) siz, bunların size inanmalarını mı umuyorsunuz? Oysa bunlardan bir grup vardı ki, Allah'ın sözünü işitirlerdi de düşünüp akıl erdirdikten sonra, bile bile onu değiştirirlerdi.

 • Gültekin Onan

  Onların size inanacaklarını (güveneceklerini) umuyor musunuz? Oysa onların bir bölümü / zümresi (feriykun) Tanrı'nın sözünü (kelam) işitip (yesmeune) aklettikten sonra, bile bile / bilerek (yalemun) onu değiştirirlerdi (yuharrifunehu).

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Artık (ey mü'minler) onların (Yahudilerin) size inanacaklarını umar mısınız? Halbuki onlardan (hahamlık eden) bir zümre vardır ki Allanın kelamını (Tevratı) dinlerlerdi de akılları aldıkdan sonra onlar bunu bile bile tahrif (ve tağyir) ederlerdi.

 • İbni Kesir

  Onların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Onlardan öyle bir zümre vardı ki, Allah'ın kelamını dinlerlerdi de akılları yattıktan sonra, bile bile bunu değiştirirlerdi.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysa onlardan bir grup vardı ki Allah'ın sözünü işitirlerdi de düşünüp akıl erdirdikten sonra, bile bile onu bozarlardı.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Nasıl olur onların size güvenmelerini beklersiniz ki onlardan bir zümre vardı ki Allah'ın kelamını işitip akılları aldıktan sonra, bile bile onu tahrif eder, değiştirirlerdi.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Şimdi siz ey iman edenler, (genetik geçmişi bu olan Yahudilerin) size inanmalarını mı ümit ediyorsunuz? Oysa onların bir kısmı vardı ki, kelamullahı (Musa'yı) dinler, dediklerini anlar, sonra da bile bile tahrif ederlerdi (değiştirirler başka anlamlara çevirirlerdi).

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Onların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Halbuki onların bir kısmı, ALLAH'ın sözünü işitip kavradıktan sonra, bile bile onu değiştirirlerdi.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Şimdi onların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Onlardan bir grup, Allah'ın kelamını dinleyip iyice anladıktan sonra, onu bile bile çarpıtırlar.

 • Progressive Muslims

  Did you expect that they would believe with you, when a group of them had heard God's words then altered them knowingly after having understood

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Do you hope that they will believe you? And a faction among them had heard the word of God, then twisted it after they had understood it, when they knew.

 • Aisha Bewley

  Do you really hope they will follow you in iman when a group of them heard Allah’s Word and then, after grasping it, knowingly distorted it?

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Do you expect them to believe as you do, when some of them used to hear the word of GOD, then distort it, with full understanding thereof, and deliberately?

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Did you expect that they would believe with you, when a group of them had heard the words of God then altered them knowingly after having understood?

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Did you expect that they would acknowledge for you, when a group of them had heard God's words then altered them knowingly after what they had reasoned?