Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

De ki kim Cibril'e düşmansa, Bilsin ki O, onu iki eli arasındakileri tasdik edici olarak Allah'ın izni ile senin kalbine çokça indirdi. Müminler için bir hidayet ve müjde olarak.

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُواًّ لِجِبْر۪يلَ فَاِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلٰى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرٰى لِلْمُؤْمِن۪ينَ
Kul men kane aduvven li cibrile fe innehu nezzelehu ala kalbike bi iznillahi musaddikan lima beyne yedeyhi ve huden ve buşra lil mu'minin.
#kelimeanlamkök
1kulde kiقول
2menkim
3kaneise (bilsin ki)كون
4aduvvendüşmandırعدو
5licibrileCebrail'e
6feinnehuşüphesiz o
7nezzelehuonu indirmiştirنزل
8ala
9kalbikekalbineقلب
10biizniizniyleاذن
11llahiAllah'ın
12musaddikandoğrulayıcı olarakصدق
13lima
14beyneبين
15yedeyhikendinden öncekileriيدي
16ve hudenve hidayetهدي
17ve buşrave müjdeciبشر
18lilmu'minineinananlar içinامن
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  - De ki: "Cebrail'e düşman olanlar bilsinler ki, Cebrail Kur'an'ı senin gönlüne Allah'ın izniyle indirdi. Kur'an, kendinden önce gelen kitapları doğrulayıcı, müminler için rehber ve müjdedir." Kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman olursa, bilsin ki Allah da inkarcıların düşmanıdır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  De ki: "Kim Cebrail'e düşmansa (şunu iyi bilsin ki), Allah'ın izniyle onu (Kur'an'ı) senin kalbine, kendisinden önce gelen (kitapların aslını) doğrulayıcı, bir rehber ve müminler için bir müjde olarak o indirmiştir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Şunu de: "Kendinden öncekileri doğrulayıcı, iman edenlere yol gösterici ve müjde olarak ALLAH'ın izniyle bunu kalbine indiren Cibril'e her kim düşman olursa,

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  De ki kim Cibril'e düşmansa, Bilsin ki O, onu iki eli arasındakileri tasdik edici olarak Allah'ın izni ile senin kalbine çokça indirdi. Müminler için bir hidayet ve müjde olarak.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  De ki "Cebrail'e kim düşmanlık ederse bilsin ki öncekileri onaylayıcı bir rehber olan ve inanıp güvenenlere müjde veren bu kitabı o, senin kalbine Allah'ın izni ile indirmiştir."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  De ki: "Cibril'e kim düşmansa, kuşkusuz, O, hem ellerinde bulunanı doğrulayan hem inananlara doğru yolu gösteren hem de sevinçli haberler veren olarak, Allah'ın izniyle, senin yüreğine indirmiştir!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  (Ey Nebi!) De ki: "Kim Cibril'e düşmansa, iyi bilsin ki o, hakikatten ellerinde kalanı doğrulayan, bir rehber ve inananlar için de bir müjde olan vahyi, senin kalbine Allah'tan aldığı izin sayesinde indirmiştir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  De ki: "Kim Cebrail'e - ki o, Allah'ın izniyle Kur'an'ı kendinden öncekini doğrulayıcı, insanlara yol gösterici ve müjde olarak senin kalbine indirmiştir - düşman kesilirse,

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  De ki: "Cibril'e kim düşman ise, (bilsin ki) gerçekten onu (Kitabı), Allah'ın izniyle kendinden öncekileri doğrulayıcı ve mü'minler için hidayet ve müjde verici olarak senin kalbine indiren O'dur.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Söyle: "Her kim Cebrail'e düşman ise kendisinden öncekileri doğrulayan ve müminlere bir hidayet ve müjde olan Kur'an'ı senin kalbine Allah'ın izniyle o indirdi.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (Ey peygamber, onlara) şunu anlat: Kim ki, Allah'ın izniyle senin kalbine, önceki çağlarda indirdiklerini doğrulayan, inananlara bir muştu ve rehber olan bu (ilahi kelam)ı indirdiği için Cebrail'e düşmanlık besliyorsa;

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  De ki: "Her kim Cebrail'e düşman ise, bilsin ki o, Allah'ın izni ile Kur'an'ı; önceki kitapları doğrulayıcı, mü'minler için de bir hidayet rehberi ve müjde verici olarak senin kalbine indirmiştir."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Söyle, her kim Cibrile düşman ise bilsin ki o, o Kur'anı senin kalbin üzerine Allahın iznile indirdi, önündekileri tasdıklayıcı ve mü'minlere bir hidayet ve bişaret olmak için

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  De ki: "Allah'ın izniyle Kur'an'ı kendinden öncekini doğrulayıcı ve inananlara yol gösterici ve müjdeci olarak senin kalbine indirdiği için, kim Cebrail'e düşman olursa,

 • Gültekin Onan

  De ki: "Cebrail'e kim düşman ise, (bilsin ki) gerçekten onu (kitabı) Tanrı'nın izniyle kendinden öncekileri (bence: yanınızda olanı / olanları) doğrulayıcı ve inançlılar için hidayet ve müjde verici olarak senin kalbine indiren O'dur. (A.Bulaç)

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Habibim) de ki: "Kim Cebraile düşman olursa" (kahrından gebersin!). Çünkü kendinden evvelki (Kitab) ları tasdik edici (ve doğrultucu) ve mü'minler için ayn-ı hidayet ve müjde olan (Kuran) ı Allahın izni ile senin kalbinin üstüne o indirmişdir.

 • İbni Kesir

  De ki; kim Cebrail'e düşmansa (bilsin ki; ) elinin önündekileri tasdik eden, mü'minler için hidayet ve müjde olan senin kalbine Allah'ın izniyle o indirmiştir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  De ki: -Cebrail'e düşman olan bilsin ki O, daha önceki kitapları doğrulayan, mü'minler için yol gösterici ve müjde olan Kur'an'ı Allah'ın izniyle senin kalbine indirmiştir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  De ki: "Kim Cebrail'e düşman ise iyi bilsin ki, bu Kur'an'ı daha önceki kitapları tasdik etmek, inananlar için bir rehber ve müjde olmak üzere, Allah'ın izniyle senin kalbine o indirmiştir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  De ki: "Kim Cibril'e düşman ise şunu bilmeli; kesinlikle O, kendindekinden öncekini tasdik eden ve iman edenlere hidayet ve müjde olanı (Kuran'ı) senin şuuruna Biiznillah (varlığını meydana getiren Esma bileşiminin elvermesiyle) inzal etmiştir. "

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Şunu de: 'Kendinden öncekileri doğrulayıcı, inananlara yol gösterici ve müjde olarak ALLAH'ın izniyle bunu kalbine indiren Cibril'e her kim düşman olursa,

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  De ki: "Kim Cibril'e düşmansa, bilsin ki O, onu bilgisi dahilinde iki eli arasındakileri tasdik edici, müminlere doğru yolu gösterme ve müjde olarak senin kalbine indirmiştir.

 • Progressive Muslims

  Say: "Whoever is an enemy to Gabriel, then know that he has sent it down into your heart by God's permission, authenticating what is already present, and a guide and good news for the believers. "

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  (Say thou: “Whoso is an enemy to Gabriel:” — and he it is that brought it down upon thy heart, by the leave of God, confirming what was before it, and as guidance and glad tidings for the believers —

 • Aisha Bewley

  Say, ‘Anyone who is the enemy of Jibril should know that it was he who brought it down upon your heart, by Allah’s authority, confirming what came before, and as guidance and good news for the muminun.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Say, "Anyone who opposes Gabriel should know that he has brought down this (Quran) into your heart, in accordance with GOD's will, confirming previous scriptures, and providing guidance and good news for the believers."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Say: "Whoever is an enemy to Gabriel, then know that he has sent it down into your heart with the permission of God, authenticating what is with him, and a guide and good news for the believers."

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Say, "Whoever is an enemy to Gabriel," who has sent it down into your heart by God's permission, authenticating what is already present, and a guide and good news for those who acknowledge.