Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Bunu, Mutlak Üstün Olan ve Övgüye Değer Yegane Varlık olan Allah'a iman edenleri cezalandırmak için yapıyorlardı.

وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اِلَّٓا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْحَم۪يدِۙ
Ve ma nekamu minhum illa en yu'minu billahil azizil hamid.
#kelimeanlamkök
1ve mave
2nekamuöc almadılarنقم
3minhumonlardan
4illabaşka bir sebeple
5en
6yu'minuinanmalarındanامن
7billahiAllah'a
8l-aziziazizعزز
9l-hamidiövgüye layıkحمد
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  -Müminlerden, sadece, göklerin ve yerin mülkü/iktidarı kendisine ait olan, 'sonsuz kudret sahibi ve övgüye layık olan Allah'a iman ettiklerinden dolayı intikam aldılar/alıyorlar. Oysaki Allah her şeyi görür.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Onlardan (müminlerden) yalnızca güçlü ve övgüye layık olan Allah'a iman etmeleri nedeniyle intikam alıyorlardı.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Gerçeği onaylayanlardan nefret ediyorlardı. Sadece, onlar Üstün ve Övgüye layık olan ALLAH'ı onayladıkları için...

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Bunu, Mutlak Üstün Olan ve Övgüye Değer Yegane Varlık olan Allah'a iman edenleri cezalandırmak için yapıyorlardı.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Bu cezayı vermelerinin tek sebebi, müminlerin, güçlü ve her şeyi güzel yapan Allah'a güvenmeleriydi*.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Üstün Olan; Övgülere Yaraşan Allah'a inandıkları için, onlardan öç alıyorlardı.*

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  O (zalimler) başka bir sebeple değil, sadece yücelikte eşsiz ve hamdin tümüne layık olan Allah'a imanda ısrar ettikleri için onlardan intikam almışlardır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Onlardan sadece, Aziz ve Hamid Allah'a iman ettikleri için öç alıyorlardı.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Onlardan, yalnızca 'üstün ve güçlü olan,' öğülen Allah'a iman ettiklerinden dolayı intikam alıyorlardı.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Onlara sadece güçlü ve övgüye layık Allah'a iman etmeleri yüzünden kızıyorlardı.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  yalnızca Kudret Sahibi, bütün övgülere layık olan Allah'a inanmalarından dolayı nefret ediyorlardı o müminlerden,

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  (8-9) Onlar mü'minlere ancak; göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan mutlak güç sahibi ve övülmeye layık Allah'a iman ettikleri için kızıyorlardı. Allah, her şeye şahittir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Onlardan kızdıkları da yalnız aziz, hamid olan Allaha iyman etmeleri idi

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Mü'minler sırf aziz, övgüye layık Allah'a inandıkları için o (zalim)ler onlardan öç aldılar.

 • Gültekin Onan

  Onlardan, yalnızca 'üstün ve güçlü olan', öğülen Tanrı'ya inandıklarından dolayı intikam alıyorlardı.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Onlar, içlerinden (mü'minlerin) O yegane gaalib, her hamde layık Allaha iman etmelerinden başka (hiçbir şey'i) inkar etmemişlerdi.

 • İbni Kesir

  Onlar; ancak Aziz, Hamid Allah'a inandıkları için mü'minlerden öç almışlardı.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Onlardan sadece, Aziz ve Hamid olan Allah'a iman ettikleri için intikam alıyorlar.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  (8-9) Onların müminlere bu işkenceyi yapmalarının tek sebebi, müminlerin göklerin ve yerin tek hakimi, aziz ve hamid (mutlak galip ve bütün övgülere layık) olan Allah'a iman etmeleri idi. Allah her şeye şahittir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Onlardan (iman edenlerden) yalnızca Aziyz ve Hamiyd olan Allah'a iman ettikleri için intikam aldılar.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  İnananlardan nefret ediyorlardı. Sadece, onlar Üstün ve Övgüye layık olan ALLAH'a inandıkları için...

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Bunu, Mutlak Üstün Olan ve Övgüye Değer Yegane Varlık olan Allah'a iman edenleri cezalandırmak için yapıyorlardı.

 • Progressive Muslims

  And all they had asked them was to believe in God, the Noble, the Praiseworthy!

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And they resent them only that they believe in God, the Exalted in Might, the Praiseworthy,

 • Aisha Bewley

  The only reason they punished them was because they had iman in Allah, the Almighty, the All-Praiseworthy –

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  They hated them for no other reason than believing in GOD, the Almighty, the Praiseworthy.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And they hated them simply because they had asked them to believe in God, the Noble, the Praiseworthy!

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  They hated them because they acknowledged God, the Noble, the Praiseworthy!