Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Böylece her kentin ileri gelenlerini, aldatmalarından ötürü oranın suçluları yaptık. Onlar kendilerinden başkasını aldatmıyorlar ama bunun bilincinde değiller.

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا ف۪ي كُلِّ قَرْيَةٍ اَكَابِرَ مُجْرِم۪يهَا لِيَمْكُرُوا ف۪يهَاۜ وَمَا يَمْكُرُونَ اِلَّا بِاَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ
Ve kezalike cealna fi kulli karyetin ekabire mucrimiha li yemkuru fiha, ve ma yemkurune illa bi enfusihim ve ma yeş'urun.
#kelimeanlamkök
1ve kezalikeve böylece
2cealnayaptıkجعل
3fi
4kulliherكلل
5karyetinkentinقري
6ekabirabüyükleriniكبر
7mucrimiha(oranın) suçlularıجرم
8liyemkurutuzak kursunlar diyeمكر
9fihaorada
10ve ma(oysa)
11yemkuruneonlar tuzak kurmazlarمكر
12illabaşkasına
13bienfusihimkendilerindenنفس
14ve ma
15yeş'uruneama farkında değillerdirشعر
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Böylece biz her kasabada, oralarda bozgunculuk yapmaları içingünahkarlarını liderler yaptık. Onlar yalnız kendilerini aldatırlar, ama farkında olmazlar.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Böylece biz her şehirde oranın suçlularını liderler yaptık; sonunda oralarda bozgunculuk yapmayı tercih ederler. Onlar, kendilerinden başkasını aldatamazlar; (fakat) farkında olmazlar.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Her ülkenin önde gelen suçlularına, orada hile ve entrika yapmaları için izin verdik. Aslında kendilerinden başkasını kandırmıyorlar. Ama farkında değiller.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Böylece her kentin ileri gelenlerini, aldatmalarından ötürü oranın suçluları yaptık. Onlar kendilerinden başkasını aldatmıyorlar ama bunun bilincinde değiller.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  İşte böyle; her kentin günahkarlarını oranın büyükleri haline getiririz ki tuzaklar kursunlar. Aslında tuzakları kendilerine kurarlar ama farkında olmazlar.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Ve işte böylece, dalavereler çevirmeleri için, suçluları, her ülkede ileri gelenler yaptık. Oysa kendilerinden başkasına dalavere çeviremezler; üstelik ayırdında değiller.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Ve böylece her ülkede, entrika ve hile düzenini kuran düzenbaz suçluları oranın el üstünde tutulan kimseleri yaparız: Fakat çevirdikleri entrikalar yalnız kendi aleyhlerine olur da, onu dahi anlamazlar.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Biz bu şekide her kentte/her medeniyette kodamanları, o kent ve medeniyetin suçluları yaptık ki, orada oyunlar tezgahlayıp tuzaklar kursunlar. Aslında onlar öz benliklerinden başkasına oyun oynamıyorlar ama farkında değillir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Böylece biz, her ülkenin önde gelenlerini -orada hileli düzenler kursunlar diye- oranın suçlu günahkarları kıldık. Oysa onlar, hileli düzeni ancak kendilerine kurarlar da bunun şuuruna varmazlar.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Böylece her şehirde o şehrin günahkarlarının büyüklerini, orada hilekarlık yapsınlar diye, işbaşında bulundurmaktayız. Oysa onlar, hilekarlığı başkalarına değil, kendilerine yapıyorlar da farkına varamıyorlar.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve işte böylece her ülkenin önde gelenlerini, hile ve entrika peşinde koşan suçlular durumuna sokarız: ama çevirdikleri entrikalar yalnız kendi aleyhlerine olur; ve onu da anlamazlar.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  İşte böyle, her memlekette günahkarları oranın ileri gelenleri kıldık ki oralarda hilekarlık etsinler. Halbuki onlar hilekarlığı ancak kendilerine yaparlar. Ama farkında olmuyorlar.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Böyle her karyede de mücrimlerinin büyüklerini mevki'de bulundurmaktayızdır ki orada mekir yapsınlar, halbuki bunlar, mekri başkasına değil kendilerine yapıyorlar da farkına varmıyorlar

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Böylece her kentin büyüklerini, oranın suçluları yaptık ki, orada tuzak kursunlar (her kentin ileri gelenlerine, tuzak kurmaları için fırsat verdik). Onlar kendilerinden başkasına tuzak kurmuyorlar, ama farkında değiller.

 • Gültekin Onan

  Böylece biz, her ülkenin önde gelenlerini -orada hileli düzenler kursunlar diye- oranın suçlu günahkarları kıldık. Oysa onlar, hileli düzeni ancak kendilerine kurarlar da bunun şuuruna varmazlar.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Mekkede olduğu gibi) her şehir ve kasabada da oraların günahkarlarını, o yerlerde hıylekarlık etsinler diye, büyük (tanınmış) adamlar (dan) yapdık. Halbuki onlar hıylekarlığı (başkasına değil) ancak kendilerine yaparlarda farkında olmazlar.

 • İbni Kesir

  Ve böylece her kasabada hile yapsınlar diye oranın ileri gelenlerini suçlular kıldık. Halbuki yalnız kendilerine hile yaparlar da farkına varmazlar.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Keza her memleketin suçlularını, orada hile düzmeleri için iş başına getirdik. Oysa yalnız kendilerine hile yaparlar da farkında olmazlar.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Mekke'de olduğu gibi her şehirde de ileri gelen mücrimleri, yüksek mevkilerde bulundururuz ki oralarda hileler çevirsinler. Onlar böyle yapmakla kendilerini aldatırlar da farkında olmazlar.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Böylece her şehirde ekabiri (önde gelenleri), oranın suçluları kıldık ki, orada tuzak kursunlar.. . (Gerçekte) kendilerinden başkasına tuzak kurmuyorlar, farkında değiller!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Her ülkenin önde gelen suçlularına, orada hile ve entrika yapmaları için izin verdik. Aslında kendilerinden başkasını kandırmıyorlar. Ama farkında değiller.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Böylece her kentin ileri gelenlerini, aldatmalarından ötürü oranın suçluları yaptık. Onlar kendilerinden başkasını aldatmıyorlar ama bunun bilincinde değiller.

 • Progressive Muslims

  And as such, We have permitted in every town the influential from its criminals, to scheme in it. They only scheme their own souls without perceiving.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And thus have We appointed in every city its greatest lawbreakers, that they should scheme therein; and they scheme only against themselves, and they perceive not.

 • Aisha Bewley

  And likewise in every city We set up its greatest wrongdoers to plot in it. They plot against themselves alone, but they are not aware of it.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  We allow the leading criminals of every community to plot and scheme. But they only plot and scheme against their own souls, without perceiving.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And as such, We have permitted in every town the influential from its criminals, to scheme in it. They only scheme their own souls without perceiving.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  As such, We have permitted in every town the influential from its criminals, to scheme in it. They only scheme their own selves without perceiving.