Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Kendi zanlarınca: "Bu davarlar ve ekinler dokunulmazdır. Onları dilediklerimizden başkası yiyemez. Şu davarların da sırtları haram edilmiştir." derler. O'na karşı iftira ederek bir kısım davarların da üzerine Allah'ın adını anmazlar. O, iftiraları yüzünden Allah onları iftiraları ile cezalandıracaktır.

وَقَالُوا هٰذِه۪ٓ اَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌۘ لَا يَطْعَمُهَٓا اِلَّا مَنْ نَشَٓاءُ بِزَعْمِهِمْ وَاَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَاَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا افْتِرَٓاءً عَلَيْهِۜ سَيَجْز۪يهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ
Ve kalu hazihi en'amun ve harsun hicrun la yat'amuha illa men neşau bi za'mihim ve en'amun hurrimet zuhuruha ve en'amun la yezkurunesmallahi aleyhaftiraen aleyh se yeczihim bima kanu yefterun.
#kelimeanlamkök
1ve kaludediler kiقول
2hazihibunlar
3en'aamunhayvanlardırنعم
4ve harsunve ekinlerdirحرث
5hicrundokunulmazحجر
6la
7yet'amuhayiyemezطعم
8illabaşkası
9menkimseden
10neşa'ubizim dilediğimizشيا
11bizea'mihimzanlarıncaزعم
12ve en'aamunve hayvanlarنعم
13hurrimetyasaklanmışحرم
14zuhuruhasırtı(na binilmesi)ظهر
15ve en'aamunve hayvanlarنعم
16la
17yezkuruneanılmayanذكر
18ismeadıسمو
19llahiAllah'ın
20aleyhaüzerlerine
21ftira'eniftira ederekفري
22aleyhiO'na (Allah'a)
23seyeczihimonları cezalandıracaktırجزي
24bimanedeniyle
25kanuكون
26yefteruneiftira etmeleriفري
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Kendi zanlarına göre şöyle dediler: "Bu, tanrılar için ayrılan hayvanlarla ekinler, haramdır. Bunları bizim dilediğimizden başkası yiyemez. Bunlar da, binilmesi yasaklanmış hayvanlardır." Bir kısım hayvanları da Allah'a iftira ederek üzerlerine Allah'ın adını anmadan boğazlarlar. Allah, düzdükleri iftiralar yüzünden onları cezalandıracaktır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Onlar zanlarına göre dediler ki: "Bu (ilahlar için ayrılan) hayvanlar ve ekinler haramdır. Bunları bizim dilediğimizden başkası yiyemez. Bunlar da binilmesi yasaklanmış hayvanlardır." Birtakım hayvanlar da vardır ki (Allah böyle emrediyor diye) O'na iftira ederek üzerlerine Allah'ın adını anmazlar. Yapmakta oldukları iftiralar yüzünden Allah onları ileride cezalandıracaktır.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Zanlarına göre şöyle dediler: "Bunlar dokunulmaz çiftlik hayvanları ve ekinlerdir. Dilediğimizden başkası bunları yiyemez." Binilmesi yasaklanan çiftlik hayvanları... ALLAH'ın ismini üzerlerinde anmadıkları çiftlik hayvanları... O'na yakıştırdılar. Onları iftiralarıyla cezalandıracaktır.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Kendi zanlarınca: "Bu davarlar ve ekinler dokunulmazdır. Onları dilediklerimizden başkası yiyemez. Şu davarların da sırtları haram edilmiştir." derler. O'na karşı iftira ederek bir kısım davarların da üzerine Allah'ın adını anmazlar. O, iftiraları yüzünden Allah onları iftiraları ile cezalandıracaktır.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Kesin bilgiye dayanmadan: "Şu en'am ve ekinler kutsaldır, Allah'ın tercih ettikleri dışında kimse onlardan yiyemez. Şu en'ama da yük yüklemek ve binmek haramdır." derler. Kendi yalanlarını Allah'a mal ederek bir kısım en'amı keserken de Allah'ın adını anmazlar. Allah onlara, bu iftiralarının cezasını verecektir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Kendi sanılarına uyarak, şöyle dediler: "Şu hayvanlar ve ekinler yasaklanmıştır; bizim izin verdiklerimiz dışında, hiç kimse onlardan yiyemez. Şu hayvanlara da yük vurulması yasaklanmıştır!" Üstelik O'na iftira ederek, kimi hayvanların üzerine Allah'ın İsmini anmıyorlar. Bu iftiraları yüzünden onları cezalandıracaktır.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Onlar batıl inançlarına göre dediler ki: "Şu hayvanlar ve ekinler kutsaldır, bizim izin verdiklerimiz dışında hiç kimse onlardan yiyemez! Yine falanca türden hayvanlara yük vurulması haram kılınmıştır!" Ve birtakım hayvanlar da vardır ki onlar üzerine Allah'ın adını anmazlar, (batıl inançlarını) asılsız yere O'na isnat ederler. Zamanı gelince iftiralarından dolayı cezalandırılacaklar.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Kendi kuruntularına uygun olarak şöyle dediler: "Şunlar, dokunulmaz hayvanlar ve ekinlerdir. Bizim dilediğimizden başkası yiyemez bunları." Hayvanlar var, sırtlarına binmek yasaklanmıştır; hayvanlar var, Allah'a iftira yüzünden üzerlerine Allah'ın adını anmıyorlar. Allah onları üretmekte oldukları iftiralar yüzünden cezalandıracaktır.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Ve kendi zanlarınca dediler ki: "Bu hayvanlar ve ekinler dokunulmazdır. Onları bizim dilediklerimiz dışında başkası yiyemez. (Şu) Hayvanların da sırtları haram kılınmıştır." Öyle hayvanlar vardır ki, -O'na iftira etmek suretiyle- üzerlerinde Allah'ın ismini anmazlar. Yalan yere iftira düzmekte olduklarından dolayı O, cezalarını verecektir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Onlar bozuk kanaatleriyle: "Şunlar ilişilmez hayvanlar ve ekinlerdir. Onları, ancak dilediğimiz kişilere yedireceğiz. Şunlar da sırtlarına binilmesi ve yük taşınması haram edilmiş hayvanlardır." dediler. Diğer bir takım hayvanları da Allah'ın adını anmadan keserler. Bütün bunları Allah'a iftira ederek yaparlar. İftira etmeleri yüzünden Allah yakında cezalarını verecek.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Onlar, (haksız) bir iddia ile, "Şu hayvanlar ve tarla mahsulleri kutsaldır; bizim izin verdiklerimiz dışında hiç kimse onlardan yiyemez!" derler ve bazı tür hayvanların sırtına yük vurulmasının yasak (olduğunu ilan eder)ler; öyle hayvanlar var ki onlar üzerinde Allahın ismini telaffuz etmezler; (ve bu adetlerin kaynağını) haksız yere Ona isnat ederler. (Ama) Allah, onları bütün bu mesnetsiz hayallerinden dolayı cezalandıracaktır.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Bir de (asılsız iddialarda bulunarak) dediler ki: "Bunlar yasaklanmış hayvanlar ve ekinlerdir. Onları bizim dilediklerimizden başkası yiyemez. (Şunlar da) sırtları (binilmesi ve yük yüklemesi) haram edilmiş hayvanlardır." Bir kısım hayvanları da keserken üzerlerine Allah'ın adını anmazlar. (Bütün bunları) Allah'a iftira ederek yaparlar. Bu iftiraları sebebiyle Allah onları cezalandıracaktır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Zu'umlarınca dediler ki "şunlar ilişilmez en'am ve hars, bunları ancak dilediğimize yedireceğiz, şunlar da sırtları haram edilmiş, en'am" diğer bir takım en'amı da Allahın ismini anmadan boğazlarlar, hep bunları Allaha iftira ederek yaparlar, iftira ettikleri için Allah yakında cezalarını verecek

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Zanlarınca dediler ki: "Bunlar dokunulmaz hayvanlar ve ekinlerdir. Bunları bizim dilediğimizden başkası yiyemez. Bunlar da sırtı(na binilmesi) yasaklanmış hayvanlar." Bir kısım hayvanları da üzerlerine Allah'ın adını anmaz(dan boğazlar)lar. (Bütün bunları) Allah'a iftira ederek (ortaya çıkardılar. Allah) Onları iftiralarıyle cezalandıracaktır.

 • Gültekin Onan

  Ve kendi zanlarınca dediler ki: "Bu hayvanlar ve ekinler dokunulmazdır. Onları bizim dilediklerimiz dışında başkası yiyemez. (Şu) Hayvanların da sırtları haram kılınmıştır. Öyle hayvanlar vardır ki, -O'na iftira etmek suretiyle- üzerlerinde Tanrı'nın ismini anmazlar. Yalan yere iftira düzmekte olduklarından dolayı O, cezalarını verecektir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Onlar baatıl zanlarıyle dediler ki: "Bu davarlarla ekinler haramdır. Onları bizim dilediklerimizden başkası yiyemez. Şu davarların da sırtları (na binmek) haram edilmişdir". Bir takım davarlar da vardır ki üzerlerine Allahın ismini anmazlar onlar. (Besmelesiz öldürüb veya ölü olarak yerler. Bütün bunları) Ona (Allaha) karşı (böyle emrediyor diye) iftira ederek (uydurdular). O, (Allah) bunları, yapmakda oldukları iftiraları yüzünden, cezalandıracakdır.

 • İbni Kesir

  Onlar kendi zanlarınca; bu davarlar, bu ekinler haramdır, onları diledimizden başkası yiyemez. Bir takım hayvanların sırtları haramdır, dediler. Bir kısım hayvanların üzerine de O'na karşı iftira ederek; Allah'ın adını anmazlar. Allah; yapmakta oldukları iftiraları yüzünden onları cezalandıracaktır.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Zanlarınca: -Bu hayvanlar ve ekinler yasaktır. Dilediğimizden başkası bunlardan yiyemez; (bunlar ise) sırtlarına yük vurmak haram olan hayvanlardır, derler. Allah'a iftira ederek, hayvanları (keserken) O'nun adını anmazlar. Allah, onları uydurdukları şeyler sebebiyle cezalandıracaktır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Aynı şekilde dediler ki: "Falan hayvanlarla ekinlere dokunmak yasaktır; onları bizim dilediklerimizden başkası yiyemez. Falan hayvanların da sırtları haram kılınmıştır."Birtakım hayvanlar da vardır ki onları keserken Allah'ın adını anmazlar. Bütün bunları, onlar Allah'a iftira ederek ortaya çıkarmışlardır. Allah iftiraları sebebiyle onları cezalandıracaktır.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  (Örflerindeki şartlanma ve değer yargılarını, Allah hükmü din kabul edenler) zanları üzere şöyle dediler: "Bu en'am (hayvanlar) ve hers (ekin) dokunulmazdır.. . Onları dilediğimizden başkası yiyemez. . . Bu hayvanların sırtları, haram kılınmıştır (binek yapılmaz)". . . O'na (Allah'a) iftira ederek, (bir takım) hayvanları keserken üzerlerine Allah İsmi'ni anmazlar! (Allah) onlara, iftiralarının sonucunu yaşatacaktır!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Zanlarına göre şöyle dediler: 'Bunlar dokunulmaz çiftlik hayvanları ve ekinlerdir. Dilediğimizden başkası bunları yiyemez.' Binilmesi yasaklanan çiftlik hayvanları... ALLAH'ın ismini üzerlerinde anmadıkları çiftlik hayvanları... (Çeşitli haramları) O'na yakıştırdılar. Onları iftiralarıyla cezalandıracaktır.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Kendi zanlarınca: "Bu davarlar ve ekinler dokunulmazdır. Onları dilediklerimizden başkası yiyemez. Şu davarların da sırtları haram edilmiştir." derler. O'na karşı iftira ederek bir kısım davarların da üzerine Allah'ın adını anmazlar. O, yapmakta oldukları iftiraları yüzünden onları cezalandıracaktır.

 • Progressive Muslims

  And they said: "These are livestock and crops that are restricted, and none shall eat from them except as we please," by their claims; and livestock whose backs are forbidden, and livestock over which they do not mention God's name as invention against Him. He will recompense them for what they invented.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And they say: “These cattle and tilth are taboo; none is to eat them save whom we will,” — according to their claim — “and cattle whose backs are made unlawful,” and cattle over which they remember not the name of God, as an invention against Him; He will requite them for what they invented.

 • Aisha Bewley

  They say, ‘These animals and crops are sacrosanct. No one may eat them except those we wish’, – as they allege – and animals on whose backs it is forbidden to ride, and animals over which they do not mention Allah’s name, inventing falsehood against Him. He will repay them for the things they have invented.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  They said, "These are livestock and crops that are prohibited; no one shall eat them except whomever we permit," so they claimed. They also prohibited the riding of certain livestock. Even the livestock they ate, they never pronounced GOD's name as they sacrificed them. Such are innovations attributed to Him. He will surely requite them for their innovations.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And they said: "These livestock and crops are reserved, and none shall eat from them except as we please," by their claims; and livestock whose backs are unlawful, and livestock over which they do not mention the name of God as an innovation against Him. He will recompense them for what they invented.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  They said by asserting that: "These are livestock and crops that are restricted, and none shall eat from them except as we please." Even, livestock whose backs are forbidden, and livestock over which they do not mention God's name as invention against Him. He will recompense them for what they invented.