Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

"Bu davarların karınlarında bulunanlar yalnızca erkeklerimize ait olup, kadınlarımıza haram kılınmıştır. Eğer ölü doğarsa o zaman herkes onda ortaktır." dediler. Bu nitelendirmelerinin cezasını görecekler. O, En İyi Hüküm Veren'dir, Her Şeyi Bilen'dir.

وَقَالُوا مَا ف۪ي بُطُونِ هٰذِهِ الْاَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلٰٓى اَزْوَاجِنَاۚ وَاِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ ف۪يهِ شُرَكَٓاءُۜ سَيَجْز۪يهِمْ وَصْفَهُمْۜ اِنَّهُ حَك۪يمٌ عَل۪يمٌ
Ve kalu ma fi butuni hazihil en'ami halisatun li zukurina ve muharremun ala ezvacina, ve in yekun meyteten fe hum fihi şurekau, se yeczihim vasfehum, innehu hakimun alim.
#kelimeanlamkök
1ve kaluve dediler kiقول
2maolanlar
3fi
4butunikarınlarındaبطن
5hazihibu
6l-en'aamihayvanlarınنعم
7halisatunyalnızخلص
8lizukurinaerkeklerimize aittirذكر
9ve muharramunve haramdırحرم
10alaüzerine
11ezvacinakadınlarımızزوج
12veinve eğer
13yekunolursaكون
14meytetenölüموت
15fehumo zaman hepsi
16fihionda
17şuraka'uortaktırشرك
18seyeczihimcezalarını verecektirجزي
19vesfehumbu nitelendirmelerininوصف
20innehuçünkü O
21hakimunhüküm ve hikmet sahibidirحكم
22alimunbilendirعلم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Dediler ki: "Şu hayvanların karınlarında olanlar, yalnız erkeklerimize aittir; kadınlarımıza ise haram kılınmıştır. Şayet yavru ölü doğarsa, o zaman kadın-erkek hepsi onda ortaktır. Allah, bu değerlendirmelerinin cezasını verecektir. Şüphesiz ki O, hikmet sahibidir; hakkıyla bilendir."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Dediler ki: "Şu hayvanların karınlarında olanlar(ın etleri) yalnız erkeklerimize aittir, eşlerimize (kadınlarımıza) ise haram kılınmıştır. (Yavru) ölü doğarsa, o zaman (kadın erkek) hepsi onda ortaktır." (Allah) ileride bu değerlendirmelerinin cezasını verecektir. Şüphesiz ki O, doğru hüküm verendir, bilendir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  "Şu çiftlik hayvanlarının karınlarındakiler sadece erkeklerimize ait olup kadınlarımıza haramdır. Ölü doğarlarsa o zaman paylaşabilirler" dediler. Bu nitelemelerinin hesabını onlara ödetecektir. O Bilgedir, Bilendir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  "Bu davarların karınlarında bulunanlar yalnızca erkeklerimize ait olup, kadınlarımıza haram kılınmıştır. Eğer ölü doğarsa o zaman herkes onda ortaktır." dediler. Bu nitelendirmelerinin cezasını görecekler. O, En İyi Hüküm Veren'dir, Her Şeyi Bilen'dir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  "Bu en'amın karınlarında olanlar yalnız erkeklerimiz içindir; kadınlarımıza ise haramdır" dediler. Eğer ölü olursa ortaklaşa yerler. Allah, bu nitelemelerinin karşılığını verecektir. Allah doğru kararlar verir ve her şeyi bilir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Şunu da söylediler: "Şu hayvanların karnındakiler erkeklerimize özgüdür ve eşlerimize yasaklanmıştır. Ölü doğarsa, onlar da ortak olurlar!" Allah, bu nitelendirmeleri yüzünden onları cezalandıracaktır. Kuşkusuz, O, Bilgelik ve Adaletle Yönetendir; Bilendir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Yine onlar şu (çarpık) iddiada bulundular: "Şu hayvanların karnında olan yavrular canlı doğarsa yalnızca erkeklerimize ait olup kadınılarımıza yasaklanmıştır; ama ölü doğarsa, hepsi de ona ortak olacaklardır." Allah onları bu tür isnatlarından dolayı cezalandıracaktır: Çünkü O her hükmünde tam isabet kaydeder, tarifsiz bir bilgiyle bilir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Şunu da söylediler: "Şu hayvanların karınlarındakiler erkeklerimize özgülenmiştir; kadınlarımıza haramdır. Yavru ölü doğarsa kadın-erkek hepsi onda hak sahibidir." Bu nitelendirmeleri yüzünden Allah cezalarını verecektir. Hakim'dir O, Alim'dir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Bir de dediler ki: "Bu hayvanların karınlarında olan, yalnızca bizim erkeklerimize aittir, eşlerimize ise haramdır. Eğer o, ölü doğarsa onlar da bunda ortaktırlar." Allah, (bu) düzmelerinin cezasını verecektir. Şüphesiz O, hüküm sahibi olandır, bilendir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Birde: "Şu hayvanların karnındaki yavrular, sadece erkeklerimize ait olup kadınlarımıza haramdır. Eğer ölü doğarsa hepsi ona ortaktırlar." dediler. Allah, onlara bu isnatlarının cezasını yakında verecektir. Muhakkak O, hikmet sahibidir, herşeyi bilendir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve onlar, "Şu hayvanların karnında olan her şey bizim erkeklerimize tahsis edilmiş, kadınlarımıza ise yasaklanmıştır: ama eğer ölü doğarsa o zaman her iki taraf da ondan paylarını alabilir" derler. (Allah,) onları (Kendisine haksız yere) isnat ettiklerinden dolayı cezalandıracaktır: Unutmayın ki O, hikmet sahibidir, her şeyi bilendir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Bir de dediler ki: "Şu hayvanların karınlarındaki yavrular (canlı olursa) sırf erkeklerimize aittir. Karılarımıza ise haramdır." Eğer ölü olursa, o vakit onda hepsi ortaktırlar. Allah, onların bu tür nitelemelerinin cezasını verecektir. Şüphesiz O, hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Bir de "şu en'amın karınlarındaki yavrular sırf erkeklerimizin, kadınlarımıza ise haram, eğer ölü doğarsa o vakıt onda hepsi ortak" dediler, Allah onlara isnadlarının cezasını yakında verecek, her halde o hakimdir, alimdir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Dediler ki: "Bu hayvanların karınlarında olanlar, yalnız erkeklerimize aittir, kadınlarımıza haramdır". Eğer (hayvanın karnındaki yavru) ölü doğarsa, o zaman hepsi onda ortaktır. Bu nitelendirmelerinden dolayı Allah onların cezasını verecektir. Çünkü O, hüküm ve hikmet sahibidir, bilendir.

 • Gültekin Onan

  Bir de dediler ki: "Bu hayvanların karınlarında olan, yalnızca bizim erkeklerimize aittir, eşlerimize ise haramdır. Eğer o, ölü doğarsa onlar da bunda ortaktırlar. Tanrı (bu) düzmelerinin cezasını verecektir. Şüphesiz O, hüküm sahibi olandır, bilendir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Bir de (şöyle) dediler: "Şu davarların karınlarında bulunan (yavru) lar (canlı doğarsa) sade erkeklerimiz için (halaldır), kadınlarımıza haram kılınmışdır. Eğer o, ölü (doğar) sa onlar bunda ortakdırlar". (Allah) onların (bu halaldır, bu haramdır yollu) vasıflarının cezasını verecekdir. Şübhesiz ki O, yegane hüküm ve hikmet saahibidir, hakkıyle bilendir.

 • İbni Kesir

  Bir de dediler ki: Şu davarların karınlarında bulunanlar, yalnız erkeklerimiz içindir, kadınlarımıza haram kılınmıştır. Ölü doğacak olursa; hepsi ona ortaktırlar. Allah, onların bu vasıflandırmalarının cezasını verecektir. Muhakkak ki O; Hakim'dir, Alim'dir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  -Bu hayvanların karınlarındakiler sadece erkeklerimiz içindir. Karılarımıza haramdır, ama eğer ölü (doğar) ise hepsi buna ortaktır, derler. (Allah), onlara uydurduklarının cezasını verecektir. Çünkü O, hakimdir, alimdir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Bir de şöyle dediler: "Falan hayvanların karınlarında olan yavrular, canlı doğarsa sadece erkeklerimize helal, kadınlarımıza ise haramdır. Eğer ölü doğarsa, hepsi ona ortak olurlar." Allah, onların bu kabil iddialarının cezasını verecektir. Çünkü O, hakimdir, alimdir (tam hüküm ve hikmet sahibidir ve O her şeyi hakkıyla bilir).

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Dediler ki: "Şu hayvanın karnındakiler yalnız erkeklerimize helaldir, kadınlarımıza haram kılınmıştır.. . Eğer doğan ölü doğarsa, onlar (erkek ve kadın) onda ortaktırlar". . . Bu iftiraları (ile Allah) onları cezalandıracaktır. . . Muhakkak ki O, Hakiym'dir, Aliym'dir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  'Şu çiftlik hayvanlarının karınlarındakiler sadece erkeklerimize ait olup kadınlarımıza haramdır. Ölü doğarlarsa o zaman paylaşabilirler,' dediler. Bu nitelemelerinin hesabını onlara ödetecektir. O Bilgedir, Bilendir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  "Bu davarların karınlarında bulunanlar yalnızca erkeklerimize ait olup, kadınlarımıza haram kılınmıştır. Eğer ölü doğarsa o zaman herkes onda ortaktır." dediler. Bu nitelendirmelerinin cezasını görecekler. O, En İyi Hüküm Veren'dir, Her Şeyi Bilen'dir.

 • Progressive Muslims

  And they said: "What is in the bellies of these livestock is purely for our males and forbidden for our wives, and if comes out dead, then they will be partners in it. " God will recompense them for what they describe. He is Wise, Knowledgeable.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And they say: “What is in the bellies of these cattle is exclusively for our males and forbidden our wives; but if it be dead, then they are all partners therein.” He will requite them for their description; He is wise and knowing.

 • Aisha Bewley

  They say, ‘What is in the wombs of these animals is exclusively for our men and haram for our wives. But if it is stillborn, they can share in it.’ He will repay them for their false depiction. He is All-Wise, All-Knowing.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  They also said, "What is in the bellies of these livestock is reserved exclusively for the males among us, and prohibited for our wives." But if it was a still birth, they permitted their wives to share therein. He will certainly requite them for their innovations. He is Most Wise, Omniscient.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And they said: "What is in the bellies of these livestock is purely for our males and unlawful for our wives, and if comes out dead, then they will be partners in it." God will recompense them for what they describe. He is Wise, Knowledgeable.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  They said, "What is in the bellies of these livestock is purely for our males and forbidden for our spouses, and if it comes out dead, then they will be partners in it." God will recompense them for what they describe. He is Wise, Knowledgeable.