Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Sekiz çift; koyundan iki, keçiden iki. De ki: "İki erkeği mi, yoksa iki dişiyi mi veya iki dişinin rahminde bulunanı mı haram etti? Eğer doğru söyleyenler iseniz bana bir bilgiye dayanarak haber verin."

ثَمَانِيَةَ اَزْوَاجٍۚ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِۜ قُلْ آٰلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ اَمِ الْاُنْثَيَيْنِ اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِۜ نَبِّؤُ۫ن۪ي بِعِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صَادِق۪ينَۙ
Semaniyete ezvac, minad da'nisneyni ve minel ma'zisneyn, kul az zekereyni harreme emil unseyeyni emmeştemelet aleyhi erhamul unseyeyn, nebbiuni bi ilmin in kuntum sadıkin.
#kelimeanlamkök
1semaniyetesekizثمن
2ezvacinçiftزوج
3mine-dan
4d-de'nikoyun-ضان
5sneyniikiثني
6ve mineve -den
7l-mea'zikeçi-معز
8sneyniikiثني
9kulde kiقول
10azzekerayniiki erkeği mi?ذكر
11harrameharam ettiحرم
12emiyoksa
13l-unseyeyniiki dişiyi (mi?)انث
14emmayoksa
15ştemeletbulunan(yavru)ları mıشمل
16aleyhi
17erhamurahimlerindeرحم
18l-unseyeyniiki dişininانث
19nebbiunibana haber verinنبا
20biilminbilgi ileعلم
21ineğer
22kuntumisenizكون
23sadikinedoğruصدق
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Dişi ve erkek olarak sekiz eş yarattı: Koyundan iki, keçiden iki... De ki: "O, bunların erkeklerini mi, dişilerini mi, yoksa bu iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram kıldı? Eğer doğru iseniz bana birbilgi söyleyiniz."

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (Dişi ve erkek) sekiz eş (yarattı): Koyundan iki, keçiden iki. De ki: "(Allah) bunların erkeklerini mi dişilerini mi yoksa bu iki dişinin rahimlerinde bulunan (yavrular)ı mı haram kılmış! Doğruysanız bana bilgiyle söyleyin!"*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Sekiz çift: Koyundan iki, keçiden iki... De ki: "İki erkeği mi haram etti, iki dişiyi mi, yoksa o iki dişinin rahimlerindekileri mi?" Doğru sözlüler iseniz, bir bilgiye dayanarak bana cevap verin.*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Sekiz çift; koyundan iki, keçiden iki. De ki: "İki erkeği mi, yoksa iki dişiyi mi veya iki dişinin rahminde bulunanı mı haram etti? Eğer doğru söyleyenler iseniz bana bir bilgiye dayanarak haber verin."

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  (En'amı) Sekiz eş (olarak yaratmış)tır*; koyundan iki, keçiden iki. De ki "Allah iki erkeği mi, iki dişiyi mi, yoksa dişilerin dölyataklarındaki yavruları mı haram kıldı? Eğer samimiyseniz bir bilgiye dayalı olarak söyleyin."

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Erkekli dişili, her eşeyden sekiz çift; koyundan iki, keçiden de iki. De ki: "İki erkeği mi yasakladı; iki dişiyi mi? Yoksa iki dişinin dölyataklarında taşıdıklarını mı? Bana bilgiyle yanıt verin; eğer doğruyu söylüyorsanız?"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  (Sayısı) sekiz(e ulaşan dört) çift (hayvanın da insana yasak olduğunu iddia ettiler): Koyun ve keçinin iki cinsinden her biri. Sor (onlara): "O'nun haram kıldığı, çiftlerin erkekleri mi, yoksa dişileri mi? Bir de şu: (yasak), dişilerin rahimlerinde bulunan yavruları da kapsıyor mu? Hadi, bilgiye dayalı bir haber verin bana; tabi ki iddianızın arkasında duruyorsanız?

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Sekiz çift: Koyundan iki, keçiden de iki. De ki "İki erkeği mi haram kıldı, iki dişiyi mi, yoksa iki dişinin rahimlerinin kuşattığını mı? Eğer doğru sözlü iseniz bana ilimle haber verin."

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Sekiz çift; koyundan iki, keçiden de iki. De ki: "İki erkeği mi haram kıldı? Yoksa iki dişiyi mi, ya da o iki dişinin rahimlerinin, kendisini kapsadığı (yavruları) mı? Eğer doğru sözlüler iseniz bana bir ilimle haber verin."

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Sekiz çift yarattı: Bir çift koyun, bir çift keçi. De ki: "İki erkeği mi, iki dişiyi mi, yoksa iki dişinin rahimlerindekini mi haram etti? Eğer doğru söylüyorsanız, bana ilme dayalı bir biçimde haber verin!"

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  (Ona uyanlar iddia ederler ki bazı hallerde) her iki cinsten dört çeşit hayvan (insana yasaktır): iki cins koyun ve keçiden her biri. (Onlara) sor: "Onun yasakladığı, iki erkek mi, yoksa iki dişi mi, yahut iki dişinin rahminde taşıdıkları mı? Bu konuda ne biliyorsanız bana söyleyin, eğer söylediğinizde haklı iseniz!"

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  O, (hayvanlardan) sekiz eşi de yaratandır: (Erkek ve dişi olarak) koyundan iki, keçiden de iki. Ey Muhammed! De ki: "Allah iki erkeği mi haram kıldı, yoksa iki dişiyi mi? Yoksa iki dişinin rahimlerinde bulunan (yavru)ları mı? Eğer doğru söyleyenler iseniz bana bilerek haber verin."

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Sekiz eş: koyundan iki, keçiden iki, de ki: İki erkeği mi haram kıldı? Yoksa iki dişiyi mi? Yoksa iki dişinin rahimlerinin müştemil olduklarını mı? Eğer sadıksanız bana bir ilm ile haber verin

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Sekiz çift (hayvan): Koyundan iki, keçiden iki. De ki: "(Allah), iki erkeği mi haram etti, iki dişiyi mi, yoksa iki dişinin Rahimlerinde bulunan(yavru)ları mı? Eğer doğru iseniz bana bilgi ile haber verin."

 • Gültekin Onan

  Sekiz çift koyundan iki, keçiden de iki. De ki: "İki erkeği mi haram kıldı, yoksa iki dişıyi mi, ya da o iki dişinin rahimlerinin, kendisini kapsadığı (yavruları) mı? Eğer doğru sözlüler iseniz bana bir ilimle haber verin."

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  (Allah) sekiz çift (yaratdı): Koyundan iki çift, keçiden de iki çift. De ki: "(Allah) iki erkeği mi, yahud iki dişiyi mi, yoksa bu iki dişinin rahimlerine sarınıb bürünen (erkek ve dişi yavruları) mı, (hangisini) haram etdi? (Da'vanızda) doğrucular iseniz bana ilme dayanarak haber verin".

 • İbni Kesir

  Sekiz çift; koyundan iki, keçiden iki. De ki: İki erkeği mi, iki dişiyi mi veya iki dişinin rahimlerinde bulunanları mı haram kıldı? Eğer sadıklardan iseniz; bana bilgiye dayanarak haber verin.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Sekiz tür: Koyundan iki ve keçiden de iki tane. De ki: -(Allah) iki erkeği mi, yoksa iki dişiyi mi; ya da bu iki dişinin rahimlerindekini mi haram kıldı? Doğru iseniz bana ilme dayanarak haber verin.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Sekiz çift hayvan yarattı: koyundan iki, keçiden iki. De ki: İki erkeği mi haram kıldı, yoksa iki dişiyi mi? Yoksa iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram kıldı?Eğer iddianızda haklı iseniz bilgi ve belgeye dayanarak bana haber verin!

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Sekiz çift/eş: Koyundan iki, keçiden iki (çift).. . De ki: "İki erkeği mi haram kıldı, iki dişiyi mi, yoksa iki dişinin rahimlerinin iştimal ettiğini mi (sarıp içine aldığını). . . Eğer doğru iseniz bana ilimle haber verin. "

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Sekiz çift: Koyundan iki, keçiden iki... De ki: 'İki erkeği mi haram etti, iki dişiyi mi, yoksa o iki dişinin rahimlerindekileri mi?' Doğru sözlüler iseniz, bir bilgiye dayanarak bana cevap verin.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Sekiz çift; koyundan iki, keçiden iki. De ki: "O, iki erkeği mi, yoksa iki dişiyi mi veya iki dişinin rahimlerinde olanları mı haram kıldı?" Eğer doğru söyleyenler iseniz bana bir bilgiye dayanarak haber verin.

 • Progressive Muslims

  Eight pairs: from the lambs two, and from the goats two; Say: "Is it the two males that He forbade or the two females, or what the womb of the two females bore Inform me if you are truthful!"

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  “Eight pairs: of sheep two and of goats two––” Say thou: “Is it the two males He has forbidden or the two females? If what the wombs of the two females contain: inform me with knowledge, if you be truthful.”

 • Aisha Bewley

  There are eight in pairs: A pair of sheep and a pair of goats – Say: ‘Is it the two males He has made haram, or the two females, or what the wombs of the two females contain? Tell me with knowledge if you are being truthful. ’

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Eight kinds of livestock: regarding the two kinds of sheep, and the two kinds of goats, say, "Is it the two males that He prohibited, or the two females, or the contents of the wombs of the two females? Tell me what you know, if you are truthful."

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Eight in pairs: from the lambs two, and from the goats two. Say: "Is it the two males that He forbade or the two females, or what the wombs of the two females bore? Inform me if you are truthful!"

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Eight pairs: from the sheep two, and from the goats two; say, "Is it the two males that He forbade or the two females, or what the womb of the two females bore? Inform me if you are truthful!"